Ungdom, arbeid og økonomi

Fakta om "Ungdom, arbeid og økonomi". Om barnearbeid.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.01.19

- Nødvendighetsbehov: Mat, klær, varme, bolig, søvn, trygghet

 

- Kulturbehov: Mer spennende matretter, moteklær, bedre møbler, større bolig, bøker, aviser, telefon

 

- Luksusbehov: Eget svømmebasseng, Rolls Royce, ørkensafari

 

- Fra gammeltav var ei tønne korn eller ei ku vandlige måleenheter, men i dag bruker vi penger.

 

- Ordet økonomi kommer fra det greske ordet oikos, som betyr ”husholdning”.

 

- Vi snakker om å være økonomisk eller uøkonomisk og tenker på en persons evne til å styre penger. Og nettopp det å kunne økonomisere, å få mest mulig ut av pengene, er en vandelig betydning av ordet.

 

- Å tenke økonomi innebærer å finne en god måte å bruke begrensede midler på, å velge hvilke hoder som er viktigst.

 

- I 1871 hadde 60 prosent barn, mellom 12 og 14 år lønnet arbeid. Barna arbeidet om natten, før og etter skolen og i hele skoleferien.

 

- Barn var ansatt i tobakksfabrikker, tekstilfabrikker, glassverk, gruver, jernverk, sagbruk, teglsteinfabrikker og fyrstikkfabrikker.

 

- Det ble lite tid til lekser og fritid.

 

- Fabrikkene var helt avhengige av barnearbeidet.

 

- I jordbruk og fiske var det en selvfølge at barna var med.

 

- I 1892 kom den første loven som begrenset barnearbeid. Loven gjaldt bare for arbeid i industrien. Loven bestemte. Barn under 12 år fikk ikke arbeide i butikker. Barn mellom 12 og 14 år fikk lov og arbeide seks timer pr. dag med lettere arbeid. Nattarbeid var forbudt for personer under 18 år.

 

- Mange brøt loven, for foreldrene ville gjerne at barna arbeidet der det var noe å tjene.

 

- Barnearbeid kan bety utbytting.

 

- På Filippinene er det 15 års aldersgrense for arbeid. Yngre barn har lov å arbeide hos foreldrene så lenge det ikke går ut over skolearbeidet. Ungdom under 18 år har også forbudt mot å ta mot farlig arbeid.

 

- En konvensjon er en avtale, ofte mellom flere land.

 

- En lærling skal ha skriftlig arbeidskontrakt.

 

- En gjeldsslave arbeider for og betale tilbake penger han eller foreldrene skylder.

 

- Mange fattige land har klart og bekjempet barnearbeidet.

 

- Man antar at det hver dag blir 80 000 nye barnearbeidere. UNICEF mener at det er til sammen mellom 200 og 400 millioner barnearbeidere, og 95 prosent av disse bor i u-land. Det er fattigdommen som frambringer barnearbeidere. Kriger forsterker problemene mange steder.

 

- I India mener regjeringen at landet har 350 000gjeldsslaver, men andre mener at de har så mye som tre til ti millioner.

 

- Loven i 1892 skulle beskytte barn mot helsefarlig barnearbeid.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst