Renessansen

Stikkord om renessansen, Voltaire og menneskerettigheter.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.04.12

Renessansen

- På 1400 tallet i Europa var det mange som selv ville utforske mennesket, verden og naturen.

- I renessansen fikk mennesket tro på seg selv som verdifulle.

- Mange reiste ut i verden og oppdaget ukjente steder og nye måter og leve på.

 

Fornuft og kunnskap

- På 1600 og 1700 gjorde man flere store oppdagelser.

- Newton oppfant tyngdekraften.

- Det som var helt sant, var ikke lenger like sant.

- Nå ville folket selv ta ansvar og de hadde selv stor tro på menneskets fornuft.

- Det ble et opprør mot kongen, kirken og de som hadde makten.

 

Voltaire

- I 1694 ble det født en mann i Frankrike som het Voltaire.

- Voltaire ble forfatter han ville ikke studere.

- Han skrev vers som gjorde narr av myndighetene.

- Hele livet drev han en kamp mot de som hadde makten.

- Han kjempet for at alle mennesker skulle ha rett til og tenke hva de ville.

- Voltaire trodde det fantes en gud, men ikke slik som religionene mente.

- Gud styrer ikke verden, naturen styrer seg selv med egne lover mente Voltaire.

 

Opplysning

- Voltaire trodde at menneskene kunne lære mer.

- Fra denne tiden som vi kaller opplysningstiden, kommer tanken om skole for alle barn.

- Hvis bare mennesket visste mer kunne de løse de fleste problemer.

- Hvis mennesket løste problemene etter hvert som de dukket opp, kunne de hele tiden utvikle seg.

 

Menneskerettigheter

- Filosofene i opplysningstiden kjempet også for at alle mennesker skulle ha de samme rettigheter.

- Alle skulle få si hva de mente og tenke det de ville.

- Opplysningstidens filosofer kjempet mot slaveriet og for at man ikke skulle straffe forbrytere så hardt som man gjorde.

- Kvinnene var svært aktive i kampen for at alle mennesker skulle få de samme rettighetene.

- Det første viktige skritt mot at alle fikk samme rettigheter ble vedtatt i Frankrike 1789.

- Norge fikk sin grunnlov i 1814.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst