Nazismen

Informasjon om nazismen, historisk bakgrunn og litt om situasjonen i dag.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.05.18

Nazismen oppsto i Tyskland etter første verdenskrig. Adolf Hitler ble leder for Deutsche Arbeiterpartei i 1919, som var forløperen for NSDAP/Nationalsozialistische som han ble leder for i 1921.

 

Politikken til nazistene går ut på at noen mennesker og menneskegrupper eller raser er "mer verdt" enn andre. Hvem som har størst "verdi" går på religion, hudfarge og nasjonalitet. For nazi-partiet var det tyskere og andre "germanere", (for eksempel nordmenn) som var verdt mest og derfor hadde en spesiell rett og plikt til å herske over andre folk med annen religion eller hudfarge.

 

Ekteskap utenom sin egen rase ble sett på som en styggedom. Hvis en germaner giftet seg og fikk barn med for eksempel en afrikaner var dette å skitne til rasen. Det ble etterhvert forbudt med slike forhold. Også vitenskapsmenn jobbet med "rasehygiene", og prøvde å bevise at "hvite mennesker" var mer intelligente, sunnere, ærligere, mer oppfinnsomme og mer arbeidsomme enn andre mennesker.

 

Med bakgrunn i dette mente nazistene at tyskerne, med bakgrunn i rasebiologiske argumenter, (det at noen er "mer verdt" enn andre) hadde rett til okkupere land og ressurser de hadde behov for, slik at de kunne skaffe tyskere bedre materielle og økonomiske forhold. "Lebensraum" - kalte de dette, germanerne skulle få utfolde seg på bekostning av andre.

 

Måten nazistene styrte landet på var veldig spesiell. Andre partier enn de nazistiske ble etterhvert forbudt og andre typer organisasjoner som fagforeninger og idrettsorganisasjoner ble dirigert av representanter fra nazi-partiet. På denne måten ble NSDAP ble en slags pyramide med føreren på toppen.

 

Det var vanskelige økonomiske tider i Tyskland etter 1. verdenskrig, og nazistene skyldte blant annet på jødene for dette. Jødene ble tidlig gjort til en slags hovedfiende. Partiet fikk makt i 1932-33 og kunne sette igang med sin politikk Etter at 2.verdenskrigs startet i 1939 ble mange millioner jøder, sammen med noen andre grupper (sigøynere, homofile, politiske motstandere) drept i store konsentrasjonsleirer.

 

Det finnes forskjellige retninger også innen nazismen. I 1934 hadde en organisasjon under Nazi-partiet, SA (Stormabteilung) blitt så sterk at Hitler fryktet de kunne ødelegge samarbeidet med Hæren, som han trengte for sine videre planer med "Lebensraum". En rekke av lederne innen SA ble dermed drept uten lov og dom. (De lange knivers natt, 30. juni 1934.)

 

Også i dag finnes det små grupper som tror på nazismen og kaller seg nazister. De såkalte ny-nazistene ved siden av noen minkende grupper gammel-nazister. Både for nazistene på Hitlers tid og de ulike retninger av nynazister som finnes i dag står altså dette med rasetenkning sentralt, de mener "hvite mennesker" er mer verdt enn andre raser.

 

Nynazisme

Selv om oppslutningen i valg til tider har vært lav, er nynazistiske grupper stadig aktive, bl.a. i Tyskland. Partiene er særlig rettet mot fremmedarbeidere og flyktninger. Lignende partier, eller grupper, finnes i de fleste vesteurpeiske land, også i Norge, bl.a. ved organisasjonen Norsk Front, fra 1980 kalt Nasjonalt Folkeparti. Den store arbeidsløsheten på begynnelsen av 1990-tallet ga nytt liv til slike grupper, særlig i Sverige. Det nynazistiske miljøet i Sverige er i dag på rundt 300 personer. Det som gjør at det er mye nazisme i Sverige, er ikke at det var spesielt mye nazisme i Sverige under 2. verdenskrig, men at det er noe med den svenske lovgivingen som gir slike grupper stor frihet.

 

Det har ikke vært noen vekst i nynazi-miljøet. Foruten kjernen på rundt 300, har de 2000-3000 mer perifere tilhengere. Det som er nytt, er terroren. Man har blant annet funnet en liste som nynazistene har utarbeidet, med navnene til 25 antirasistiske journalister, politikere og fagforeningsmedlemmer, hvorav en siden er blitt drept, forteller Stig Larsson. Han er journalist i det svenske byrået TT og spesialist på høyreekstremistisk aktivitet i Sverige.

 

De to høyreekstreme politiske partiene i Sverige er Sverigedemokraternas og Konservative Partiet. Førstnevnte fikk 20.000 stemmer og 8 mandater ved siste kommunevalg.

 

I dag er gruppene Nationalsocialistisk Front og Ariska Brödraskapet blant de mest fremtredende gruppene i et miljø der organisasjoner dannes og nedlegges i stort tempo. I tillegg finnes rekke lokale grupper, som er sterkt imot jøder, homoseksuelle, venstreradikale og liberale. Gruppen Blood & Honour, med blant andre norske Erik Blucher, har etablert seg i Norge og settes blant annet i forbindelse med to brannbomber på Nordstrand tidligere i år.

 

Hakekorset

Hakekorset er et symbol de fleste i dag forbinder med "Nazi-Tyskland" og "nazisme", krig og militarisme. Det ble det frie folkelige Tysklands symbol, og derfor nødvendigvis det mest utskjelte av alle symboler, et symbol på jødenes hat. Etter Preusens sammenbrudd i 1806 ble det funnet store arkeologiske utgravinger et sted i tyskland. I utgravingene ble det ble funnet urner med solkorset på og folk trodde at det var de gamle germaneres særeie. Som kunstner ble Hitler fascinert av dette og brukte det derfor som sitt eget symbol senere. I India eller det fjerne Østen vil finne det i bruk som hellig symbol, slik det har vært brukt i årtusener. Man kan se det malt på krukker under religiøse begivenheter i India, og du kan se hakekors-flagget sammen med ane-bilder i vinduskarmen ved fører-plassen på busser i Thailand.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst