Miljøproblemer i den fattige verden

Globale miljøproblemer og hva som er årsaken til miljøproblemen i den fattige delen av verden.

Karakter: 6-

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.15

Det den fattige delen har av miljøproblemer, er fordi de ikke har råd til å kjøpe midler som renser utslipp o.l. av miljøskadelige stoffer.

 

Press på jordas ressurser

Ressursene i verden er begrenset, og noen ressurser er ikke fornybare. Det biologiske mangfoldet er i ferd med å forsvinne, og dette skjer i en veldig stor fart. Hvert år forsvinner mer enn fem tusen arter, plante og dyrearter. De fleste forsvinner på grunn at regnskogen blir hogd ned eller svidd av. Dette skjer fordi de fleste av landene som ligger rundt regnskogen er svært fattige. Det er som oftest bønder som hugger og svir ned regnskogen, fordi de skal dyrke jord der, og fordi tømmeret kan selges dyrt som eksportvare. Dette er et stort miljøproblem, fordi de viktigste medisinene ligger i regnskogen, det sies også at løsningen på kreftgåten også kan ligge der.

 

Forurensning

Forurensning er et veldig stort problem i den fattige delen av verden. Det er ikke det at de forurenser så mye mer, men de har ikke råd til å gjenvinne, rense og ta vare på naturen, i den forstand den rike delen klare. Noen stoffer sånn som KFK gasser er svært miljøskadelige, dette stoffet finnes spesielt i kjøleskap og frysere. I den rike delen har vi spesielle plasser hvor vi kan dumpe dem, men i den fattige delen bare dumper man dem, KFK gasser er svært skadelige mot ozonlaget, som beskytter mot skadelige stråling fra sola. Økt stråling kan medføre dårlige avlinger og helseskader, som igjen fører til redusert matproduksjon. Problemet er at KFK gassene brytes svært langsomt ned, og vil uansett være i atmosfæren i flere tiår.

 

Befolkningsvekst

I u-landene har de ikke de samme pensjonsordningene som i I-landene, i u-landene er det å få mange barn en måte trygge alderdommen sin på, barn er en viktig arbeidsressurs i familiene. Men flere mennesker på jorda betyr enda større belastning på et ellers presset miljø.

 

Tiltak for å redusere befolkningsveksten på:

  • Prevensjonsmidler og avkriminalisere abort i de landene det er.
  • Forbedring av kvinnens stilling: Utdanning, helse, økonomiske kår og generell stilling i samfunnet.

En oversikt over forbrukerveksten i u-land og i-land

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst