Kenya

Dette er en oppgave som tar for seg korte fakta om landet Kenya, som ligger i Afrika.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.03.24

<bilde>

KENYA

Styreform: Republikk
Flateinnhold: 582 650 km2
Hovedstad: Nairobi
Folketall: ca. 31,6 mill. innb. (2003)
Folketetthet: 54,3 pr. km2
Middellevealder: 45,2 år
Spedbarnsdødelighet: 63,4 pr. 1000
Språk: Swahili, engelsk (begge off.), en rekke lokale språk
Mynt: Kenyansk shilling
BNP pr. innb.: $ 1100 (2002)

<bilde>

Eksportartikler: Te, kaffe, oljeprodukter, fisk, sement
Nasjonaldag: 12. desember

 

Kenya er en republikk i Øst-Afrika. Landet var britisk koloni fram til 1963, da kenya ble uavhengig. Kenya ligger mellom Indiahavet og Victoriasjøen og har felles grense med fem andre land; i nord Etiopia og Sudan, i vest Uganda, i sør Tanzania og i øst Somalia. I utstrekning er Kenya større enn Frankrike. Kenya tilsvarer 1/29-del av Afrikas totale areal.

3 store byer i Kenya

Nairobi
Nairobi ligger 1600 meter over havet på Athi sletten i Kenya. Nairobi har 2 800 000 innbyggere. Og Nairobi er hovedstaden i Kenya.

 

Nairobi har tidligere vært hovedstad for det Britiske Øst Afrika Pr. I dag er Nairobi en moderne storby med tre flyplasser, og sentrum for flytrafikken i Øst-Afrika. Nairobi er også trafikksentrum for jernbanen fra Mombasa til Uganda. 


Dessuten er Nairobi en viktig industriby med produksjon av såpe, møbler og keramikk. Byen har også noe bilindustri. Meste parten av byens inntekter kommer fra industri, men til troSs for dette er byen noe fattig. Byen er også et flott turiststed. Hoved turistattraksjonene er ville dyr og den flotte naturen byen har.

 

Kismu

Kisumu er en by i Kenya. Byen har 201100 innbyggere. Denne byen ligger ved Victoriasjøen. Og byen er en viktig havneby. Byen har noe industri. Denne industrien er øl og vin brygging og mye korn produksjon.

 

Mombassa

Mombasa er Kenyas nest største. Mombassa er en viktig by i Kenya. Byen er også en viktig havneby. Byen er en meget stor turist besøkt by. Og tusenvis av turister besøker byen årlig. En av grunnene til det store besøkstallet er at Kenyas nasjonalpark ligger like ved byen.

Flagget

Kenyas flagg ble godkjent i 1963. Dette var samme år som Kenya oppnådde full uavhengighet. Flagget er inspirert av den politiske bevegelsen KANU, som står for Kenya African National Union. Den bevegelsen var viktig i kampen for å bli uavhengig. Det svarte og det røde representerer den afrikanske befolkningen og befolkningenes blod. Det grønne symboliserer jorden og alt av fruktbarhet som finnes på jorden. Og de hvite stripene er et tegn på fred og de symboliserer den evige fred. Skjold som er plassert midt på flagget er et Masaskjold. Dette skjoldet symboliserer Kenyas folks vilje til å kjempe for friheten og forsvare landet. Mønsteret på skjoldet markerer den rike tilgangen Kenyas folk har på jordbruks varer. Dette kan være varer som te, kaffe, korn og krydder.

Styresett

Kenya oppnåde uavhengighet fra Storbritannia i 1963, og ble året etter en republikk. Styreformen ble samtidig gjort mer sentral, med en sterk utøvende makt, ledet av en president, som også ble regjeringssjef og militær øverstkommanderende. Alle i landet fikk høre åpent hva som ble bestemt av det øvre hold i landet I 1982 ble Kenya erklært som ettpartistat, med den Kenyanske afrikanske nasjonale union (KANU), som det statsbærende parti.

 

Kenya har i tiden vært en av de mest stabile stater i Afrika. Økende opposisjon, bl.a. som på grunn av befolkningsvekst, økonomiske problemer og stammemotsetninger, har imidlertid gjort Kenya mer ustabilt. Kenya er medlem av Commonwealt. Presidenten velges for fem år i et åpent valg. Kenyansk rett system er basert på engelsk "commonlaw," afrikanskrett og på lover gitt av nasjonalforsamlingen etter 1963 og av det britiske kolonitiden fra kolonitiden. Kenyas høyesterett har en jurist og 11 dommere, som alle er valgt ut av presidenten.

Økonomien

I Kenya er den viktigste inntekten eksport av te og kafe. Turismen er også en stor inntekt for landet. Den totale verdien av import (spesielt olje- og industriprodukter) overstiger hva landet tjener på sin eksport. I likhet med mange andre utviklingsland har Kenya et stort underskudd i handelsbalansen og en stor del av eksportintektene blir brukt til å betale utenlandsgjeld. Cirka 75 % av befolkningen arbeider som småbønder og lever av det de produserer selv.

 

Det er en stor skjult fattigdom blant disse bøndene. Kenyas arbeidsledighet er stor, og hovedårsakene til dette er den hurtig voksende befolkningen. Bedriftenes totale produksjon kan ikke økes, og det er vanskelig å finne pasende arbeid for nyutdannede i Kenya Mange av de som er arbeidsledige, mange unge menn, flytter derfor til byene for å finne seg arbeid. Etter noen år, når de har spart nok penger, reiser de hjem til sine familier og landsbyer. Ofte gjør de dette for å forsørge familien sin.

Politiske forhold

De politiske forholdene i Kenya er vanskelige. I de siste årene har Kenya hat mye rot i de politiske forholdene. Partier har slått seg sammen og skilt lag igjen etter kort tid. Dette har ført til en utrygg het blant velgerne. Det arrangeres ofte demonstrasjoner mot regjeringens rot. Kenyas folk mener at alt av Kenyas politikk bør startes fra starten av.

Kort historie

Det er blitt gjort funn i Kenya som tyder på at det har bodd folk i Kenya i hele tre millioner år. I dag er folk fra Kenya etterkommere etter mennesker som har innvandret fra forskjellige land. Vi kan si at Kenya er en felles møteplass. Det har blant annet kommet Nilo-hamitter og kush-folk fra nord, mens bantufolk fra vest.

 

Da portugiserne kom på 1500-tallet var det en ødeleggende rivalisering mellom arabiske, tyrkiske og portugisiske folk som var på handelsreiser. På 1800-tallet ble kystområdene dominert av sultanen i Omar, som regjerte fra Zanzibar. Da var det en stor handel med slaver og elfenben.

 

I 1886 delte England og Tyskland Øst-Afrika mellom seg. Kenya ble i 1885 styrt av britene, mens deler av kyst stripen fremdeles ble kontrollert fra Zanzibar. Da jernbanen fra Mombasa til Victoriasjøen ble ferdig i 1902, begynte det britiske styret i Kenya å satse på en Eaurupeisk befolkning i Kenya. Mange av jernbane arbeiderne ble angrepet av løver, neshorn og andre ville dyr. Europerne tok den beste og mest dyrkbare jorden til Kenyas befolkning som lå i høylandområdet. Misjonærene opprettet skoler for afrikanerne, som gjorde at mange av Kenyas befolkning var i stand til å være med i den økonomiske og politiske politikken i landet.

 

I 1963 ble Kenya selvstendig. Og under overgangen til republikk året etter ble Mzee Jomo Kenyatta president. Mange briterne dro tilbake til Storbritannia. I 2004 ble Wangari Maathai tildelt nobel fredspris. Denne fikk hun for hennes innsats for en kraftig utvikling, demokrati og fred i Kenya.

Religion, befolkning og bosetning

<bilde>

Religion

I Kenya er det religionsfrihet. Det finnes kristne, muslimer hinduer, sikher, jaurister og mange stammereligioner. Alle skikker har sine egne måter å leve på, men alle steder er familien svært viktig.

 

Befolkning og bosetning

Det bor cirka 31,6 millioner i Kenya og dette tallet vokser med cirka 4 % hvert år. Dette er meget store tall og Kenya regnes som det landet med størst innbygger vekst i Afrika.


4/5 av befolkningen bor i sørvest på fjellhøyder, mens bare 1/10 bor i kystsonen. 10 % av befolkningen bor i byer. De fleste som lever i Kenya er under 15 år. Gjennomsnittlig har en familie fire barn. Mannen har ofte to koner på landet, og det er vanlig at resten av slektingene bor sammen med dem. Vanligvis på større gårder, bor foreldrene, kvinnene og barna bor i et stort hus, mens de større guttene bor i et mindre hus i nærheten og må arbeide på jordene.

 

I byene er det stor boligmangel. De fleste hus og leiligheter som er å finne i byene er som regel fulle og det blir vanskelig å finne et sted å bo. De rike i Kenya bor som regel i flotte hus og de skiller seg sterkt ut fra de fattige i levestandarden.

Litt om skolegang og folegruppen masaiene

Skolegang

I Kenya er det cirka bare 50 % av barna som går på skole. Men likevel er det ca 25 % av den befolkning som har gått på skole som kan lese og skrive. Skolen i Kenya er ikke av beste sort og mange av lærerne har ikke gått på noe skole. Det er bare grunnskolen som er gratis i Kenya, etter grunnskolen er det mange barn som er dropper ut fra skolen for familien ikke råd. På grunnskolen går det barn fra 7 til 14 år, mens på videregående skole går det barn fra 14 til 18 år. Høyskolen består av ungdommer fra 18 til 22. På grunnskolen er det 14 fag, mens på videregående finnes det bare 9. På mange skoler er det mangel på undervisningsrom, så derfor er det mange klasser som har timer under åpen himmel. Mesteparten av undervisningen skjer på engelsk.

<bilde>

Masaiene

Masaiene er en kjent folkegruppe i Kenya. Masaiene er nomadefolk og de flytter sammen med dyrene sine i grenseområdene mellom Kenya og Tanzania, men for det meste i Kenya. Det bor til sammen cirka 300 000 masaiene i Kenya. Masaiene er svært stolt av spydene sine som symboliserer det gode liv masaien har. Masai kvinnene pynter som med fargerike smykker og fargerike klær.

Næringer og ressurser

Kenya er et u-land. Jordbruk er Kenyas viktigste næringsvei. Og ¾ av befolkningen er sysselsatt i jordbruk. Etter frigjøringen gikk det bra i cirka 15år. Også Kenya ble rammet av råvarepris fallet i 1980-åran. Og etter denne tragedien har bare økonomien blitt dårligere. (Har nevnt noe av dette tidligere i oppgaven under ”økonomien”). I Kenya er det nok ressurser til å dekke hele befolkningen i Kenyas behov.

Landskap, klima og vegetasjon

Kenya ligger midt på ekvator, mellom det Indiske hav og Victoriasjøen. I nord delen av sjøen er det høyland. Dette høylandet ligger på over 1000 meter over havet. Under regntiden i månedene fra april til juni, flommer det ned vann fra fjellene og ned på høyslettene og gjør stor skade på dyr og avlinger. Men på grunn av fjellene i landet er det variasjoner i klimaet. I nord er det tørt med savanne og sand land. Her kommer det bare cirka 150 - 500 mm regn om året.

Nabolandene til Kenya er Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania og Etiopia. Kenya er sentrum for fjellkjeden Rift Valley. Her ligger det mange sjøer, som den store Turkanasjøen. Denne sjøen besøkes årlig av tusenvis av turister. Kyststripen er rikelig med regn og består av noe skog. Her er det varmt og fuktig og det vokser frukter som mango, appelsiner, sitroner og papaya. Her er gjennomsnittstemperaturen på cirka 24-33˚ celsius.

Dyrelivet i Kenya

Det er opprettet mange dyrereservater for å beskytte dyreartene som er i Kenya. I åpent land og fjellskog lever det elefanter, neshorn, kafferbønner og leopard. På savanen lever det sjiraffer, sebraer, vortesvin, løver, geparder og hyener, og ved innsjøer kan man finne flodhester og krokodiller. Det finnes 1030 fuglearter i Kenya, som strutser, pelikaner, hegrer og gribber. Tsetseflue og malariamygg er en stor helsetrussel.

Konklusjon

Det jeg har lært ved å arbeide med dette prosjektet er at det er stor forskjell på fattig og rik i Kenya. Noe av det som interesserte meg mest var hvordan undervisningen foregår der, hvilke språk og fag de hadde på skolen. Nå har jeg fått et viss innblikk i hvilken skolebakgrunn fadderbarnet vårt har det i Kenya.

 

Dessuten var det meget interessant å lære om landskap og klima, kaldt noen steder og varmt og fuktig andre steder i landet. Hvilke frukter som var mulig å dyrke, og hvilke dyr som levde på de forsjellige stedene fasinerte meg også.

 

Før jeg begynte på dette prosjektet viste jeg bare hvor Kenya lå og ingen ting annet. Men nå kan jeg formidle faktaopplysninger om landet ok kulturen til Kenya

Kilder

- http://www.archaeologie-online.de/pix/maps/afrika.jpg

- Store norske leksikon, side: 150 – 157, utgitt: 1992

- Aschehoug og Gyldendal Store norske leksikon, side: 742 – 745, Utgitt: Oslo 1981

- http://www.afrika.no/Detailed/4645.html

- http://www.care.no/filestore/Kart_Kenya2.gif

- http://www.egyptspesialisten.no/asp/kairo.asp

- http://www.sas.no/kenya

- Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side 10 – 15, utgitt: 2003

- Det norske store leksikon, side: 546, Bind: K-L, utgitt: 1998

- Bli kjent men Kenya, side: 6 - 8, utgitt: 1997

- Kart i alle land, side: 56, utgitt: 1996

- http://www.jambokenya.com/jambo/location/lturkana.htm

- http://www.egyptspesialisten.no/asp/kairo.asp

- http://home.online.no/~svenbred/myself/omkenya/startvr.htm

- http://www.plan-norway.org/wherewework/Ost-AfrikaOgEuropa/kenya/

- http://www.suas.ie/images/kenya-school.jpg

- Geografi 10, side: 129 - 130, utgitt: 1999

- De unges universitet, side: 84 – 87, utgitt: 1969

- Aschehoug og Gyldendal leksikon hon-kik, side: 743 – 744, utgitt: 2001

- Dunne-Kairi-Nyanjon, Kenya, side:4 – 5, utgitt: 2003

- Geografi 10, side: 132, utgitt: 1999

- http://www.kirkesiden.no/afi_kenya.hnt

- Geografi 10, side: 131 – 132, utgitt: 1999

- http://www.rodekors.no/kenya_skole

- Geografi 10, side: 131, utgitt: 1999

- http://www.afrika.no/Detailed/4645.html

- http://kenya.rcbowen.com/

- http://www.daria.no/skole/?tekst=12

- http://www.eco-resorts.com/TanaRiver.php

- http://www.jambokenya.com/jambo/location/lturkana.htm

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst