Søren Kierkegaard

Kort om den danske teologen og filosofen Søren Kierkegaard.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.02.25

Søren Kierkegaard ble født i 1813, dette var i Danmark og han var den yngste i familien og de var syv barn. Han kom fra en preste familie, hanes ungdoms år var fylt med død, når dette hadde skjedd koblet Søren av med noen turer utenlands. Søren ble også barnemisshandlet.

 

Søren ble i 1830 student, og han valgte å ta teologien studium, dette var hans fars ønske. Etter 5 år ble filosofi og skjønnlitteratur hans hovedinteresser.

 

I 1838 døde faren til Søren Kierkegaard, og dette gjorde et voldsomt inntrykk på Søren. Og i 1840 fullførte Søren Kierkegaard embetsstudioet sum han hadde fokusert seg på etter hans fars død, året etter han hadde fullført embetsstudioet startet han med den filosofiske magistergrad på avhandlingen Om Begrebet Ironi. I 1841 fikk Søren magistergraden på avhandlingen Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates, hvor han gjør bruk av den indirekte meddelelse.

 

Etter han hadde fått magistergraden reiste Søren til Jylland på en pilgrimsreise, der besøkte han sin fars barndomsområde ved Ringkøbing. Når Søren kom tilbake fra reisen, møtte han Regine Olsen og forlovet seg. Men etter en stund begynte Søren å gruble over forhodet og et år senere ble forlovelsen oppløst.

 

Søren Kierkegaards forfatterskap dreide seg om Individualismen, den inderlige subjektivitet, den enkelte revet ut av miljøet og stilt overfor Gud. Søren Kierkegaards viktigste meddelelsesformer var lidenskap og enfoldig tale, humor og ironi.

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst