Parallelle univers

Kort presantasjon av teori om parallelle univers.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.06

Tenk deg big bang, hele vårt univers oppsto fra et punkt og utvida seg med lyses hastighet. Dette skapte vårt univers. Det som er, er at dette skjedde andre steder også. Siden verdensrommet er uendelig i utstrekning fins dette også uendelig med tilfeller av big bang... Tenk deg en verden, og den fins. Siden det fins uendelig med universer fins det uendelig med variasjoner..

 

For å forstå teorien om parallelle univers må man forstå teorien om Big Bang.

I dag tror de fleste forskerne på Big Bang teorien, der vi ser for oss at tid, rom og alle partiklar ble skapt samtidig.
Selv om det er flere som er kritiske til Big Bang teorien, peker de fleste oppdaginger på at denne teorien må være korrekt.

Ifølge den klassiske Big Bang teorien oppsto universet for mellom 12 og 14 milliarder år siden. Då gjennom gikk et eneste punkt, et uratom, en voldsom forandring, og begynte å utvide seg i et gigantisk Big Bang med lyses hastighet. Går du langt nok tilbake i tid vil du se at galakser, og i virkeligheten alle partiklar i universet, er satt sammen til en klump med høy varme og ekstrem tetthet. Denne klumpen eksploderte, og dette ble seinere av forskere omtalt som fenomenet "Big Bang". Både tid og rom blei skapt det sekundet, og universet har utvida seg etter det.


Med utgangspunkt i Big Bang-teorien kan astronomene reint matematisk skru tiden heilt tilbake til en milliondel av en milliondel av et sekund etter ursmellet, men når astronomene kommer nærmere ursmellet er teoriene basert mer på spekulasjon enn på teoretiske beregninger. Det som Albert Einstein også fremla gjennom denne teorien var at den absolutt makshastighet var lysets (300 km per sekund). Siden universet utvida seg fra et uratom har det fortsatt med det i om lag 12-14 milliarder år. Det betyr at universet ikke er uendelig, siden det ”bare” har utvida seg med lyses hastighet. Dette er viktig poeng siden dette utelukker at universet er uendelig stort.

 

Teorien om parallelle univers går kort sagt ut på at disse fakta er sanne:

 

- Verdensrommet er uendelig stort

- Universet er endelig stort
- Det fins en sannsynlighet for at et univers skal oppstå

 

Angående det siste punktet: Siden dette univers eksisterer må det finnes en sannsynlighet for at univers skal oppstå. Denne er minimal, kanskje en til en googoplex*, men den er der.

 

Så lenge den er der vil det, siden verdensrommet er uendelig i utstrekning, finnes flere univers. Faktisk uendelig, noe som er hovedtanken bak teorien min om parallelle univers.

Grunnen til at det finnes uendelig med univers er at verdensrommet er uendelig. Hvis det finnes en sannsynlighet for at et univers skal oppstå, gjør det uendelig med ganger siden verdensrommet er uendelig i utstrekning. Det vil finnes uendelig med forskjellige univers siden noen har kommet lengre i ”utvikling” enn andre. Det er viktig og kunne skille mellom univers og verdensrommet. Universet er det området som lyset fra vårt univers har berørt. Verdensrommet er hele verden utenfor universet. Det eksisterer uten tid og rom uavhengig av universenes utvikling.

 

 

Albert Einstein

<bilde>
 (1879—1955)

Var en tysk-sveitsisk fysiker. Levde i Berlin 1913—33, deretter i USA. Mest kjent for sin spesielle (1905) og generelle (1915) relativitetsteori (big bang), men har også med en rekke andre epokegjørende arbeider gitt vesentlige bidrag til utviklingen av moderne fysikk. Fikk Nobelprisen 1921 for arbeid om fotoelektrisk effekt. Gav under 2. verdenskrig støtte til den amerikanske utviklingen av atombomben. Fremsatte i 1949 en utvidet gravitasjonsteori.

 

 *Googolplex er et tall med hundre nuller bak i googol, eller ganga med seg selv googol ganger.

 

Bildet under viser en kunstners fremstilling av big bang.

 


<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst