Vest-Sahara Afrikas siste koloni

Hvordan konflikten i Vest-Sahara oppstod og hvordan det har utviklet seg til hvordan den er i dag.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.03.18

I denne oppgaven skal jeg fortelle om konflikten i Vest-Sahara. Jeg har valgt å konsentrere meg om Marokko og Vest-Sahara, og har dermed tatt bort så mye som mulig om Mauritanias lille innvirkning helt i starten på krigen. Jeg har også valgt å kutte ut historien til begge land før 1930, for den har egentlig ikke så stor betydning. Først skal jeg skrive litt om historien/forløpet til begge landene, deretter årsakene, resultatet og hvordan det er i dag.

 

<bilde>

 

Vest-Sahara: Spanskkoloni 1884-1976. (wikipedia 1.)

Marokko: Franskkoloni 1844-1956 og Spanskkoloni helt i nord 1860-1956. (snl 2.)

 

Forløp/Historie

Før krigen virkelig startet skjedde det en del ting med både Marokko og Vest-Sahara. Marokko begynte en frigjøringsbevegelse på «1930-tallet», de dannet et selvstendighetsparti med navn «Hizb al-lstiqual i 1943.» I «1950-årene» ble det brukt våpen mot Frankrike for å få et selvstendig land. Siden Spania som eide Nord-Marokko var mer åpen for denne bevegelsen, brukte Marokkanske styrker det som baser da de angrep Frankrike. Den «2.mars 1956» ble det skrevet en «Fransk-Marokkansk avtale,» det samme med Spania den «7.april» i samme år. Marokko ble et selvstendig land. Noe som førte til at de ville gjenskape et såkalt «Stor-Marokko,» der Vest-Sahara var med. (snl 2.)

 

Vest-Sahara var fremdeles under spansk koloni, men i «1960» vedtok FN at Vest-Sahara hadde rett på selvbestemmelse og Spania måtte starte en Dekoloniseringsprosess. (Spania trekker seg ut av landet) (wikipedia 1.)  Denne prosessen skjedde ikke så fort, så «10.mai 1973» (wikipedia 4.) ble Polisario stiftet. Polisario kjemper for frigjøring av Vest-Sahara, det er en frigjøringsbevegelse. «20.mai 1973» (wikipedia 4.)startet Sahrawierne i Polisario frigjøringsbevegelsen, en krig mot spanjolene. De fikk overtaket på den spanske hæren og i «1975 hadde spanjolene bare kontroll over byene Dachala, I’Ayoune og Samara.» (snl 1.)

 

Selv om Polisario gjorde en god jobb for å få ut spanjolene hjalp ikke det mye, for i 1975 fikk Marokko og Mauritania stoppet dekoloniseringsprosessen, siden de mente at Vest-Sahara hadde tilhørt dem en gang. Det var første gangen i historien at FN avsluttet en slik prosess. Mens dette var i domstolen i Haag brukte Marokko og Mauritania tiden på å planlegge hvordan de skulle angripe Vest-Sahara. Domstolen i Haag sa dette til Marokko og Mauritania «til tross for at det fantes visse historiske bånd, var det ikke nok til at landene hadde krav på territoriet.» (wikipedia 1.)Dette brydde ikke Marokko og Mauritania seg så mye om, så mens det fortsatt fantes spanske styrker i Vest-Sahara angrep landene på hver sin kant av Vest-Sahara. Den «26.feruar 1976» (wikipedia 4.) trakk Spania seg offisielt ut av landet. De signerte den såkalte «Madrid-Avtalen» med Marokko og Mauritania. Madrid avtalen gikk ut på at Mauritania og Marokko overtok det Spania hadde hatt. Men Spania hadde aldri hatt en suverenitet, det overtok da heller ikke Marokko og Mauritania. I avtalen sto det også at det skulle avholdes en folkeavstemning om hvordan Vest-Sahara skulle ha det i fremtiden. (regjeringen 1.)

 

Marokko og Mauritania holdt ikke Madrid-Avtalen, fordi de ville ha Vest-Saharas landområde. Det ble derfor startet en geriljakrig (krig med snikskyting, ildoverfall, sprengning og lignende) Marokkanske styrker og Mauritania var mot Polisario. Der marokkanske og Mauritanske styrker angrep befolkningen slik at befolkningen ble drever på flukt inn i Algerie. Mauritania trakk seg ut av området og krigen i «1978.» (wikipedia.1)

 

Årsaker:

Selv om domstolen i Haag sa det at det fantes visse historiske bånd mellom Vest-Sahara og Marokko, måtte det ha vært veldig langt tilbake i tid, for på 1500-tallet sier et brev fra Sultanen i Marokko at han ikke anså Vest-Sahara som sitt territorium. (wikipedia 1.) Så denne lille sammenhengen mellom Vest-Sahara og Marokko måtte vært ganske langt tilbake i tid.    

 

Vest-Sahara og Marokko har to veldig forskjellige årsaker til å drive denne krigen. Vest-Sahara kjemper for selvbestemmelse, et fritt land etter at Vest-Sahara har blitt styrt av Spania i en del år. Marokko derimot, kjemper for å få et større landområde. De kjemper for et påstått historisk «Stor-Marokko,» som de gjerne vil ha tilbake. Men siden det ikke finnes tilstrekkelig med kilder som sier at det har vært et «Stor-Marokko» en gang i tiden, som strekete seg over Vest-Sahara. Tror jeg det er noe lederne i Marokko finner på, fordi de vil tjene på fiske- og muligens de store oljeressurser i Vest-Sahara. Vest-Sahara er nemlig et av verdens rikeste fiske- og en sannsynligvis oljenasjon. Marokkanerne vil nok mest sannsynlig tjene på denne handelen. Da vil de tjene penger, samtidig som de slipper å kjøpe fisk og fosfat fra landet. Det gjør at Marokkanerne synes det er enda vanskeligere å trekke seg ut av landet, for da vil de tape masse penger og Marokko har veldig stram økonomi fra før.

 

Resultater av krigen:

Etter at krigen begynte ble store deler av den Vest-Saharas befolkning (Sahrawi) drevet på flukt inn i ørkenen der Algerie grenser til Vest-Sahara. Der har sharawiene bodd siden «1975,» da ankom det cirka «50.000» til flyktningleirene. I dag bor det omtrent «165.000 sharawiske flykninger» der. (Vest-Sahara 1.)  Det sies å være flyktningleirer som er helt ubeboelige. Det finnes ikke vann der, siden det er midt inne ørkenen. Og ved hjelp av FNs matvareprogram kommer det mat dit, men det er langt i fra nok. Av barn under fem år, så er «fire av ti kronisk underernært» (Vest-Sahara 1.) De gjenværende sahrawiene som bor i Vest-Sahara blir utsatt for overgrep.  (sv 1.)

 

<bilde>

 

Selv om det ikke er sahwiere i Vest-Sahara er det innbyggere der. For den Marokkanske regjeringen lokker marokkanerne til å jobbe i Vest-Sahara, fordi der er det lavere skatter og enkelt og få jobb. De er fiskere flesteparten av marokkanerne jobber med i Vest-Sahara. Det er en kjempestor fiskeproduksjon der enkelte norske enkeltmennesker blander seg inn. (uten å nevne navn eller lignende.) Over 50 % av befolkningen som bor i Vest-Sahara er Marokkanere. (brennpunkt)

 

Etter at Marokko tok over makta i 1976 har de utsatt folkeavstemningen flere ganger. Marokko vil ikke godta annet enn at de fortsetter å ha makta i landet, men de har godtatt i MINURSO planen som FN har opprettet at det skal være en folkeavstemning. Jeg tror de er redde for å miste fiske og de antatte oljeressursene, det er nok hovedgrunnen til at de utsetter folkeavstemmingen. Samtidig er det uenigheter i hvordan folkeavstemningen skal avholdes og hvem som har stemmerett.

 

For at Marokko skulle «vinne» krigen mot Polasiro, begynte de å bygge en mur på langs med landet som er cirka «2200 km» (Vest-Sahara 1.), slik at de klarte stenge Polasiro ute. Marokko holdt nemlig på å tape krigen, på grunn av deres stramme økonomi. Men siden de fikk bygd den muren og gikk inn i MINURSO avtalen i 1991, der det også skulle være våpenhvile. Klarte de å kapre to tredjedeler av landområdet i vest, mens Polasiro i dag eier en tredje del av landområdet i øst. Der er det bare ørken. Langs muren er et av verdens største minefelt, overvåker av Marokkanske styrker. Begge partene har holdt våpenhvile avtalen. (Bilde)

 

<bilde>

 

FNs rolle:

FN har vært imot Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara og vil at Marokko skal trekke seg ut av området. De har derfor hvert med på å lage MINURSO avtalen i 1991, som begge parter har skrevet under. Der står det at det skal avholdes en folkeavstemning og at Polisario og Marokko skal opprettholde en våpenhvile. FN sørger også for at flykningene i Algerie får mat, men dessverre er det ikke tilstrekkelig, siden så mange er underernært.

 

Refleksjon:

Jeg synes at FN, Marokko og Polisario skal sette seg ned og finne ut hvordan folkeavstemningen skal avholdes og hvem som skal få stemme. Jeg mener at sahrawiene må få stemme, men er litt usikker på om marokkanerne som bor i Vest-Sahara skal få stemme, i så fall bør de stemmene være litt mindre verdt. Stemmene fra Marokkanerne i Vest-Sahara bør være mindre verdt, fordi det ikke er deres land. Men hvis de ikke får stemme kan de risikere å bli kastet ut av Vest-Sahara. Da har de ikke noe hjem lenger, og Marokko og Vest-Sahara vil bli sinte på hverandre, fordi de er uenige om hvor disse Marokkanerne skal bo. Men jeg håper at Vest-Sahara blir et selvstendig land snart. Jeg synes likevel Marokko skal få ha litt med landet å gjøre. Fordi Marokko har utviklet fiskenæringen i landet. Jeg vil at Marokko og Vest-Sahara skal blir litt som Norge og Sverige.

 

Jeg mener i alle fall at minefeltet langs muren skal bli fjernet så flykningene kan få flytte tilbake til Vest-Sahara, og det er unødvendig å ha militærposter langs muren. Men hvis Marokko trekker seg ut av landet, håper jeg at sahrawiene kan være litt generøse mot Marokkanerne, de kan gi gode handler med dem, som blant annet at fisken kan være billigere. For hvis de to landene kan samarbeide med hverandre økonomisk og legge fortiden bak seg, kan det bli ganske bra. Men jeg skjønner at det kan bli vanskelig for sahrawiene. Hvis de får tilbake landet sitt for det er sikkert mye sinne inne i dem og mange kan nok lide av forskjellige psykiske problemer.

 

Man kan vel trygt si at Vest-Sahara og Marokko har gått igjennom en del siden 1930. Fra å være land som har vært kolonisert av Europeiske stater. Så ble Vest-Sahara kolonisert av Marokko, og siden det har det vært uenigheter mellom dem. Noe som gjør at en stor del av den Vest-Sahariske befolkningen nå lever midt ute i ørkenen under forferdelige forhold, mens deler av den Marokkanske befolkningen lever i Vest-Sahara og utnytter fiskeressursene.

 

Kilder:

Wikipedia 1. http://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Sahara

Snl 1. http://snl.no/Vest-Sahara/historie

Snl 2. http://snl.no/Marokko/historie

Wikipedia 2. http://no.wikipedia.org/wiki/Marokko

Wikipedia 3. http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Marrocoprotectorate.png

Wikipedia 4. http://no.wikipedia.org/wiki/Polisario

Regjeringen 1.http://www.regjeringen.no/upload/FIN/etikk/2011/Tilradningfosfat.pdf

Vest-Sahara 1. http://www.vest-sahara.no/a58x0

Sv 1. http://sv.no/content/view/full/32975 (bilde)

Brennpunkt. http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/4717567.html (nett tv)

Bilde: http://svennie.no/travel/vest-sahara/

 

Indirekte kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Geriljakrig

http://globalis.no/Konflikter/Vest-Sahara

http://www.nettavisen.no/utenriks/article410925.ece

http://oslosu.wordpress.com/2011/04/25/gjesteinnlegg-afrikas-siste-koloni-2/

http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=es&u=http://www.saharalibre.es/&ei=bck7T-zxL7Pb4QS3vMmlBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsaharalibre%26hl%3Dno%26biw%3D1366%26bih%3D656%26prmd%3Dimvns

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst