Realisme og Naturalisme (stikkord)

Notater til Norskundervisning/øving til prøve, VK1.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.05.31
Øving til norskprøve om realisme og naturalisme

- gullalder

- Norge - en ravnekrok (var i utkanten)

- Henrik Ibsen, Edvard Grieg, Christian Krogh, Alexander Kielland,Bjørnstjerne Bjørnson, Amalie Skram, Jonas Lie, Arne Garborg

- Realismen: realistisk samfunnslitteratur så dagens lys - det moderne gjennombruddet

 

Farlige bøker

- Henrik Ibsen - «Gjengangere»

- Personer: Pastor Manders, Fru Alving

- pastoren ser i fruens bøker og blir svært forferdet

- det kunne vært mange bøker som lå der på bordet og som gjorde pastoren «skremt», f. eks:

- «Om undertrykkelsen av kvinner» av J.S Mill - om likestilling

- «Om artens opprinnelse» av Charles Darwin   - om menneskene/apene felles avstamning

- en bok av Søren Kierkegaard - om etikk og moral

- en bok av Georg Brandes - oversatte og skrev selv

- Georg Brandes: holdt fordrag og forelesninger, oversatte og skrev - gjøre folk oppmerksomme på tanker/ideer

- diktning i Norge - livsfjern romantikk

- på tide med aktuell litteratur 

- «Problemer under debatt» - nytt litterært slagord

- realistiske skildringer av fattigdom, urettferdighet, kvinneundertrykkelse og misforhold i samfunnet  - Charles Dickens

- rystende realistisk skildring av en kvinne og hennes ulykkelige ekteskap og tragiske skjebne - V. Hugo &

G. Flaubert

- realismen brøt løs i Norge i 1875 - takket være Georg Brandes, det industrielle gjennombruddet og den politiske utviklingen

- Bjørnstjerne Bjørnson - 1875: «Redaktøren» og «En Fallitt» - tema: tvilsom forretningsmoral og konkurs, forsømt hustru og opprørsk datter som bryter ut av rollemønsteret

 

Tidens skjønnlitterære opprørere

- Henrik Ibsen - «Samfundets støtter» - 1877 

- samfunnsstøttene var hyklerske og korrupte

- hovedperson: konsul Bernick - bruker innfytelse og makt på uhederlig vis

- dobbeltmoral og kvinneundertrykkelse vanlig i samfunnet

- må gi tapt for Lona Hessel

- frihet og sannhet

- samfunnet skulle ikke alltid ha retten på sin side, man skulle ikke bøye seg for konvensjoner og autoriteter

- enkeltpersonene hadde retten og sympatien på sin side når de gjorde opprør mot samfunnet

- dikterne viste veien til sannhet og frihet for den enkelte.

- konsul Bernick i «Samfundets Støtter» - stod fram og  fortalte byens borgere at han hadde levd på en løgn og at han hadde nådd samfunnstoppen med fusk og fanteri.

- Han sier at han vil ut av usannheten. Kvinner har hjulpet ham med å komme fram til dette: en trofast hustru og en opprørsk svigrinne

- Henrik Ibsen - «Et Dukkehjem» - 1879

- en kvinne er talerør for sannheten og avslører hykleriet

- hun gjør opprør mot samfunnets konvensjoner i handling

- forlater mann og barn

- kvinnene skulle i det samfunnet en søt og yndig hustru for sin mann og en snill mor for sine barn- ikke gjøre opprør.

- personer: Nora og Helmer

- et slag i ansiktet for det etablerte samfunnet

- Georg Brandes fornøyd med utviklingen

- Alexander Kielland - «Garman og Worse» (1880) og «Gift» (1883)

- manglet ikke opprørske sannhetssøkere eller unnfalne samfunnsstøtter

- ekteskapet, kirken og skolen - de gamle, trygge samfunnsinstitusjonene var brennende temaer i de realistiske verkene som kom ut i 1880-årene.

- Ibsen, Kielland og Bjørnsom - kvinneskikkelser som sannnhetsforkjempere og opprørere.

- Jonas Lie også, men han skjulte det bedre.

 

Naturalisme - realisme

- En naturalistisk roman:

- svært detaljert beskrevet

- livet vises fra de mest skremmende og dystre sider

- man beskrev fattigdom, sykdom og død med alle frastøtende enkeltheter

- tabulagte emner skulle fram i lyset

- determinisme - mennesket bestemt av arv og miljøet vi vokser opp i. Kan ikke fri oss fra det.

- vi er styrt av naturlovene, og det er samfunnet som former oss

- ingen direkte utalt samfunnskritikk

- skulle gi en objektiv beskrivelse av rystende samfunnsforhold, uten noen løsning på elendigheten.

- -eks.  «Livsslaven» av Jonas Lie og «Fra Kristiania-Bohemen» av Hans Jæger

- viser hvordan miljø og samfunnsforhold ødelegger menneskene.

- Emil Zola utformet naturalismens program

- fikk mange tilhengere

      ­­­

- En realistisk roman:

- mennesket - et fritt vesen

- vi kan selv gjøre noe med vår egen sjebne.

- alltid samfunnskritikk som siktemål

- styrer unna de mest groteske detaljene enten de beskrev fattigdom eller kjønnsliv

 

Bjørnstjerne Bjørnson

- sloss for de svake og undertrykte

- 1832-1910

- født i Kvikne i Østerdalen

- gikk på skole i Molde fra han var 12 til han var 17 år.

- var veltalende - forsvarer for de svake

- fikk sin artium på Heltberg studentfabrikk - traff her likesinnede

- faren ville at han skulle bli prest, men han ville bli dikter

- gift med Karoline Reymers, ble far

- Dikter og landsfader

- Henrik Wergeland var hans store forbilde - diktet og kjempet i Wergelands ånd

- Han skrev i begynnelsen nasjonalromantisk (om bondesamfunnet og Norges fortid)

- vekslet mellom historiske skuespill og bondefortellinger

- «Synnøve Solbakken» (1857), «Arne» (1859) og «En glad gutt» (1860)

- Han var en av de første til å skrive i den nye realistiske, samfunnskritiske stilen.

- Brøt med kirken etter en religiøs krise i 1870-årene

- Gav uttrykk for sitt syn i «Salme II» og «Over Ævne I» - mirakeltro over menneskeevne

- stod til venstre i det politiske

- Nobelpris i litteratur i 1903

 

Henrik Ibsen

- 1828-1906

- en av tidens største dramatikere - kan nevnes sammen med William Shakespeare

- «Peer Gynt» - det norskeste av alle Ibsens stykker

- Ibsens forfatterskap - en oversikt:

- har skrevet 25 skuespill og en diktsamling

- kan deles inn i tre tidsepoker:

- 1850-1864 - Sagaskuespill

- mest nasjonaldramaer og historiske skuespill: Fru Inger til Østråt, Gildet på Solhaug, Hærmændene på Helgeland og Kongsemnerne.

- ikke hans beste periode

- «Kongsemnerne» (1863) - mesterstykket i læretiden

- 1851-1857 - knyttet til Ole Bulls teateret i Bergen

- traff Suzanna Thoresen, flyttet til Kristiania

- 1857-1864 - hadde den kunstneriske ledelsen på Det Norske Theater

- pengeknipe, alkoholproblemer, uflidd

- «Kjærlighetens komedie» (1862) - latterliggjøring

- 1866-1873 - Idèdramaer

- ville skrive ut sin vrede og sin skuffelse over Norge

- Ibsens idèdramaer: «Brand» (1866), «Peer Gynt» (1867) og «Kejser og Gallilæer»(1873)

- et idedrama følger en ide, en tanke til ytterste konsekvens.

- «BRAND» - Brand føler at han har et kall: å være sjelesørger  for folket i den værharde fjellbygda - Gud for alle pengene

- slo igjennom med dette stykket - fikk diktergasje og stor anerkjennelse

- ble et «nytt» menneske - penere, velstelt osv

- «PEER GYNT»  - Peer, motstykket til Brand.

- Peers valgspråk «Gå utenom»

- et oppgjør med unnfallenhet i norsk væremåte og dessuten et selvoppgjør.

- fantasi. Inspirert av folkeeventyr og sag, men ikke nasjonalromantisk

- 1877-1884 - Samtidsdramaer

- 1877-1899 - skrev sine 12 samtidsdramaer.

- var ofte for radikale og virket støtende på publikum. Det kunne derfor ta mange år  før de ble oppført på scenen. «Et Dukkehjem» og «Gjengangere».

- fulgte opp Brandes krav til «Problemer under debatt»

- Hans teknikk: få personer, kort tid, enhetlig handling, retrospektiv teknikk

- Retrospektiv teknikk:  Etterhvert som handlingen går på nåtidsplanet, får vi vite hva som har skjedd i fortiden, samtidig som konflikten i stykket  tilspisses, og går mot en ubønnhørlig tragisk slutt.

- brukes f. eks i «Villanden», «Genganger» og «Hedda Gabler»

- «Gjenganger - En Folkefiende» ble stemplet som usedelig.

- Tok opp tabuemner som: kjønnssykdom, incest og barmhjertighetsdrap.

- «En folkefinede» - Ibsen fikk ut sin forakt for hykleriet og spissboreglighetengjennom hovedpersonen Stockmann

- 1884-1899 - Symbolikk og Selvoppgjør

- Fra «Villanden» til hans aller siste drama var han opptatt av enkeltmennesket

- symbolbruk ble en sentral del

- Villanden et symbol på det skadeskutte menneske

- «Hedda Gabler»

- mest fortettede drama om en kvinnes splittede sinn

- Hedda: Oppdratt som en gutt, gifter seg med en mann hun ikke elsker.

- Hun lengter etter skjønnhet og idealisme, men må henslepe sitt liv i passivitet og trivialiteter, fanget av datidens kvinnerolle.

- I de siste stykkene sine setter han spørsmål på om han har brukt livet sitt til de rette tingene. Har han sløst bort livet sitt? Eks. «Bygmester Solnes»

 

Alexander Kielland

- 1849-1906

- en av de mest samfunnskritiske romanforfatterne i realismen

- tok Georg Brandes på alvor

- bøkene hans vakte på den tiden stor forargelse

- fikk ikke diktergasje, Bjørnson sa fra seg sin i protest

En radikal aristokrat:

- satte fingeren på ømtålige punkter i samfunnet: skole, kirke, hykleri, kapitalisme, konfirmasjon, svindel og klasseskille

- var en «stilig herre på byen»

- han hadde en velutviklet sans for hva som var sannhet og rett.

- Følte harme over urettferdighet i samfunnet o.l

- «Noveletter» (1879) -  underholdende, velskrevne og elegante - men tydelig samfunnskritisk snert

Et hovedverk:

- «Garman & Worse» (1880) - fikk bruk for hele sin stilkunst

- kontraster mellom fattig og rik

- Garman setter barn på sypiken Marianne. Ha slipper unna, hun må svi. Hun blir syk og dør

Kritiske romaner:

- «Skipper Worse» (1882)  tema: religiøst hykleri og religiøs fanatime

- «Gift» (1883) skolen og kirken skyteskive

- lille Marius dør av latinpugg - satt på spissen

- vennskap mellom to gutter fra forskjellig bakgrunn/klasser

- angrep på skole, konfirmasjonsundervisningen og alt hykleriet omkring kirken.

- skrev 9 romaner tilsammen

- nyromantikken i 1890-årene passet ikke Kielland

 

Amalie Skram

- 1846-1905

- født i Bergen

- moren fødte 9 barn, men bare 5 levde opp

- faren drev småhandel, gikk konkurs og flyttet til Amerika

- giftet seg med August Muller 18 år gammel og gikk uforberedt inn i ekteskapet.

- ble skilt etter 13 år - skilsmissen skandaliserte henne

- hun opplevde mye på reisene, men fikk nervesammenbrudd og ble innlagt på Gaustad

- vi kan se hennes liv gjennom forfatterskapet

- giftet seg med Erik Skram - skrivekunsten hennes ble da forløst

- ble hånet i Norge som skilt, kvinnelig forfatter

- Arne Garborg og delvis Bjørnstjerne Bjørnson var de eneste som støttet henne.

- «Constance Ring» (1885) - hennes første roman

- «Lucie», «fru Ines» og «Forrådt» - bygd på hennes eget liv - var ekteskapsromaner

- Var naturalist i både holdning og stil

- bøkene er objektive og referende

- detaljerte skildringer av samtaler, miljø og personene snakker sin egen dialekt.

- Skildrer det mest makabre - legger ikke skjul på noe

- ingen konklusjoner - de må leseren selv trekke

- «Hellemyrsfolket» (1887-1898)

- mennesken lever en evig kamp for tilværelsen

- noen prøver å komme seg opp, men klarer det ikke. Ender med sykdom og alkoholisme

- består av fire bøker

 

Kristiania-bohemen

- noen gjorde opprør mot vedtatte normer og levde et «fritt» liv, de foraktet den borgerlige moral

- bla Hans Jæger - den ubestridte lederen

- Christian Krogh - sammen satte de opp ni «bohembud»

- H.J - skrev «Kristiania-Bohemen» med detaljerte erotiske beskrivelser

- noen av bøkene hans kom ikke ut i Norge før i 1870 pga intime beskrivleser

- Jonas Lie forsvarte ham

- Christian Krogh - skrev «Albertine» ble beslaglagt - handler om prostitusjon

- brukte boka og malte ut i fra romanen

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst