Karbondioksid

Fakta om karbondioksid.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.09.23

 

CO2 - kjennetegn:

 

- CO2 er en usynlig, smakfri og luktfri gass.

- CO2 dannes når stoffer brenner, inkludert forbrenning.

<bilde>

- CO2 blakker kalkvann (blir grumsete og melkehvit). Denne egenskapen benytter vi til å påvise gassen.

- CO2 er ikke brennbar, men brukes til å slukke branner.

 

Gassen Karbondioksid (CO2), er i mineralvann, blir fast stoff dersom temperaturen blir lavere enn –78,5 celcius, da kalles det tørris. Karbondioksid kan også bli flytende dersom trykket er over fem ganger så stort som vanlig lufttrykk. Flytende karbondioksid blir alltid oppbevart i stålflasker. Karbondioksidgass er usynlig, og den er uten lukt og smak. Den er en viktig del av lufta, fordi plantene er helt avhengige av denne gassen. Dyr og planter lager karbondioksid på grunn av forbrenningen i cellene. Når vi brenner olje, kull, gass og ved, blir det også dannet karbondioksidgass. Vi sier derfor at karbondioksid er et forbrenningsprodukt.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst