Stamceller

Kort oversikt over hovedtyper. Hvor du finner stamceller, og hva de kan brukes til.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.03.25

Blant alle kroppens celler er det noen få som har den egenskapen at de kan gi opphav til mange andre celletyper, samtidig som de lager en kopi av seg selv. Vi kaller dette stamceller.

 

Stamceller er celler som ennå ikke er ferdig spesialisert, men som har evnen til å produsere alle typer nye celler i kroppen.

 

Hos et friskt individ vil alle cellene som dør (tusener i sekundet) bli erstattet av nye celler. Det er stamcellene som produserer nye celler.

 

Når en stamcelle deler seg blir det dannet en stamcelle og en vanlig celle, to stamceller eller to vanlige celler. Dette skjer over flere ledd og alle cellene stammer fra stamceller. Stamcellene er altså opphavet til spesialiserte kroppsceller, som f.eks. muskel-, blod-, hud-, tarm- og nerveceller. På norsk kan man kalle stamceller for "morceller" eller "opphavsceller".

<bilde>

En stamcelle deler seg og det dannes to datterceller, en er lik modercellen mens den andre begynner å differensiere og danne spesialiserte celler.

 

Stamceller finner man forskjellige steder i kroppen til mennesker og dyr. Stamceller kan hentes fra ulike kilder. Flere av disse kildene er problematiske for mange. Dette er en viktig årsak til at stamceller er så etisk omstridt og mye diskutert. De forskjellige stamcellekildene er befruktede egg / blastocyster, fostere, fødte mennesker, navlestrengsblod, Teratokarsinom og kjerneoverføring og terapeutisk kloning.

 

Et befruktet egg inneholder totipotente stamceller, hvilket betyr at de gir opphav til alle celler i kroppen. Stamceller som kan gi opphav til mange typer celler i kroppen kalles pluripotente stamceller, de som gir opphav til noen få typer celler kalles multipotente stamceller, og de som gir opphav til bare én type celler kalles unipotente stamceller.

 

Det har til nå blitt vist at pluripotente stamceller fra ulike organismer kan utvikles til blodceller, blodårer, hudceller, nerveceller, hjerte- og skjelettmuskelceller i laboratoriet.

 

Menneskekroppen består av mange ulike celletyper som det i stor grad er ukjent hvordan blir dannet. Pluripotente stamceller vil kunne være et viktig verktøy for å forstå hvordan cellevekst, spesialisering og celledød kontrolleres. Noen av våre alvorligste sykdommer, som kreft, er forårsaket av unormal celleregulering.

 

Forskning på stamceller kan også bidra til å finne behandlingsmetoder for sykdommer som for eksempel Alzheimers sykdom, slag og Parkinsons sykdom. Stamceller er et omstridt forskningsfelt fordi aktuelle kilder for stamceller er embryo / fostere.

 

Forskerne håper å kunne forstå hvordan stamcellene virker for å kunne bruke dem i behandling av sykdom hvor bestemte celletyper er defekte.

 

<bilde>

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst