Nicolaus Copernicus

Min første oppgave i N&M! Forklarer litt om Nicolas Kopernicus og hans liv, dessverre er mye kopiert fra Internett og det må skrives ganske mye om på.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.12

Nicolaus Kopernikus; The Name
Andre staveformer på etternavnet er blant annet Copernicus, Koppernigh, Köppernigk, Cupernic og Czeppernick.

 

Livsfakta

Nikolaus Kopernikus ble født 19. februar 1473 i Thorn, som i dag heter Torun, langs elven Wisla mellom Warszawa og Gdansk. På denne tiden lå Thorn i den polske provinsen i det daværende Prøysen. Det er en viss diskusjon om hans nasjonalitet og om hans familie kom fra Schlesien eller Polen. Det antas at han var polsk. Det andre alternativet er at han var tysk.

 

Fakta

Heliosentrisk verdenbilde: Er at sola er midtpunktet. Det heliosentriske verdenssystemet. Til forskjell fra geosentrisk (at jorden er midtpunktet; også kalt ptolemeisk verdensbilde).

Ptolemeisk verdensbilde: stammer fra Ptolemaios. Den ptolemeiske læresetningen/ptolemeiske systemet er et astronomisk system der en regner med at jorden er sentrum .

 

Nikolaus Kopernikus var ikke den første til å mene at Jorden gikk rundt Solen, men han var den første som ga en klar og systematisk presentasjon av argumentene for et heliosentrisk system.

 

Det var Kopernikus som veltet det ptolemeiske verdensbildet. Kopernikus forandret og relativiserte vår verden. Han forkastet, altså mente at det ikke var riktig, det rådende geosentriske system. Det at Jorden ikke lenger var i sentrum for alle ting fikk også følger for mange andre aspekter av menneskers liv.

 

Familie

Kopernikus vokste opp i en familie som i stor grad arbeidet innen kirken, og den var i stand til å gi ham en bred humanistisk og naturvitenskapelig utdannelse (han var også prest). Faren som var en velstående forretningsmann, døde da Kopernikus var ti år gammel. Hans mor var da allerede død. Hans onkel på morssiden var den høytstående prelaten Lucas Watzenrode og han tok over ansvaret for Nikolaus og hans tre yngre søsken.

 

Utdanning

Nikolaus Kopernikus studerte matematikk og klassiske fag i Krakow 1491-1495, og jus og astronomi i Bologna 1495-1500. Deretter ble det jus, medisin og gresk i Padova 1500-1503. I 1503 tok han doktorgraden i kanonisk rett i Ferrara, og han dro senere hjem. Han forlot aldri Polen etter dette.

 

Historie

Da onkelen ble biskop i Warmia (tysk: Ermland) i 1497, ble Kopernikus utnevnt til domherre (medlem i et domkapittel som er et presteskap ved en katolsk domkirke) i Frauenborg. Frauenborg er dagens Frombork, og ligger øst for Gdansk mot Kaliningrad. Her levde han mesteparten av tiden etter at han kom tilbake fra Italia. Senere fikk han en stilling i en kirke i Wroclaw i Schlesien hvor han var til han gikk av mot slutten av livet.

 

Ikke bare astronomi

Han jobbet og studerte ikke bare med astronomi, men han publiserte arbeider om pengers verdi.

I krigen mellom Polen og Den Tyske Orden i 1519-1524 forsvarte han Olsztyn (Allenstein) med suksess. Men det er jo som astronom han ble kjent.

 

Gresk astronomi

Grekerne var tidlig ute i astronomien. Thales fra Milet var den første i til å forutsi en solformørkelse som skjedde 28. mai 585 f.Kr. Grekerne syntes astronomi var et felt for beskrivelse, i motsetning til forklaring. De knyttet derfor astronomien til matematikken, som vi fremdeles gjør, men i motsetning til oss knyttet de den ikke til fysikken.

 

Andre folk

Philolaus (ca 480-405 f.Kr.) skal ha vært den første til å foreslå at jorden beveget seg i rommet, med det, mente han ikke at vi beveget oss rundt solen, men at hele solsystemet, inkludert solen selv roterte rundt en sentral ild, Estia, som var universets sentrum og dessuten huset til Zevs.

 

Aristarkhos (ca 310-230 f.Kr.) var astronom og matematiker. Han var den første i historien som vi vet at foreslo et heliosentrisk solsystem. Det var ingen som ville tenke tanken at jorden ikke var midtpunktet i universet. Nå var ikke dette det eneste forslaget Aristarkhos hadde... For eksempel mente han at grunnen til at stjernene ikke hadde noen observerbar parallakse (at en gjenstand ses fra to forskjellige steder), var at de var uendelig langt borte. Og det hadde han jo faktisk rett i. Han beregnet månens omkrets til 14 000 km, mens den i virkeligheten er i underkant av 11 000 km. Egentlig var Aristarkhos en ganske smart mann.

 

Den som i lang tid kom til å dominere astronomien fullstendig, var Klaudios Ptolemaios. Han var en egyptisk astronom, matematiker og geograf. Navnet Ptolemaios er makedonsk og ble båret av de 15 gresktalende konger som styrte. Den mest kjente ptolemeeren er allikevel Kleopatra.

 

Giordano Bruno

Giordano Bruno (1548-1600) videt ut Kopernikus og hans heliosentrisme (at sola var universet midtpunkt-teorien) til å gjelde hele Universet. Han påsto at det var uendelig stort og hadde mange stjerner, alt dette etter at Kopernikus selv var død. På denne tiden styrte religion i stor grad forskningen - både i kristne samfunn og ellers, og dette uendelige fysiske univers ga dårlig plass til Gud selv.

 

I 1591 ble Bruno fengslet av inkvisisjonen (dette er en kirkelig domstol som oppsporer og dømmer kjettere), men det var for sine teologiske oppfatninger(at han hadde andre meninger om kristendommen). I 1600 (9 år senere) ble Bruno brent som kjetter. En kjetter i denne situasjonen er en person som har andre meninger enn det kirken mener.

 

"Det Kopernikanske korstog"

Galileo Galilei m.fl. startet et korstog som ble kalt "Kopernikanske korstog" for det heliosentriske system. Dette var fordi de mente det heliosentriske verdensbildet var riktig og var veldig ivrige. Dette førte til at det ble utformet et romerskkatolsk dekret (påbud) mot kopernikanismen i 1616. Men kontroversen (uenigheten) fortsatte og til slutt ble Galilei stevnet (innkalt) for inkvisisjonen (den kristne domstolen).

 

Galileo Galilei var en overbevist kopernikaner, og han gikk i strid for sitt syn. En kopernikaner er en tilhenger av Nikolaus Kopernikus. Galilei ble først dømt til livsvarig fengsel, men ble siden tilgitt av paven og fikk ”husarrest” resten av livet i stedet. Striden med Galilei ble avsluttet i 1992!!!

 

Den katolske kirke forfulgte denne nye vitenskapelige og filosofiske tankegangen/innstillingen. Teologer gikk gjennom ”affæren” med Galilei på nytt og først i 1992 erklærte pave Johannes Paul 2. at "...vitenskap har sin rettmessige frihet innen sin egen sfære (område/nivå)."

Kopernikus selv døde 24. mai 1543.

 

Noe å tenke på

Den viktigste meningen med arbeidet til Kopernikus, er at det over tid endret menneskets plass i kosmos (universet) for all fremtid. Vi hadde ikke lenger vår begunstige plass i sentrum av Universet. Mennesket fikk nå ta plass på siden av andre skapninger, og stige ned av den ubeskjedne pidestallen teologene hadde bygget.

 

Jorden ble degradert til å være en planet blant andre planeter, som en gang i året fullførte sin rundreise rundt Solen, og som dreiet seg rundt sin egen akse en gang i døgnet. Dette var en stor ”krise” blant menneskene på denne tiden.

 

- Av alle oppdagelser og meninger, er det ingen som har oppnådd større innflytelse på menneskets sjel enn doktrinen (prinsippet) til Kopernikus. Verden hadde knapt erkjent at den var rund og komplett i seg selv da den ble spurt om å fraskrive seg det voldsomme privilegiet (æren) det er å være sentrum i universet...

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst