Kina i dag

Mange spennende fakta om Kina.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.06.14

- Kina har gradvis åpnet for internasjonal handel, og medlemskap i WTO i 2001 var på en måte kronen på verket.   

 

- Kina har et av de høyeste sparenivået i verden, ved nesten 50% av årlig verdiskapning. Kina har i dag en BNP på rundt 103 000 milliarder kroner.

 

- Kina har en valuta reserve på 5500 milliarder kroner, i dollar. Denne reserven gir de stor makt på verdensmarkedet, og med den kan de så å si styre tilbudet og etterspørselen på verdensmarkedet.

 

- Det er også en veldig sterk statlig styring, som går ut på at de skaffer ting når det trengs. Dette gjør de av erfaring fra tidligere hvor de satt igjen med store lager av varer de ikke trengte.

 

- I sommeren 2005 fikk de oppløst valuta til dollaren. De har før hatt en fast kurs i forhold til dollaren, men i fjor ble den altså oppløst. Da steg kursen på myntenheten i Kina, Remimbi Yuan, som for øvrig betyr folkets penger, med 7% i forhold til dollaren, og 14% i forhold til EURO. Dette skapte selvsagt stor økonomisk vekst, da USA er det landet kina handler mest med.

 

- Men USD har vært veldig sterk, noe som har senket veksten litt i Kina.

 

- 18 millioner flytter hvert år inn til de store byene lang kysten. De søker arbeid, men de etterspørres også. For hvert år skapes det 8 millioner nye arbeidsplasser i storbyene. På landbasis skapes det 20 millioner nye arbeidsplasser årlig.

 

- 60 millioner kinesere som bor i vesten har tilgang til teknologi og kapital fra vesten, noe som gjør at Kina alltid henger med på de nye tingene, men som regel litt billigere enn alle andre. Kina har før tjent på å følge med på produksjon i vestlige bedrifter, som da det ble opprettet frisoner i kina på 80 tallet.

 

- Det ligner mer og mer på et i land ved at folk går fra jordbruk til industri, og jordbrukets andel av verdiskapningen i landet har falt fra 27 til 15 % på 15 år, noe som har ført til stor vekst.

 

- Industriproduksjonen øker 14 % hvert år, og den øker i private bedrifter produksjon øker med 39 % hvert år.

 

- En enorm arbeidskraft med 730 millioner sysselsatt mot 482 millioner i de 30 OECD landene. Arbeidskraften er også over 30 ganger billigere enn i for eksempel USA. Kinesere har også noe som er kalt kinesisk entrepenørånd/driftighet som betegner de kinsesiske arbeidernes effektivitet. Bedret levestandard som gjør at folk møter friske opp på jobb, og yter maks. Mens vestlig industri har blitt nedbemannet, har Kina hele tiden bare økt antall sysselsatte.

 

- De står bak 7% av all import i hele verden, men mye av dette er biter for noe som kalles re-eskport, altså at de kjøper inn råvarer, bearbeider de, og eksporterer de videre ut av landet. Dette fører da til økt handel og større fraktevolumer.

 

- Går hvert år i over skudd på handel, altså tjener mer på eksport enn de bruker på import, og fikk i fjor et rekordoverskudd på 82.8 mrd.

 

- Produksjonen øker hvert år med 15 %

 

- Har fått en mye bedre teknologi enn hva før var. Og er når verdens største eksportør av IKT og telekommunikasjon.

 

- De sleger mye olje, og har stått bak 31 % av veksten i verdens oljeforbruk. Men er også stor eksportør av varer som råmaterialer, metaller.

 

- Kina kalles ofte Industriplatform, fordi at mange utenlandske selskaper legger sine fabrikker i Kina. Dette gjør de både på grunn av den store kundegruppen som finnes i Kina, men også på grunn av den billige arbeidskraften.

 

Downs

- De har gjort mange overinsvisteringer og feilinvisteringer som fører overkapasitet som igjen kan senke ettespørsel etter kinesiske varer.

 

- Kina har problemer med å bygge ut infrastrukturen fort nok i forhold til industrein, og uten denne infrastrukturen ville reisene bli mer langsomme og dyrere.

 

- Det er en del korrupsjon og ulovlig virksomhet some foregår i styringen av landet, og i politiet. Korrupsjonen fører blant annet til lite effektiv fordelig av ressursene.

 

- Det er heller ikke særlig gode helse og utdanningsmuligheter i kina.

 

- Aldring er også et problem. Ettbarnspolitikken som begynte under Mao gjør at Kina mest sannsynlig vil få en eldrebølge i 2025.

 

- I Kina er det fortsatt kommunisme. Mange selskaper legger produksjonen til Taiwan, fordi Kina har et litt ustabilt styresett. I kina skjer det hele tiden endringer som kan gå utover produksjon og avgifter. Taiwan har riktignok diktatur men har kommet med garantier om at endringer ikke skal gjøres de nærmeste 30 årene.

 

- Kina er et av verdens mest forurensede land, og dette koster Kina hvert år 8 til 12 % av den årlige BNP. Dette fordi det går ut over avlinger, sykdom, penger til nødhjelp osv.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst