Storbritannia etter 2. verdenskrig

Oppgave om Storbritannia etter andre verdenskrig og frem til i dag, med vekt på endringer.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.31

Etter krigen i 1945 sto Storbritannia som seierherre, og de ble regnet som en av de tre store supermaktene i verden sammen med Sovjetunionen og USA. Selv om den industrielle revolusjonen hadde sitt opphav i Storbritannia, vokste økonomien saktere enn hos mange andre vestlige land. Britene trodde en periode at deres gamle industrianlegg holdt mål.  Landet har gått fra å være selvforsynte til å være avhengig av utenlandshandel etter hvert som folketettheten har økt. Næringslivet i Storbritannia har endret seg, og i dag utgjør den tjenesteytende sektoren rundt 73 % av de sysselsatte, noe som er stor vekst siden krigens slutt. Den gang var det store klasseforskjeller, og langvarige streiker preget ofte det britiske arbeidslivet. I tillegg gikk mange av koloniene deres i underskudd. En etter en ble koloniene gitt selvstendighet, og sent på 60 – tallet var det knapt en britisk koloni igjen.

 

<bilde>

Margaret Thatcher, statsminister i perioden 1979 - 1990

I 1979 fikk Storbritannia sin første kvinnelige statsminister, Margaret Thatcher, eller ”jernladyen” som hun ble kalt. Hun satt ved makten i elleve år, mellom 1979 og 1990, og var fra det konservative partiet, Tory. Thatcher førte en ny politikk i Storbritannia. Hun begynte å privatisere de statlige selskapene, som for eksempel jernbanen som ble solgt. Dette ble møtt med en del motstand, og mange mente at ”arvesølvet ble solgt”.

 

2. April 1982 invaderte en argentinsk styrke på 8000 mann den lille øygruppen Falklandsøyene sør i Atlanterhavet uten forvarsel. FN vedtok like etter krav om at de argentinske styrkene skulle trekke seg ut. De nektet, og statsminister Margaret Thatcher valgte å gå til krig. Britiske skip og styrker samlet seg og 5. April satte 100 skip og 27 000 mann kursen mot Falklandsøyene. De første dagene var det mest kamper på havet og i luften.

Britisk krigsskip vender seirende hjem etter falklandskrigen

 Britene jobbet seg imidlertid nærmere øygruppen for hver dag som gikk. Argentinerne ble slått tilbake av britenes høyteknologiske krigsmaskineri, og etter 72 dager var krigen over.

 

Politisk sett ble Thatcher meget populær som følge av krigen, og det var en av grunnene til at hun ble gjenvalgt som statsminister i 1983. Falklandsøyene er fortsatt under britisk styre.

 

Etter som tiden gikk, ble økonomien bedre i Storbritannia. Arbeidsledigheten sank, og næringslivet ble modernisert. Dette var sent på 80 – tallet. I 1990 ble Thatcher tvunget til å trekke seg fra statsministerrollen, grunnet manglene støtte fra de andre partimedlemmene.

 

I 1994 døde lederen i det engelske arbeiderpartiet, Laubor, og Tony Blair ble leder. Han gjorde Labour mer moderne. Blair overbeviste partiet om å godta mange av reformene Thatcher hadde innført, og i 1997 vant partiet valget etter 18 år med det konservative partiet Tory ved makten. Etter terrorangrepene 11. september 2001 har Blair vært involvert i arbeidet mot terror, og han har sendt britiske soldater til kritiske områder i Irak og Afghanistan.

 

Storbritannias økonomi har bygget seg opp igjen de senere årene, og i dag har landet den 5. største økonomien i verden, og den nest største i Europa etter Tyskland.

 

Siden den kalde krigens slutt i 1989 har folketallet i Storbritannia steget jevn og trutt. I 1989 hadde øyriket 58 millioner innbyggere mens det i dag er i overkant av 60 millioner innbyggere.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst