Kristendommen

En del faktaopplysninger om kristendommen.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.01.04

1.

Det er den andre store religionen med utgangspunkt i Midtøsten, den finnes i alle verdensdeler. Den oppstod for ca. 2000 år siden. Kristendommen blir kalt verdensreligionen fordi du finner den over hele verden og alle har lov og bli en del av den. På 1500 tallet fantes kristendommen bare i Europa, mens den nå på litt over 500 år finnes over hele verden.

 

2.

Hovedretningene innefor kristendommen er: Romersk katolsk kristendom, Protestantisk kristendom og Ortodoks kristendom.

 

3.

Kristendommen forteller at alle som tror på Jesu Kristus vil motta Guds frelse og et evig liv. De vil komme til himmelrike og leve i paradis. Kristendommen forteller også at dommedagen vil komme og dømme levende og døde, bestemme om et menneske skal komme til himmelen eller ”brenne” i helvete.

 

4.

Det er bare bibelen som blir sett på som en hellig bok i kristendommen. Den er delt inn i 2 deler- GT(gamle testamentet) og NT(nye testamentet). De kristne ser på jødenes gud som sin gud, og det gamle testamentet er også for de kristne en åpenbaring av Guds ord, men denne åpenbaringen er en forberedelse til den endelige åpenbaringen som er Jesu Kristus.

GT er de samme bøkene som jødenes Tanach. Den er en åpenbaring av Guds ord den endelige åpenbaringen er Jesu Kristus.

NT forteller om Jesu liv og lære, historien til den første kristne kirke. Det nye testamentet ser på Jesus som den Messias jødene venter på.

 

5.

Han er en personlig gud du kan ha kontakt med gjennom bønn og tilbedelse og han kan tilgi dine synder. Gud er evig og allmektig og alle tings skaper. I Kristendommen finnes det bare en Gud, og han blir sett på som skaperen av alt og er allmektig.

Ifølge Kristendommen er gud en og udelelig, men han har visst seg på flere måter. Det som faderen, sønnens og Den Hellige Ånd. De kristne mener også man kan se på alt det gode og fine på jorda og da se ett bilde av hvordan Gud var. Han beskrives som rettferdig og trofast, men en som straffer de som ikke holder sin del av avtalen med han.

 

6.

Det onde i verden mener vi kommer av det menneskene gjør, og ikke burde ha gjort. De mener at mennesket er født med synd, en vilje til og handle mot gud. Men Gud står mot med kjærlighet, og det gode mennesket gjør, er et resultat av at mennesket er skapt i guds bilde.

 

7.

Kristendommen mener at mennesket er skapt i Guds bilde, og at alle og enhver er noen fantastiske skapninger. Mennesket er skapt i fellesskap med gud, og at mennesket har rett og kan synde, men får tilgivelse og frelse bare han/hun tror på Jesus Kristus og hans tro.

Kristendommen blir sett på som kvinne undertrykkende, den mener kvinnene ikke betyr så mye som mannen. Ifølge bibelen har ikke kvinnene rett til og åpne munnen i kristne forsamlinger og heller ikke få jobb i religiøse omgivelser, men i den Norske kirke er kvinner i dag likestilt. Kvinner har lov til og bli prester og har lov til og tale i kristelige forsamlinger.

 

8.

Har man vært snill, og tror på Jesus når man dør, kommer man til himmelrike. Det vil si: Løvene biter ikke og er snille som lam, og alt er bare vidunderlig og fantastisk. Og hvis man ikke tror på Gud når døden kommer, havner man i helvete, og det sies at man skal brenne evig i en grusom flamme. Altså, det frister ikke noe særlig.

 

9.

Nåde: Til givende kjærlighet fra Gud.

Åpenbaring: Tror/religiøs erfaring at du står ansikt til ansikt med gud, og mottar budskap direkte fra han.

Synd: Kristent moralgrep. Når du har syndet har du gjort noe ulovelig som gud ikke  tillater.

Frelse: Når du får frelse har du gjort opp og eventuelt bedt til gud om frelse/tilgi deg fra dine synder, og du tror på Jesus som Guds sønn den enbårne.

Jesus: ”Guds frelser” og ”Messias”, de mener han skal komme tilbake og dømme levende og døde.

 

Det fins sikkert flere hellige ord innenfor kristendommen, men disse er de mest sentrale og er viktigst for de kristne og deres tro.

 

10.

Det meste er lov i kristendommen den dag i dag, men det som ikke er lov er avgudsdyrkelse. Dette fordi det peker i helt motsatt retning av det kristendommen representerer. I senere tid da kristendommen kom ble det også forbudt og drive trellehold (ha slaver), og en mann fikk bare lov å ha en kone. I kristendommen finner du ikke noe som er påbudt, men de har spesielle regler og lover som de vil at du skal leve etter. Som og tro på Jesus Kristus som Guds enbårne sønn og våre herre.

 

11.

Betlehem blir sett på som Jesus fødested. En kristen by med mange kirker og templer. Den ble i gamle testamentet kalt Efrata, som betyr fruktbar. Den ble sett på som Davids by for familien hans ble født der.

 

I de fleste kristne kirker er det bilder som viser historiske hendelser i fra det nye og det gamle testamentet, og dette er nesten den eneste typen kunst du finner i kristendommen. Bildene er malt av forskjellige maler, og fargene har en helt egen symbolikk. Ett veldig kjent bilde er ”Dommens Dag” av Michelangelo som i dag finnes i det sixtinske kapell i Roma. Men rundt om i hele verden finner du statuer som har kristne kjennetegn. Det kan være statuer av engler og andre kristne personer som representerer en del av det kristne i hverdagen.

 

<bilde>

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst