Sammenligning Sol og vannkraft

Naturfag, Vg1. Hvilken karakter ligger denne på?
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.02.25
Tema

 

Både vannkraft og solenergi er fornybare energikilder som er svært miljøvennlig, spesielt sammenlignet med ikke-fornybare energikilder. Vannkraft og solenergi har begge store fordeler og et stort potensial, men samtidig noen ulemper. Solenergi gir oss elektrisk energi ved å konvertere sollyset gjennom solcellepaneler. Vannkraft gir elektrisk strøm ved at kraften fra vann i bevegelse gir turbiner rotasjonsenergi som igjen får en generator til å generere elektrisk strøm.

Vann er et av de eldgamle energikildene som folk har benyttet seg av i århundrer. Helt tilbake til antikkens Hellas hvor bønder brukte vannhjul for å male hvete til mel. I dag brukes vannkraft teknologien til å utnytte energien fra vann i bevegelse til å produsere elektrisk strøm i vannkraftverk. Vannkraften som driver turbinene oppnås ved bruk av gravitasjonskraft fra fallende vann fra store høyder eller fra den potensielle energien fra vannføring i elver. For å produsere elektrisk energi gjennom vannkraft er man avhengig av en stor investering i kraftverket, omlegging av innførselen og et stort fall, slik at vannet kan falle og frigjøre sin potensielle energi. Det er ikke alle land i verden som har et like godt utgangspunkt for å drive med vannkraft. Det som er mest ideelt når en skal drive med vannkraft er å ha god tilgang på vann, samt høye fjell hvor vannet kan renne ned fra. 

Akkurat nå ser vi på solenergi som en svært viktig energikilde. Dette er fordi verden nå prøver å bytte fra tradisjonelle energikilder som olje og gass, om til mer miljøvennlige energikilder som solenergi og vannkraft. Denne typen energikilder kan regnes som “evige” energikilder. Solen er en svært stor kilde til energi og den kan utnyttes ved å bruke solceller og solcelleanlegg. En solcelle fungerer slik at den absorberer sollyset og genererer en elektrisk ladning. Den elektriske ladningen utnyttes ved at solcellene har to sett metalliske ledere som fungerer som en negativ og en positiv pol, akkurat som i et batteri. Solcellene er som oftest laget av et materiale som kalles silisium.

Tilgjengelighet og kostnader

Tilgjengeligheten på vann varierer svært ettersom hvor du befinner deg på kloden, i Norge er vi svært stor når det kommer til vannkraft. Av all elektrisitet produsert i Norge var hele 98% vannkraft (2014). Mens i land som Nederland og Danmark har de dårligere forutsetninger for å drive med vannkraft på grunn av deres flate landskap, med mangel på elver og høye fjell.  Når det kommer til solenergi er det også svært varierende ettersom hvor du befinner deg. I Norge er det ikke et godt utgangspunkt for å drive med solenergi på grunn av at store deler av året er preget av mørke dager. Landene rundt.ekvator derimot  har mange flere soldager, i tillegg til at sollyset går mer rett på jordoverflaten (I Senit) og det er da virkningsgraden til en solcelle er størst. Det er likevel mange andre tropiske land utenom de ekvatoriale landene som også har et stort potensiale innen solenergi. Vannkraft står for omtrent 15.8% av verdens kraftproduksjon, mens solenergi står for 2.4% (2018).

Vannkraftverk er dyrt å bygge, men blir lønnsomt i lengden på grunn av svært billig drift. vannkraften vil øke i verdi ettersom det blir knapphet på andre energikilder som  for eksempel olje og gass. C02 avgiften er også med på å gjøre vannkraften rimeligere enn mange andre energikilder. Når det kommer til solenergi så er prisen for selve panelet veldig rimelig, men det er de høye installasjonskostnadene som gjør at prisen blir  høy.  Prisen på vannkraft ligger på rundt 25 øre/kWh, mens prisen på solenergi ligger på 45 øre/kWh.

Miljø og Klima

Selv om Vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde, har det også en negativ effekt på miljøet. utbyggingen av vannkraftverk ødelegger store områder med natur, deriblant skog og planteliv. Når et “Kunstig” basseng fylles med vann for første gang blir det frigjort store mengder Co2 fra trær og andre planter som blir liggende på bunnen. Disse plantene får ikke lenger oksygen og begynner derfor å råtne, noe som igjen fører til metandannelse som er hele 21 ganger verre for den globale oppvarmingen enn hva Co2 er.

Solenergi er den mest miljøvennlige energikilden vår. Den produserer ingen skadelige gassutslipp eller annen forurensning, og utgjør heller ingen trussel mot dyrelivet. De eneste utslippene med solenergi kommer fra transporten og instalasjonen av solcelleparkene. 

Langsiktighet og Bærekraft

Når det kommer til langsiktighet og bærekraft er både solenergi og vannkraft svært gode energikilder. Begge disse energikildene har store potensialer til å erstatte olje og gass for godt. Sola sender ut nok kraft hvert sekund, til å tilfredsstille alle menneskenes energibehov i over to timer. Men likevel kommer bare omkring 2% av verdens energi fra solenergi. Begge disse energikildene er fornybare og lett tilgjengelige, og vil nok derfor være i bruk i en veldig lang tid. Men jeg tror at på lang sikt vil nok det meste av vannkraft foregå nord for ekvator hvor klimaet gjør at mulighetene for bruk av solenergi reduseres. Mens solenergi vil brukes mest i de tropiske landene sør for ekvator hvor solen skinner nesten hele året.

Jeg vil si at vannkraft er en mer pålitelig energikilde enn solenergi fordi den har en jevn strømforsyning, mens solenergi er en periodisk energikilde med perioder hvor energiforsyningene blir avbrutt, for eksempel om natten og på overskyete dager. For at et solkraft prosjekt skal fungere alene er det avhengig av en ekstra energiforsyning for å kunne fungere som en sikkerhetskilde og for å kunne hjelpe når etterspørselen blir høy, og tilførselen er lav.

 

Kilder:

no.wikipedia.org › wiki › SolenergiSolenergi – Wikipedia1

no.wikipedia.org › wiki › VannkraftVannkraft – Wikipedia

snl.no › Teknologi og industri › Energi › Kraftselskaper og kraftverkvannkraft – Store norske leksikon

www.statkraft.no › Energikilder › Vannkraft › vannkraft-kort-forklartVannkraft kort forklart | Statkraft

https://snl.no/vannkraft

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst