Petter Dass - Viktige årstall

Viktige årstall og opplysninger angående Petter Dass.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.01.18

1647: Petter Dass blir født på Nord-Herøy.

 

Far: Peiter Pitterssen Dundas fra Dundee i Skottland. Kom til Norge i 1640 årene.

Var forretningsmann i Bergen i få år – reiste så nordover får å handle med fiskerne og bøndene. Giftet seg med: maren Falck, datter av Helgelands Fogd, en av landsdelens rikeste godseiere. Hun ble Petters mor.

 

1653: Petters far dør. Petter 6år og søsknene hans blir bortsatt till slektninger og venner.

Moren reiser til Hadsel i Vesterålen og gifter seg med presten Mogens Tilemann.

Petter blir bortsatt til sin mors søster, Anna Falck, gift med presten i Nærøy, Niels Mikkelsen Arctander.

Petter blir Gjetergutt og skoleelev hos Nærøy-presten i 6-7 år.

 

1660: 13 år gammel drar Petter til Bergen for å gå på skole. Bor hos sin fars søster Maria, gift med kjøpmann Fasmer

 

1666: 20 juli dette året blir Petter 19år innskrevet som student ved Københavns universitet. Ensom og fattig i København. Ingen nære slektninger der bortsett fra en fetter Peter Jespersen som bodde godt hos sine foreldres forbindelser.

 

1669: Ankommer Helgeland med jekt fra Bergen om høsten, ferdig med skolegang og studier 23 år gammel. Begynner som huslærer i Vefsn

 

1672: Drar til København for å få tilgivelse av kongen fordi at han har besvangret Margrethe Andersdatter uten å være gift med henne

 

1673: 17 september tilgis Petter Dass av kongen i et brev fra ham, for sin <>. Senere samme år: bispeeksamen og ordinasjon til å bli huskapplan til res. Kap. På Nesna, med rett til å følge etter ham når denne falt av

 

1675: Sønnen Anders blir født. (Når Margrethes og Petters første barn, Lars, ble født vites ikke.)

 

1678: Petter Dass arvet gården Strand på Nesna etter sin bestefar, fogden Petter Jacobsen Falck. Den økonomiske stilling bedres. Hans svigerfar, res.kap. Wirthmand dør samme år. Petter Dass får ikke stillingen etter ham.

 

1681: Nesna presten Dinclow dør. Petter Dass søker om å bli res. Kap. Etter ham.

 

1683: Utnevnes til res. Kap. I Nesna.

 

1689: Utnevnes 18. mai til sogneprest til Astahaug.

 

1691: Sønnen Lars dør under en sjøreise, i forbindelse med sine studier i Bergen.

Nordlands trompet forsøkt utgitt første gang.

 

1697/98: Petter Dass prøver å få katekismesangene trykt.

 

1699: Nordlands Trompet forsøkt utgitt andre gang.

 

1700: Petter Dass er syk og svak. Søker om å få sønnen Anders som har studert både i København og London og er blitt magister, godkjent som sin egen huskapellan.

 

1702: Ny søknad om Anders som huskapellan.

 

1704: Nordlands Trompet forsøkt utgitt tredje gang. Sønnen Anders utnevnes dette året til huskapellan hos sin far.

 

1707: (i kirkeboken i Brønnøysund 1709) 18. september. Drar sogneprest Peter Bredal ifølge kirkeboknotat i Brønnøysund, til Alstahaug for å begrave sin venn og kollega Petter Dass.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst