Islam - noen fakta

Noen fakta om religionen Islam.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Tema
Islam
 • Det finnes en Gud, Allah.
 • Allahs viktigste bok: Koranen. Skrevet av profeten Muhammed (570- 632).
 • Islam er delt inn i to hovedgrener: Sunni og Shia.
 • Muhammed er Allahs lydige sendebud, men skal ikke dyrkes eller gis ære for å ha grunnlagt Islam.
 • Islam har leveregler og regler for hvordan staten skal styres.
 • Målet for muslimene er én verden hvor både politikk og relgion er Islam.
 • 4 normer benyttes for å løse problemer i samfunnet:
 1. Koranen- hellig bok.
 2. Sunnaen- Muhammeds vei.
 3. Idsjma- et samlet trossamfunn.
 4. Likhetsprinsippet- Lignende forhold i Koranen.
 • Lovene = Sharia bygger på disse prinsippene.
 • Moské er muslimenes bedehus: Består av to deler, et lukket rom og en forgård med kuppel over.
 • Omkring Moskeene er det minareter.( Høye tårn.)
 • I disse tårnene står bønneutroperne og roper ut bønner. (Muzzinen)
 • Islam består av søyler :
 • 1. Trosbekjennelsen "Ingen Gud uten Allah, og Muhammed hans sendebud."
 • 2. Bønn 5 bønner hver dagfor å lovprise og opphøye Allah.
 • 3. Almisser 2,5 % av inntekt og formue ® de fattige.
 • 4. Faste Måneden "Ramadan". Muslimer skal da ikke spise eller drikke om dagen.
 • 5. Pilegrimsferd Muslimene må besøket Mekka minst én gang i sitt liv.
 • Dsjehad = Hellig krig = Alle har plikt til å "kjempe" på Allahs vei.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst