NHO og LO

En del generelle fakta om NHO og LO.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.09.03
Tema
Arbeid

Landsorganisasjonen (LO)

LO er Norges største lønnstaker organisasjon med sine 830.000 medlemmer. I LO-organiserte er 50% kvinner og i enkelte grupper som er tilsluttet LO er det 80% kvinner. Der det er LO-medlemmer er det en som tar seg av det faglige, disse kalles lokale tillitsvalgte og alle arbeidsplasser har rett til og velge sine tillitsvalgte som kan stille til valg. Alle organisasjoner som LO er demokratisk oppbygd og har frie valg i alle ledd.

 

Det er 24 forskjellige fagforbund er medlemmer i LO. De forbunnene varierer i medlems tall fra 1000 opptil 300 000. De siste årene har bare flere og flere fagforbund slått seg sammen med LO. Dette gjør de for å få bedre slag kraft og kunne yte mye bedre service til sine medlemmer igjen.

 

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon med sine 830 000 medlemmer som er medlemmer i sine forskjellige forbund igjen. Los har medlemmer både i privat og offentlig arbeidsplasser, og i alle bransjer og yrker. Det er ca 50% kvinner i LO og i enkelte forbund er det opp til ¾ deler i et forbund som utgjør kvinner.

 

Noen av forbundene er:

Arbeidernes opplysningsforbund (AOF)

A- pressen ASA

Humanistiske sosialdemokrater

Norsk folkehjelp

Folkets hus forbund

Dette var noen av forbundene som er medlemmer i LO

 

LO har kontorer i nesten alle fylkene her i Norge pluss at de har et kontor i Brussel.

 

LO ble stiftet 1. april 1899.

 

<bilde>

 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NHO er ble til ved at Norsk håndverkerforbund, Norges industriforbund og Norsk arbeidsgiverforening slo seg sammen den 1. januar 1989.


I NHO er det rundt 16.800 medlemmer innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap, dette utgjør rundt en 443.500 arbeidsplasser her i Norge. NHOs formål er at arbeiderne får arbeidsvilkår som er lønnsomt og at de får utviklingsmuligheter. Dette gjør de for og skape et god leve standard og få et økonomisk godt liv. NHO er opptatt av at Norges utvikling i samfunnet og at deres medlemmer skal få gode arbeidsvilkår på sin jobb.

 

NHO sitt hovedkontor ligger på Majorstuen i Oslo. Her i Norge er det 15 forskjellige kontor som til sammen dekker alle fylkene i Norge og det er et kontor i Brussel.

 

NHO er en slags ”mor” for medlemmene sine. De gjennomgår forhandlinger for sine medlemmer for og sikre en god lønns og prisvekst men ikke høyere enn i de landene som vi handler med, greie arbeidstider og en konkurransedyktig skatte og avgifts politikk.

 

I NHO er det mange små og store bedrifter som er medlemmer, denne gode blandingen gjør at de store selskapene tar de litt mindre under ”vingen” når det gjelder politikken. Når de står sammen blir de lettere hørt av politikere og i opinionen.

 

I NHO er alt medlems styrt med tillitsvalgte fra alle medlemsbedrifter, som er med på og bestemme på hvordan NHO skal jobbe videre. Flere hundre bedriftsledere sitter og jobber med saker som opptar alle bedriftene.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst