Jehovas vitner

Fakta om den kristne organisasjonen Jehovas vitner.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.09

Kort om Jehovas vitner

Jehovas vitner oppsto i kristne miljøer rundt 1870-årene i USA. Det startet som en bibelstudiegruppe ledet av Charles T. Russel (1852-1916).

 

De karakteriseres som en stor organisasjon, framfor en kristen retning, med over 5,5 milioner medlemmer i over 200 land. De driver store trykkerier, holder foredrag, arrangerer stevner og har dør til dør aksjoner. I Norge har de omtrent 15.000 medlemmer, fordelt på 177 menigheter. I Norge har de vært aktive siden 1890.

 

Et styre leder organisasjonen fra sitt hovedkontor i Brooklyn, New York. De har ca. 100 avdelingskontor under seg rundt om i verden. Disse avdelingskontorene sørger for at styrets bestemmelser blir fulgt. Jehovas vitner utgir et blad som heter Vakttårnet

 

Hva Jehovas vitner tror på

Jehovas vitner bygger sin lære på Bibelen, og at den er Guds ord. De lærer at Gud alene er Den Allmektige Gud. De tror ikke på læren om treenigheten. Jesus var Guds første skapning, ikke Adam og Eva. Før Jesus kom til jorden hadde han et liv i himmelen, og det er ved hjelp fra ham at alle ting på jorden og i himmelen er skapt. De mener at mennesket ikke kommer til helvete eller himmelen etter døden. De som tror har håp om å oppstå til et evig liv på jorden. De som ikke tror blir borte for alltid. Guds rike er en himmelsk regjering som består av Jesus og 144.000 utvalgte. Disse 144.000 blir valgt ut blant de troende på jorda, og blir oppreist til et liv i himmelen. De andre troende får et evig liv på jorda, ledet av regjeringen. Jehovas vitner har flere ganger fastsatt tidspunktet for når Gud skal opprette sitt rike. Med bakgrunn i det synet de har på Jesus og Gud regner ikke andre kristne trossamfunn dem som et kristent kirkesamfunn.

 

Hvilke høytider Jehovas vitner feirer

Vitnene feirer ikke jul og andre kristne høytider, heller ikke fødselsdager. De feirer bare en høytid og det er påsken til minne om Jesu død. Det er fordi de mener det er det eneste Bibelen krever at vi skal feire.

Siden det ikke er noe direkte påbud om å døpe barn bruker Jehovas vitner voksendåp.

 

Hva medlemmene gjør

Tre ganger i uka samles medlemmene i Rikets Sal. Det er vitnenes kirke, bygd av medlemmene selv. Det viktigste som forgår ved et møte er undervisning i Bibelen. Møtene blir startet og innledet med bønn og sang. Alle medlemmene er forkynnere. Noen arbeider med å spre trossamfunnet på heltid. De som har familier å forsørge bruker bare noen få kvelder i uka. De som er ansatt i menigheten få en liten lønn.

 

Modige trass faren fra nazistene

Jehovas vitner er kjent for å holde seg nøye til Guds ord; Bibelen. Det er noe som ofte krever mot, og det har stor betydning for deres liv og forhold til andre.

 

Vitnene har for eksempel stor respekt for folk med hvilken som helst etnisk bakgrunn. De elsker Gud og sin neste. Det modige, kristne standpunktet Jehovas vitner inntok i Tyskland og andre land som Adolph Hitler hersket over, er godt dokumentert. Det er over femti år siden det ble slutt på Hitlers tolv år lange skrekkvelde som var forbundet med rasisme og mord.

 

Historien viser at det bare var noen få organisasjoner som torde å stå fram, og tok til orde mot nazistenes terror. Blant dem var Jehovas vitner. Deres modige standpunkt er godt bevitnet av historikere.

 

Hvem er Gud?

Jehovas vitner mener at Guds egentlige navn er Jehova. Vitnene kaller ham Jehova, framfor Gud, for å få en personlig nærhet til ham.

 

Hvem er djevelen?

Jehovas vitner mener at djevelen hersker over verden og at de derfor må holde seg adskilt fra omverdenen. De holder seg borte fra militæret fordi de mener det er opp til vært enkelt land å løse sine problemer, og gjøre det uten å drepe. Det handler ikke om hva som er lov og ikke lov, det handler om å tilhøre Guds rike.

 

Nye tider

Jehovas vitner mener at Gud vil komme og ta over verden. Armageddon-krigen vil bli utkjempet mellom Gud og djevelen. Når Gud vinner, noe de er sikre på at han gjør, vil Guds regler tre i kraft. Alle disse reglene er bestemt av Guds regjering, som består av 144.000 regjeringsmedlemmer, som er utplukket av Gud. Alle som har levd gjennom tidene skal vekkes opp for å bli dømt. De som kjenner Gud skal få evig liv.

 

Menigheten

Jehovas vitner tar bibelen svært alvorlig. Det er en grunnleggende skikk å studere bibelen og lære reglene. De praktiserer voksendåp, bønnene går direkte til Gud og forsamlingshusene er uten utsmykking. De som praktiserer synd og etter samtaler ikke forandrer seg skal støtes ut av menigheten.

 

Moral og etikk

Man må følge bibelen og Jehovas vitners bestemmelser til punkt og prikke, hvor regelen som forbyr blodoverføring er en av de sterkeste. Deres begrunnelse i dette finner vi i 3. Mos. 17,14: "dere må ikke spise blodet av noen skapning, for blodet er livet i hver skapning. Den som spiser det skal utryddes." De tolker Apostlenes Gjerninger 15,28 ff som en gjentagelse av denne regelen. Det er viktig å få med at de ikke tar avstand fra andre former av medisinsk hjelp.

 

Bibelen

Bibelen er Jehovas eneste grunnstein i synet på Gud. Organisasjonen oppsto ved en studiegruppe som studerte bibelen, og derfor er bibelstudiene like viktige som forkynnelsen. De har utfra bibelen regnet ut ting som at mennesket ble skapt for omtrent 6000 år siden.

 

Jesus

Jehovas vitner mener at Jesus er Guds sønn, og "av guddoms art", ikke Gud selv som noen mener. Det at Jesus ble hengt på korset var et nødvendigt offer for å frelse menneskene. Også for å gjøre det mulig å høre til Guds rike, selv om det er djevelen som hersker.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst