Spania

fakta oppgave om Spania
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2018.05.03
Tema

Spania.

Spania (spansk: España), offisielt Kongeriket Spania (spansk: Reino de España) er et land på Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Landet grenser i nord mot Andorra og Frankrike, i sør mot Gibraltar og Middelhavet, og i vest mot Portugal. Spanias hovedstad er Madrid. Spania ligger i Vest-Europa og omfatter størstedelen av Den iberiske halvøy, i tillegg til to øygrupper (Kanariøyene i Atlanterhavet og Balearene i Middelhavet).

Geografi: 

Spania blir regnet som det fjerde største landet i Europa, etter Russland, Ukraina og Frankrike, og det nest største i EU. Landområdet er på 505 955 km². Spanias fysiske grenser er de følgende: Portugal og Atlanterhavet i vest, Middelhavet i øst, Gibraltarstredet i sør og Pyreneene og Frankrike, sammen med Biscayabukta og Det kantabriske hav, i nord. 

Klima:

Klima Spania har middelhavsklima. Spanias klima deles inn i tre hovedgrupper, middelhavsklima langs kysten i sør og øst, atlantisk klima langs kysten i nord, og kontinentalt klima på høysletta i innlandet. Kystområdene fra Costa Brava i nordøst til Costa del Sol i sør har middelhavsklima, med tørre, varme somrer og milde, til dels nedbørrike vintrer. Også Ebrodalen og det meste av innlandet i Andalucía og Estremadura har tilsvarende klima. Det finnes likevel ganske store variasjoner innenfor de nevnte områder både med hensyn til nedbør og temperaturer. Costa Brava i nordøst har eksempelvis over 800 mm med nedbør også om sommeren, mens Almeria i sørøst kun har 220 mm i årsnedbør og en nesten total sommertørke. 

Demografi:

Spania har 47 265 321 innbyggere (2012 estimat), og landet har en årlig befolkningsvekst på 0,73 %. Majoriteten av innbyggerne i Spania blir definert eller kaller seg for spanjoler, selv om mange har en sterk regional tilhørighet. Området som i dag er Spania har opp igjennom historien blitt bebodd av mange kolonier og andre land og dagens spanjoler har derfor en blandet etnisk opprinnelse, men for eksempel i Catalonia har de sin egen identitet følelse. Nord i Spania bor baskerne, omtrent 2,7 millioner i antall. Denne folkegruppens opprinnelse er ukjent, og språket baskisk har blitt på virket av mange andre europeiske språk. I Galicia i nordvest bor galicierne, som er av keltisk opphav. 

Den opprinnelige befolkningen på Kanariøyene er av afrikansk opphav, for det meste berbisk. Spania har også en sigøynerbefolkning på et par hundre tusen. Spanias sigøynere blir kalt for Gitanos. De bor for det meste i Sørlandet og de er vel integrert i det spanske samfunnet.

Historie: 

De første som ``erobret´´ Det gamle Spania var ibererne. Ibererne utgjorde sammen med baskerne, landet som ble kalt for Iberia, frem til keltere innvandret og etterhvert overtok halvøyen fra det 8. århundre f.Kr. Senere ble Iberia kolonisert av både grekere og kartagenere. Romerne erobret Iberia fra Kartago under den andre puniske krig. Spania ble da en del av Romerriket og ble gjort om til den romerske provinsen Hispania. Hispania ble en veldig viktig romersk provins. Under muslimsk styre Fra 716 til begynnelsen av 1200-tallet var Spania i hovedsak styrt av de muslimske maurerne. Den muslimske invasjonen begynte i 711, og i løpet av få år hadde maurerne erobret mesteparten av det nå kalte Hispania. Prosessen med å ta tilbake halvøya for de kristne (Reconquista) som de kalte det, begynte på 1000-tallet, men det var ikke før i 1492 at det siste muslimske området, Granada, ble erobret av de kristne. 

Spania blir en stormakt: 

Spania ble et forent land da Ferdinand II av Aragón og Isabella I av Castilla etablerte en personalunion i 1479. Sammenslutningen førte til at man etablerte den spanske inkvisisjonen og til at jødene ble drevet ut av landet i 1492. På 1500-tallet, under bl.a. keiser Karl V, utvidet Spania seg som en stor kolonialmakt og la under seg store områder i Amerika. På 1600-tallet fikk man konkurranse fra blant andre Nederland og England. I perioden 1811-24 erklærte alle de spanske koloniene i Sør-Amerika seg som selvstendige, noe som krympet imperiet betraktelig. Den spansk-amerikanske krigen i 1898 førte til at Spania mistet sine siste kolonier i Karibia og på Filippinene.

 

Spania i det 20. århundre 

Den spanske borgerkrig og Spania under Franco.  Den spanske borgerkrigen begynte i 1936, da den nasjonalistiske Francisco Franco gjorde opprør mot den sittende regjeringen i den såkalte andre spanske republikk. Med hjelp fra de andre fascistlandene, Tyskland og Italia, vant nasjonalistene borgerkrigen. Etter at borgerkrigen var over i 1939, styrte Franco Spania frem til han døde 20. november 1975.  

Franco hadde utpekt prins Juan Carlos til sin etterfølger, og den nye kongen åpnet for demokratiske reformer. Det ble holdt parlamentsvalg i juni 1977, hvor UCD ble det største partiet, og Adolfo Suárez var statsminister frem til 1981, da hans partifelle Leopoldo Calvo-Sotelo overtok. I 1982 vant partiet PSOE, og Felipe González ble landets nye statsminister. Samme år ble Spania medlem av NATO. Fire år senere ble landet medlem av Det europeiske fellesskap. Ved valget i 1996 vant det høyreorienterte partiet PP (Partido Popular), som ble ledet av José María Aznar. Ved valget i mars 2004 ble José Luis Rodríguez Zapatero fra sosialistpartiet PSOE valgt til Spanias nye statsminister. Han satt til 2011, da Mariano Rajoy fra PP overtok statsministerposten.

 

Boom, krise og nedgang

Fra ca. 1995 opplevde Spania en økonomisk vekst. I 2007 begynte den internasjonale finanskrisen å svekke økonomien betydelig, og i annet kvartal 2008 gikk landet i resesjon. Spesielt bank, bygge og eiendomsvirksomheten ble rammet på grunn av overoptimistiske investeringer, slik at landet opplevde en alvorlig økonomisk krise de første årene etter 2010. Eiendomsbransjen opplevde et børskrakk i 2007, mens Spanias børsindeks IBEX 35, som hadde nådd et toppunkt i november 2007, falt med rundt 50% våren 2009. Dette medførte blant annet stigende arbeidsløshet, for eksempel fra 8% (2007-nivå) til over 20% i 2011. I tillegg økte den offentlige gjeldsforpliktelsen betydelig i dette tidsrommet. Mens eksportindustrien til en viss grad har kunnet kompensere ved å ekspandere utenlands, er den innenlandske økonomien, og spesielt småbedrifter, hardt rammet. Turismeindustrien synes imidlertid å være mindre alvorlig berørt.

Spanias bruttoinnlandsprodukt har vist en svak eller negativ utvikling siden 2008.

Forandring i bruttoinnlandsprodukt (BIP), reelt
i % i forhold til året før
År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Endring
i %
3,1
3,3
3,6
4,1
3,5
0,9
-3,7
-0,3
0,4
-1,8*
-0,3*
Viktige importvarer er maskiner, olje, jordbruksprodukter og transportutstyr. Viktige eksportvarer er blant annet maskiner og transportutstyr. Viktige handelspartnere er Italia, Frankrike og Tyskland.

 

Økonomiske nøkkeltall

[4] [5]
2006
% av BNP
2009
% av BNP
2012
% av BNP
2015
% av BNP
Kilder
BNP mrd EUR
1.008,0
 
1.078,0
 
1.055,0
 
1.300,0
 
IMF
BNP mrd US$ [6]
1.264,6
 
1.499,1
 
1.355,7
 
1.450,0
 
IMF, Verdensbanken
BNP/innb US$ [7]
28.482,6
 
32.333,5
 
28.985,3
 
31.000,0
 
IMF, Verdensbanken
BNP realvekst [8]
 
4,2
 
-3,6
 
-2,1
 
3,1
IMF, Verdensbanken
Konsumpriser, endring
3,6
 
-0,2
 
2,4
 
-0,2
 
IMF
Renter, pengemarked EUR
3,1
 
1,0
 
0,1
 
0,1
 
IMF
Investering [9]
395,8
31,3
368,3
24,6
273,6
20,2
235,0
19,1
IMF, Verdensbanken
Arbeidsløshet, % (ILO)
8,5
 
18,0
 
24,8
 
22,0
 
IMF
Eksport mrd US$ [10]
323,7
24,9
349,2
22,7
426,8
30,3
401,0
32,6
IMF, Verdensbanken
Import mrd US$ [11]
486,5
30,8
471,3
23,8
488,8
28,8
368,0
29,9
IMF, Verdensbanken
Handelsbalanse mrd US$ [12]
-74,8
-5,9
-17,2
-1,2
21,2
1,6
34,0
2,7
IMF, Verdensbanken
Betalingsbalanse mrd US$ [13]
-110,9
-8,8
-69,8
-4,7
-16,3
-1,2
11,2
0,9
IMF, Verdensbanken
Budsjettbalanse, primær
 
4,0
 
-9,4
 
-7,9
 
-1,8
IMF
 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst