Ungarn og Tsjekkoslovakia i dag

Tekst om forholdene i Ungarn og Tsjekkoslovakia i dag.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.02.26

Etter at Tsjekkoslovakia hadde vært en selvstendig stat i Mellom-Europa mellom 1918 og 1.1-1993, ble landet delt i to: Tsjekkia og Slovakia.

 

Fra 1993 hadde Tsjekkia en rask økonomisk utvikling. Statsminister Václav Klaus førte en markedsliberalistisk politikk, noe som førte til spenninger i forhold til president Václav Havel. I en folkeavstemning sommeren 2003 sa 77,3% ja til medl.skap, og landet ble medl. i EU i 2004. Tsjekkias første president, Václav Havel, gikk av i 2003. Tidl. statsminister Václav Klaus ble valgt til ny president. Statsminister fra 2004 er Stanislav Gross.

 

Slovakisk økonomi var og er langt mer basert på landbruk og tungindustri enn økonomien i de tsjekkiske delene. Ved delingen av Tsjekkoslovakia stod Slovakia for bare 1/4 av BNP og 20 % av eksporten. Etter selvstendigheten har landets økonomisk situasjon vært vanskelig, og arbeidsløsheten er høy. En folkeavstemning våren 2003 gav flertall for medlemskap i EU. Landet ble medl. i EU og NATO i 2004. President siden 2004 er Ivan Gasparovic. Statsminister siden 1998 er Mikulas Dzurinda.

 

Økonomisk tilbakeslag og økende misnøye i Ungarn førte til János Kádárs avgang 1988. I okt. 1989 vedtok kommunistpartiet å oppløse seg selv, og et nytt sosialistisk parti ble opprettet. De første frie valg siden 1945 fant sted i 1990 og gav landet en konservativ regjering. Overgangen til markedsøkonomi har skapt betydelige økonomiske problemer og økte sosiale spenninger, samtidig som landet på 1990-tallet gjennomgikk en betydelig økonomisk modernisering. Regjeringen ser med uro på de ungarske minoritetenes stilling i nabolandene og har blant annet tatt imot et stort antall etniske ungarske flyktninger fra Serbia. Ved valgene i 1994 fikk sosialistene rent flertall i nasjonalforsamlingen. De mistet flertallet ved parlamentsvalgene i 1998, og en borgerlig regjeringskoalisjon overtok. I 1997 ble Ungarn godkjent som nytt medlem i NATO. Ved en folkeavstemning nov. 1997 stemte 85 % for medlemskap, og april 1999 trådte medlemskapet i kraft. En folkeavstemning våren 2003 gav positivt resultat for medlemskap i EU, og landet ble medlem i 2004. Arpad Göncz, som satt som president fra 1990, ble etterfulgt av Ferenc Madl i august 2000. Statsminister fra 2004 er Ferenc Gyurcsany.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst