Solen vår!

Sola, midtpunktet i vårt solsystem, er en nødvendig kilde for liv på planeten vår.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.03.14
Solen sammen med oksygen og vann de viktigste kildene til liv på vår planet. Solen er midt punktet i vårt solsystem, alle planetene sirkulerer rundt solen. Den nærmeste planeten er Merkur etterfulgt av: Venus, Tellus(Jorden), Mars, Jupiter, Saturn, Utanus, Neptun og til sist Pluto.

Solen er vår nærmeste stjerne og er 5 800ºc på overflaten og er 15 600 000ºc varm inne i kjernen. Solen er noe som forskere har lurt på i veldig mange år.

 

<bilde>

 

Solens virkning på hudens sykdommer

Når det gjelder sol lysets virkning på mennesker så er det mye forskerne ikke vet. Lys brukes i dag av hudleger verden over. Mange av disse sykdommene er folkesykdommer og livskvaliteten bedres vesentlig etter lys behandling. Lysbehandling brukes også av fortidelig fødte barn som ellers kunne blitt hjerne skadet. Lys er også en viktig del av dannelsen av D-vitamin i huden og hindrer utviklingen av sykdommer som kommer fordi mangel på D-vitamin. Den dramatiske stigningen av føflekkskreft er skyldes mest sandsynelig på grunn av forbrenning i barndommen eller i løpet av ungdoms tiden.

UVB: Ultraviolette B-stråler.

UVA:Ultraviolette A-stråler.UVB-stråler og UVA-stråler har forskjellig virkning. UVB er de strålene som fremkaller rødmer og forbrenninger i huden. De er også de du blir mest brun av. UVA-stråler gir lite forbrenning og ”bruningen” holder seg mindre enn 1 døgn. Hvis man sitter utenfor sitt hus får man både UVA og UVB-stråler, og en kan da bli forbrent eller brun. Sitter man i sollyset i sin stue bak vinduene får man kun UVA-stråler som har liten virkning.

 

<bilde>

 

Størrelse.

Solen er kjempe stor, den er hele 300, 000 ganger så stor som jorden. Hvis jorden var 1,3cm ville solen være 1,5m.

Ved kjerne eksplosjoner omdanes hydrogen (H) til Helium (HE). Solens kjerne er flere millioner grader varm, og solas overflate er flere tusen grader varm. Den er halvveis i sin levetid og vil forsyne jorden med lys og varme i fem milliarder år til. Jorden nås av infrarøde varmestråler, synlig lys og langt ultraviolett lys. de korteste strålene absorberes i atmosfæren – heldigvis. De korte ultraviolette strålene (UVC) ville hvis de nådde jorden, utslette livet.Når vi tenker på varme-kulde, lys-mørke er det begrepene varme og lys som forbinder med noe positivt. ”Varme mennesker”, ”Varmt miljø”, ”lysende eksempel”, en lys tid”. Hvis noe oppleves som ”kaldt og mørkt” er det sjelden noe godt.Det ligger altså veldig dypt i vår kultur, språk og hverdag å se solen og dens egenskaper som noe meget verdifullt.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst