Maten på landjorda

Sammendrag i samfunnsfag om maten på landjorda.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.11.22
- Jordsmonnet blir til når bergartene forvitrer. Det øverste laget kalles husmus, som er rikt på næring.
- Menneskene begynte å dyrke jorda for ca. 10000 år siden.
- Korn er ryggraden i verdens matvareproduksjon. Hvete, ris og mais er de viktigste kornslagene.
- Den grønne revolusjonen mangedoblet verdens matvareproduksjon. Men den skapte også store miljøprodukter.
- Vi gjødsler jorda for å gi den næring. To hovedtypene for gjødsel ; naturgjødsel og kunstgjødsel.
- Monokulturer gir store avlinger, men for å ungå insekter sprøytes den med plantevernmidler.
- Kunstig vanning blir brukt i land hvor det faller lite nedbør.

- Det fins masse økologisk mat på markedene.
- Verdensbefolkning vekser raskt, og det blir derfor mer kamp om maten.
- Kostholdet er ulikt i fattige og rike land. Mere plantekost der de er fattige, mer kjøtt og fisk der de er rike.
- Vi må fôre dyrene med mere korn, etter hvor mye kjøtt og egg vi spiser.
- Levestandaren vokser i Kina, og de har behov for mer mat enn de kan produsere selv, men de produserer mer enn 1/3 av verdens ris.
- Verden produserer mindre korn enn før, som kan føre til knapphet på mat. Maten må fordeles rettferdig.
- Det må bli funnet opp nye produksjonsmåter, for at behovet for mat skal dekkes, noen tror at genteknologi kan brukes.
- Verdens kjøttproduksjon er i ferd med å avta.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst