Sjamanisme

Kort om sjamanisme.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.01.15

Hvorfor bruker vi begrepet naturreligioner i boka?

Sjamanen er en religiøs spesialist i en type religioner vi kaller naturreligioner. Sjamanens virksomhet blir gjerne kalt sjamanisme og er hos oss særlig kjent fra den gamle samiske religionen og fra de amerikanske indianernes religioner.

 

Før var det vanlig og kalle de for primitive religioner ut fra en forestilling om at religionen hadde utviklet seg fra et slags primitivt amøbestadium til de såkalte høyreligionene. Men forskerne oppdaget snart at disse religionene var svært komplekse både når det gjaldt forestillinger og ritualer.

 

Vi har valgt å bruke begrepet naturreligioner. Denne betegnelsen tar utgangspunkt i noe helt sentralt: Det dreier som om å tolke naturen og leve i pakt med den. Når vi presenterer akkurat denne type religion, er det også fordi den har fått en renessanse på to plan:

  • Mange av verdens urbefolkninger praktiserer sine naturreligiøse langt mer åpent enn de gjorde tidligere
  • Moderne mennesker i Vesten har blitt sterkt tiltrykket av naturreligiøsitet, ikke minst av sjamanismen.

Hvordan viser kraften i naturen seg?

Naturen er full av kraft. Kraften viser seg i livet som bryter fram om våren eller etter tørketiden. Den viser seg først og fremst i fruktbarheten hos dyr og mennesker, men også i naturkrefter som storm og regn. Kraften finnes på en særlig måte i spesielle dyr, mennesker og fenomener som har stor styrke eller andre spesielle egenskaper.

 

Naturkreftene og hellige dyr representerer en urkraft eller en indre hellighet i naturen. Vi kan se dette som en form for animisme (åndetro). Alle vesener i naturen har ånder som det er mulig å kommunisere med. Men bak alle enkeltfenomenene er det en samlende virkelighet, indianerne talte om Maniutu, den store ånd.

 

På hvilke måter illustrerer sirkelen virkelighetsoppfatningen i disse religionene?

Sirkelen står for en helhetlig oppfatning av virkeligheten, der alt som finnes, høres til innenfor den mest harmoniske figuren mennesket kan tegne. Men den synlige verden er ikke den eneste. Det finnes andre verdener eller deler av virkeligheten.

 

Sjamanen

Sjamanen er eksperten som har innsikt i denne virkeligheten og kan tolke den.

Han har lært seg å foreta sjelereiser slik at han kan ferdes i de forskjellige parallelle verdenene. Sjamanen kan ha sitt personlige ”kraftdyr”, et dyr som er veiviser på reisen. Det er bare sjamanen selv som kan se. I reisene sine får sjamanen se hvordan forhold i de skjulte virkelighetene innvirker på livet i den synlige verden, Sjamanen prøver som regel å forstå eller løe et problem, som sykdom, uår eller fiendskap. Denne siden ved sjamanens virksomhet blir gjerne kalt healing.

 

Hvilke forhold er det mellom menneske og natur

Mennesket er en del av naturen og er ikke grunnleggende forskjellig fra den. Målet for mennesket er derfor å leve i pakt med naturen. Mennesket har del i kreftene til naturen. Mennesket kan øke sin kraft ved å leve i samsvar med naturlovene. Et menneske kan også få kraftoverføring fra et dyr en dreper og spiser.

 

Hva kan interessen for naturreligiøsitet i vår tid komme av?

Vi finner en betydelig interesse for sjamanisme, ikke minst i enkelte kretser i byene, Litteratur og seminarer presenterer sjamanisme som en ny vei til å erkjenne både virkeligheten og seg selv. Noen mener også at naturen kan kommunisere med oss, og at vi bør lytte mer til den.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst