Organisk kjemi

Ulike fakta relatert til organisk kjemi.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.06.08

- 1700-tallet, metaller, mineraler og steiner – planter, dyr og mennesker

- 1800-tallet, svenske J.J. Berzelius skapte begrepet organisk kjemi.

- I dag – kalles karbonforbinelsens kjemi

- 18 mill karbonforbindelser, mange ikke i naturen – laboratorier og fabrikker.

- Antallet øker ca. 750 000 hvert år.

- Uorganiske forbindelser – ca. 500 000.

- Hvis organiske forbindelser varmes opp blir det forkullet.

 

Karbon

- karbon – i alle levende vesner

- menneskekroppen – ca. 15% karbon

- karbon = C

- tallet 6 i periodesystemet – 6 protoner i kjernen, og et nøytralt karbon – atomet har da 6 elektrone

 

(vise kabonens kretsløp i naturen.)

 

Rent karbon:

- diamant – bryter lyset og blir brukt til smykker

- grafitt – brukes i smøremidler, i blyant og som elektriske ledere.

Kull:

- hvis man varmer tre uten tilgang til oksygen, brenner ikke treet.

- Det blir spaltet til:

- brennbare gasser

- tjærevann

- trekull

- trekull – etter tjærevannet har rendt ut og brennbare gasser har steget opp.

- Brunkull og steinkull – dannes ved at det oppstod stort trykk på torvmassene, vannet og andre stoffer i torva fordampet.

 

Metan

- metan – fargeløs gass.

- Oljeproduksjon – store mengder naturgass, består i hovedsak av metangass.

 

De ni første alkanene:

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan

 

Strukturformel for metan:

 

CH4 =

<bilde>

 

C2H6 =

<bilde>

 

- alkener – hydrokarboner med enkeltbindinger.

 

Alkoholer

- ikke bare i alkoholholdige drikke varer.

- Organisk kjemi er alkohol fellesbetegnelsen på en rekke gruppe stoffer som i tillegg til karbon inneholder oksygen og hydrogen

   – OH

- Alkoholer – endelser på ol

 

Metanol:

(Særoppgave om puberteten)

- ungdommer – fest – alkohol – sprit – metanol.

- Erik fallo og per erik fossum – drepte 8 personer pga metanolforgiftning.

 

- lages ved tørrdestilasjon av tre.

- Fargeløs, giftig væske

- Kan bli blind, hverstefall dø

- Viktig råvare – plastindustrien, løsningsmidler

- Bliprodusentene – utviklet bilmotorer - ren metanol eller bensin og metanol.

 

Etanol:

- etanol – brennvin og andre alkoholdrikker.

- Viss mengde – påvirker nervesystemet.

- Rødsprit – etanol + andre farlige stoffer (denaturert).

- Ikke farlig – visse begrensninger.

-  Fargeløs veske.

- Sukker, stivelse eller cellulose i vann gjerer – etanol.

 

Glykol:

- hindrer at kjølevesken fryser.

- Fargeløs, luktfri

- Benyttes i fly – hindre nedstigning.

- Meget giftig.

- Små mengder – livstruende

 

Glyserol:

- tyktflytende, fargeløst stoff.

- Smaker søtt.

- Brukes i medisiner, sprengstoffet nitroglyserin og hudpleiemidler av mange slag.

(Vi lagde hudkrem).

 

Druesukker (glukose)

- i all frukt, bær og honning.

 

(ekspriment)

- vann, fehlings veske og eplebiter.

 

Proteiner:

- viktig del av kostholdet.

- Byggesteiner i cellene.

- Enzymer virker som katalysator i cellene

- Enzymer – det proteiner er bygd opp av.

- Viktig i fordøyelsen – bryter ned næringsstoffene.

 

Organiske løsemidler

- YL-merket (yrkeshygienisk luftbehov).

- Er flytende stoffer

- Løser opp faste stoffer

- Uorganiske løsemidler:

- rengjøring

   - stoffer som salmiakk og lut – fortynnet form

- Organisk løsemidler:

   - løser stoffer som løses dårlig i vann.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst