Vannkraft

Fakta om vannkraft - den viktigste energikilden i Norge.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.03.20

I nyhetene i dag, og generelt hører vi mye om vannkraft og vannkraftutbygging. Hvorfor? Det er nok fordi vannkraft er den viktigste energikilden i Norge. Til å begynne med brukte vi vannkraft til å drive bla. sagbruk.

 

Det fine med vannkraft er at det er en fornybar energikilde, det vil si at den kan brukes på nytt. For eksempel kull brennes opp og kan ikke brukes mer. Men vann går gjennom et vannkraftverk, så seinere et annet lenger nedover i elva eller innsjøen. Grunnen til at vannkraftverk er mye brukt i Norge er pga. av de store fossefallene vi har, også pga. av mengden regn i året. Til å begynne med, da man ikke klarte å transportere energi plasserte man fabrikker der, de fikk direkte tilgang til strøm. Utbyggingen skjedde rundt 1900-tallet, det var en av mange kraftutbyggingsperioder her i landet.

 

Tida gikk, og så seint som i 1947 kom den neste perioden, siden da har kraftproduksjonen blitt tolv-dobblet. Dette var litt om historia, hvordan det var i begynnelsen. Nå skal jeg si litt hvordan dette fungerer.

 

Det hele begynner med at vannet følger rør eller liknende ned til kraftstasjonen. Vannet treffer så en turbin, jo fortere vannet kommer mot turbinen jo fortere går den. Turbinen driver en generator, det er selve generatoren som produserer strøm. Når strømmen er produsert kan den sendes ut til døm som skal ha strømmen. En del av strømmen blir borte under veis, men for å gjøre dette tapet minimalt bruker man en transformator som hever spenninga.

 

Vi bruker jo selvfølgelig ikke like mye strøm året rundt, så det hadde vært fint om kunne lagret strømmen. Det kan vi ikke, men vi kan på en måte spare på den. Om sommeren når det er varmt og vi ikke bruker så mye strøm, sparer vannkraftverkene på vannet, de slipper det ikke ut. Når man trenger strøm slipper man vannet ut.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst