Jødenes hellige skrifter

Fakta om jødenes hellige skrifter.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.11.07

Med skriftreligion menes det med at alle de store verdensreligionene som jødedommen f eks. inneholder viktige myter, regler, normer og bønner.

 

Vi kan også dele inn religionene ut fra forholdet til skrifter. De fleste religionene vokst fram innenfor en muntlig tradisjon, der myter, riter og bønner har blitt overlevert fra den ene generasjonen til den neste.

 

Tanach er navnet på jødenes hellige skrift. Det er en samling av mange bøker.

 

Jødene regner Toraen som den helligste av delene i Tanach. Det er vanlig å oversette Tora med Loven eller Læren. Den består av de fem Mosebøkene.

Toraen består av to sjangere. Fortellinger og lovtekster, men det er også innslag av religiøs poesi. Stoffet i Toraen er trolig samlet fra ulike tradisjoner, og en del stoff er hentet fra andre kulturer.

 

1. Mosebok blir kalt Urhistorien. Her skildres mystiske begivenheter om skapelsen og livet til de første menneskene. Resten blir kalt Fedrehistorien som forteller om Abraham og slekten hans.

 

2. Mosebok begynner i Egypt der israelittene har blitt slaver for egypterne. Flukten fra Egypt der Moses mottar Loven fra Gud på Sinaifjellet, og de 40 årene folket holdt til i Sinaiørkenen. Store deler av 2, 3 og 4 Mosebok er lovsamlinger. Regler for religiøst liv, dagligliv og samfunnsliv.

 

5. Mosebok er formet som en rekke taler der Moses formaner folket og minner dem om pliktene dem har.

 

I jødedommen består skriftene av historiebøker, poetisk litteratur og visdomsbøker. Salmenes bok består av 150 salmer. Salmene er bønner til Gud framført som sang i gudstjenesten. Hymnen er den mest kjente salmetypen. Det er en lovsang og takkesang til Gud. En viktig salmetype i jødedommen er også klagesalmen. Klagen blir rettet til Gud pga personlig ulykke eller folkets ulykke.

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst