Islam

Oppgave om grunnleggende begreper innenfor islam.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.19
Tema
Islam

Trosbekjennelsen

Å erklære at man er muslim skjer ved at man sier trosbekjennelsen.
”Jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Muhammad er Hans sendebud”. Dette kalles også de to trosbekjennelsene for at den består av to deler. Tror man i tillegg på trosartiklene er man muslim.

 

Bønn (salah)

Bønnen er den nest viktigste av islams fem søyler. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn (salah). I tillegg kan og bør de be både ekstra bønner som følger det samme mønsteret som de obligatoriske, og bønner som bare bes med tungen eller i hjertet (du'a).

 

Faste (sawm)

Fasten (sawm) i måneden ramadan er en av islams fem søyler. Koranen sier: "Måneden ramadan, hvor vi Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskene, som klare bevis for ledelsen og som et kriterium [for rett og galt], den av dere som er tilstede i denne måneden, skal faste. (K. 2:185)

 

Pilegrimsreise (hajj)

Pilegrimsreisen (Hajj) er en av islams fem søyler. Den innebærer å reise til Mekka på en bestemt tidsperiode 7. til 13. for å utføre visse handlinger for Guds skyld.

 

Velferdsskatt (zakah)

Velferdsskatt (Zakah) er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah). Se f. eks. K. 2:2. Ordet zakah er tatt av den arabiske roten zaka som blant annet betyr "å vokse" eller "å bli renere". I islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de rike å betale av deres eiendeler.


Kostholdsreglene i islam
De muslimske spisereglene er veldig like de jødiske spisereglene. De er muligens av samme opprinnelse.


1) Av pattedyrene kan man bare spise dem som er drøvtyggere og har spaltede klover.
2) Av fuglene kan en ikke spise rovfugler.
3) Av fiskene kan en bare spise dem som har finner og skjell.
4) Skalldyr og bløtdyr skal en ikke spise.
5) Pattedyr og fugl skal avlives med et snitt i halsen som dreper øyeblikkelig og som gjør at alt blod renner ut. Blod og blodmat skal ikke spises. For å være sikker på at blodet er ute av kjøttet skal kjøttstykkene vannes ut en halv time og ligge saltet i en time og så skylles.
6) Enhver blanding av kjøtt med smør og melkeprodukter er forbudt.

 

Dette betyr altså i praksis at kjøtt av sau, geit og kveg kan spises, men ikke kjøtt av svin og hest. Det er heller ikke tillatt å spise noen form for rovdyr og ikke skalldyr. Kanin og hare kan heller ikke spises.

Fasten

Under den 4. søyle som er fasten, er Ramadan spesielt sentral. Ramadan feires fordi det er den måneden Koranen ble sendt til menneskene via profeten Muhammed. Mange muslimer mener at denne måneden er en verdifull gave fra gud, og den måneden som gir muslimene mulighet til å friske opp og forbedre sitt forhold til gud. Derfor står blant annet lesingen av Koranen veldig sentralt i de 29 dagene Ramadan varer. Ifølge Koranen er Ramadan en kamp mot det indre mennesket og en anledning til å ta mål av våre personlige svakheter. Hvis du bryter fasten i all hemmelighet er det bare du og gud som vil vite om dette. I all korthet kan man si at Ramadan er en trosprøve som varer en måned hvert eneste år. Denne trosprøven skal gi de troende åndelige frukter gjennom fellesskap, gudsbevissthet, disiplin og medmenneskelighet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst