Revolusjonen i Russland

Kort fortalt om den russiske revolusjon, om Lenin, bolsjevikene, krigene osv.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.10.10

I årene før verdenskrigen var Russland utsatt for forfølgelser. Spesielt jødene; som ble hundset og drept. Russland trengte endringer. Adelsmenn og forretningsdrivende folk levde i voldsom velstand, mens mesteparten av befolkningen; var (fattige) bønder.

 

Folk trengte mer jord fordi de ikke tjente nok på gårdsbruk så de fikk mat, og dermed sultet de. Folk kunne heller ikke lese og skrive. De trengte bedre utdanning, eller utdanning i det hele tatt, og bedre helsestell

<bilde>
 vaksiner, medisiner osv.

 

Fram til 1914 hadde Russland blitt verdens 4. største industriland. De hadde bygget jernbaner, og satset mye penger innen vitenskap og forskning.

 

I de 4 årene Russland var med i verdenskrigen, var en forferdelig tid. Krigen gikk dårlig for Russland. Hærledelsen var korrupt (ble bestukket for penger) og udugelig. Soldatene fikk altfor lite mat, uniformene var tynne og dårlige og de hadde for få våpen. Tilslutt dro mange av soldatene hjem. De orket ikke mer.

 

Etter at soldatene ikke lenger ville være på tsarens side, men byttet side til folket, falt hele tsarsdømmet ned med et plask. Nicolai 2. trakk seg. Det ble lagd nye regjeringer, som ville demokratisere Russland slik som Storbritannia og Frankrike; og de fortsatte krigen mot Tyskland. Det skulle de aldri ha gjort. Folk lagde egne byråd (sovjeter). De ville ha store forandringer i samfunnet, ikke bare noen få!

 

I november skulle det holdes et valg, men bare 175 av 700 russere støttet bolsjevikene. Lenin godkjente ikke valget og han sendte soldater for å kaste nyvalgte medlemmer på dør. Diktatur ble opprettet. Det var i 73 år.

 

Lenin tok makten og han sluttet fred med Tyskland. Russland måtte gi fra seg enorme landområder, men Lenin brydde seg ikke om det. Det var jo bare land. Han tenkte at revolusjonen ville spre seg til andre land, og derfor ville ikke landområder ha noe å si.

 

Russland hadde trukket seg ut av verdenskrigen, men det betydde ikke at de fikk fred. Rundt om i Russland brøt det ut kriger mellom de som støttet bolsjevikene og de som ikke, Bolsjevikene ble kalt ”de røde” og alle fiendene deres (SB, Amerika, Fr, Japan) ble kalt ”de hvite”. Selv om ”de hvite” var mange, hjalp ikke det dem i å vinne krigene. Bolsjevikene vant fordi de sto sammen og hadde samme mening om ting, mens ”de hvite” hadde forskjellige meninger og hadde mange uenigheter mellom seg.

 

I ettertid av krigen kom en hungersnød hvor 4-5 mil. Mennesker døde av sult og kolera i perioden 1920-1921. I 1922 ebbet krigen ut. Så døpte bolsjevikene Russland om til Sovjetunionen. Navnet varte helt til 1991, før de byttet tilbake til Russland.

 

Lenin fikk rett om revolusjonene – en stund. Han trodde jo at revolusjonene skulle spre seg til andre land. Men i de landene det brøt ut revolusjoner; ble de straks stanset. I andre land ble det streiker og uro. Mange arbeidere, fattige folk osv. så på bolsjevikene som helter og mente at de ville lage det rettferdige samfunnet.

 

Da Lenin døde i 1924, stoppet alle norske arbeidere opp i et kvarter fra arbeidet, for å minnes han. Han ble nemlig svært beundret av nordmenn.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst