Petter Dass og barokken

Kort om dikteren Petter Dass.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2005.05.08

Petter Dass vart fødd i Helgeland i Nordland midt i barokken si stordomstid på 1600- talet. Han var svært religiøs og studerte teologi både i Bergen og København før han reiste attende til heimstaden for å vere prest og diktar. Dass skreiv både religiøse, topografiske og høvesdikt. Han skreiv av naturlege årsaker mest religiøse dikt. Døme på dikting er ”Helliget vorde ditt navn”. Eit topografisk dikt som er eit av dei mest kjende dikta hans er ”Nordlandstrompet”.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst