Metodistkirken

En liten oppgave om metodistkirken.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.11.28

Nådemidlene hjelper metodistene å leve som kristne. De fem nådemidlene er Bibelden, Bønnen, Menigheten, Dåpen og Nattverden.

 

I  Bibelen leser metodistene om hvor rik Gud er på nåde og kjærlighet, om Guds vilje til å frelse dem, og om Guds plan. Bibelen er en enestående hjelp for dem, og der lærer de gud å kjenne. Gud taler til dem gjennom Bibelen. De mener Bibelen er budskapet om Guds endelige seier over all ondskap og om gjenopprettelsen av paradis, og at Guds kjærlighet og sin omsorg over sitt verk er den røde tråd i Bibelen.

De mener også at fordi bibelen åpenbarer Guds vilje for mennesket, er den menneskets viktigste vei til forståelse og erkjennelse fra Gud. 

 

Bønnen er den måten de kommuniserer med Gud på. Bønn er et personlig møte med Gud. Igjennom bønnen forteller de Gud hva de tenker, føler, ønsker og vil. De har både forbønn (for seg selv eller ande), takk eller tilbedelse/lovprisning. Bønnen er  et middel som hjelper dem til å ville det gud vil.

 

Menigheten er metodistkirkens medlemmer.

De samles i kirken for å lytte til Guds ord, be, lovsynge og tilbe. De lærer fra Jesus at de kristne skal være sammen og dele troen og livet med hverandre. De tjener hverandre med de evnene og gavene Gud har gitt dem.

Nesten hele menigheten er delt opp i en ”Bibelkrets”, som møtes ca. 1 gang i måneden til bibelstudier.

De enkelte bibelkretser arbeider selvstendig, bestemmer selv deres arbeidsmetode og materiale. Alle bibelkretser har en bibelkretsleder, som har knytning til menighetens prest og øvrige ledelse.

Metodistkirken er også en misjonsorientert kirke. Misjonskomiteen avholder hvert kvartal et aftensmøte for å styrke forståelsen for misjon.

 

Metodistkirken samarbeider på verdensplan med Metodistkirker i andre land i misjon i ”Board of Global Ministory”.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst