Jesu kristi av siste dagers hellige (Mormonkyrkja)

Stilen er korte setninger om heile mormon-religionen. Hadde om mormonane på eksamen og fikk 5.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2011.12.13

Joseph Smith

Profet i den Mormonske Kyrkja

han hadde i oppgåve å gjenopprette den kristne kyrkja sann den var før.

 I 1820, då han berre var 14 år fikk han sin første openbaring

Han opplevde at gud og jesus viste seg forran seg i eit syn

dei fortalde han at kyrkja som jesus hadde grunnlagd hadde vorte endra så mykje at ho ikkje fantest lenger på jorda

Joseph smith hadde blitt vald til å atterreise Jesu kyrkje

Smith fekk openbaringa frå himmelen resten av livet

Engelen morino viste seg for smith og viste han kvar gullplatene som seinare skulle bli mormonsbok var.

Smith oversatte gullplatene med guddommeleg hjelp i 1830.

Mormonkyrkja vart grunnlagd same året.

I 1844 vart Joseph Smith og broren hans arresterte, begge vart drept då ei rasandes folkemengd trengte seg inn i fengselet

 

Historia til mormonane

Etter Joseph Smith sin død overtok Brigham Young som leiar

han og dei andre medlemmane mått flykte, og endte opp i salt lake Valley i Utah

Der grunnla dei Salt Lake City

Mormonkyrkja kom i konfliktar med styresmaktene i usa pga. Polygami.

Polygami vart slutt på i 1890, men nokre grupper som har brote ut av kyrkja har framleis polygami.

 

 

 

Å leve som Mormon

Mormonane legg stor vekt på familiane

mormonkyrkja oppfordra til å ha ein fast heimekveld der dei diskuterar trua si og andre verdispørsmål, dei gjer også mange hyggelige aktivitetar saman.

Heile familien går til gudstjeneste kvar søndag. Det er først og fremst foreldra som har ansvar for å undervise om kva som er rett og gale.

Mormonane trur gud ikkje tilet homoseksualitet, Sex utanfor ekteskapet og pornografi

Gutar over 19 år blir oppfordra til å tjene 2 år som misjonær for kyrkja si, Jenter også kan vist dei vil.

Alle oppgåvene i ein kyrkjelyd gjer medlemma frivelig utan betaling.

Oppgåvene går på omgang og varer gjerne 3-5år.

Medlemmane betaler 10% av inntektene sine til kyrkja, som bruker pengane sine til nye kyrkjebygg eller katastroferamme land rundt om i verda.

 

Kva trur mormonane på?

Mormonsbok og bibelen er guds ord for mormonane. Men i tilleg tekstane «den heilage perla» og «Lære og pakter» som er heilage for dei.

Dei trur at gud framleis visar viljen sin gjennom profetar idag. Dei øverste leiarane i den heilage kyrkja blir kalla profetar.

Mormonane ser på kroppen sin som ei heilag gave fra gud. Og følger visdomsordet som talar i mot bruk av rusmiddel og kaffi/te.

Mormonsbok fortell om eit folk som kom frå Israel til amerika fleire 100 år før kristus leidd av profeten lehi.

I amerika var folket splitta i to, men bare den eine haldt seg til religionen sin.

Jesus besøkte dette folket etter at han hadde stått opp frå de døde og grunnla si kyrkje hos dei.

Ein av leiarane deira var profeten Mormon, og historia til det folket vart skreve ned på gullplater.

Mormonane trur at Faderen, Sonen og den heilage ande er tre forskjellige guddommelige skapningar, men dei deler same oppgåve og har same siktemål.

 

Mormons bok

Samandrag av oppteikningane til profetar som i framtiden skal ha levd på den amerikanske kontinent, og har mange likheter med bibelens kunnskaper.

Samandraget blei skreve på gullplater av Mormon, men fullført av sønnen Moroni.

Moroni la gullplatene i ei steinkiste og begravde dei på åsen Cumorah.

Moroni kom att som ein engel kor kista med gullplatene låg.

 

 

Tillhegjarar og Viktige byggningar

Salt Lake-Temple, Tabernakelet og Konferansesenteret i Salt Lake City

 

Salt lake Temple:

Internasjonalt symbol for Mormonkyrkja og blir bere brukt til spesielle hendingar.

 

Tabernakelet:

Er bygd utan spikar, brukte tre neglar. Det er uvaneleg god lydforhold i romet.

Er mykje brukt til kor konsertar.

 

Konferansesenteret:

Det har heile 21.000 sitteplassar.

 

Det finst omtrent 14. millionar tilhengarar av Mormonkyrkja i verda

Mormonkyrkja er eit av trussamfunna som veks raskast i USA.

 

 

Mormonkyrkja i Noreg

Det finst omlag 4000 mormonar i Noreg.

Det finst Mormonlydar i nokre av dei større byane i Noreg.

Dei første Mormonmisjonærane som kom til Noreg vart fengsla og utvist pga. Ulovlig spredning av religion.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst