Vannenergi

Litt informasjon om vannenergi som energikilde.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.03.01

Vannenergi er energien vi finner i vann som er i bevegelse.

Helt siden det gamle Egypt har rennende vann blitt brukt til å utføre arbeid. Vannet driver et vannhjul med en aksling. Akslingen utfører et arbeid. De første vannhjulene ble brukt til å male korn, og til å pumpe vann til tørre områder.

I de industrielle landene brukes i dag vannkraften stort sett til å produsere elektrisitet. I Norge er vannkraft den suverent største energikilden. Billig og sikker elektrisk strøm har muliggjort kraftkrevende industri mange steder i landet. Det har også blitt gjort forsøk med å utnytte energien i bølgene. Dette har ennå ikke blitt gjennomført i større skala.

 

Fra vann til elektrisitet

Elektrisitet fra vann krever at vannet kan falle mot en turbin, slik at den roterer. Vannet blir samlet i en dam eller et reservoar. Herfra faller vannet nedover i et rør eller en bratt tunnel. Det fallende vannet får turbinen til å snurre, og setter videre generatoren i gang med å lage elektrisitet. Elektrisiteten blir til slutt sendt ut til forbrukeren gjennom ledningsnettet. Store damanlegg kan produsere enorme mengder med elektrisk kraft. Også forholdsvis små elver kan brukes til vannkraft.

 

Fordeler med vannenergi

Vann er en fornybar ressurs.

Vannkraftverk gir ikke fra seg forurensing. Vannet blir ikke ødelagt eller forgiftet av å bli brukt til energi produksjon.

Rennende vann er gratis, pålitelig, og rimelig forutsigbart. Ved å lagre vannet i reservoarer får man tilførsel også i tørre perioder.

Etter at kraftanlegget er bygget, er utgiftene til driften små. Dette gjør at strømprisen fra slike anlegg kan holdes svært lavt.

Damanleggene kan også bli brukt til vanning og til å kontrollere flom.

 

Ulemper med vannenergi

Store vannkraftanlegg er veldig dyre å bygge.

Gode plasseringer for kraftanlegg blir brukte opp.

Damanlegg ødelegger den naturlige strømmen av vann både over og under anlegget. Dette kan få alvorlige følger for økosystemene i området.

Store damanlegg kan sette områder hvor det bor mennesker under vann.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst