Vindkraft

Stil om bruken av vindkraft, i hovedsak i forhold til vindmøller.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.22

Vinden er en fornybar energikilde. Det vil si at den vil kunne utnyttes, og vil være tilstede så lenge sola fortsetter å skinne. Den vanligste måten å omdanne denne typen bevegelsesenergi til elektrisk strøm på, er ved hjelp av vindmøller. Hvordan dette skjer, og hvordan utbredelse av vindmøller vil påvirke samfunnet, kan du lese om under:

 

<bilde>

 

Hvordan vindkraft omdannes til elektrisk energi ved hjelp av en vindmølle:

En vindmølle består av en rotor med blader, tårn og fundament, maskinturbin med generator og et kontrollsystem, som stopper rotoren om vindhastigheten blir for sterk.

1. Vinden gjør at bladene roterer, og her skapes bevegelsesenergi.

2. Denne energien blir overført til generatoren i maskinturbinen.

3. Generatoren omdanner bevegelsesenergien til elektrisk energi.

4. Den elektriske energien kan så bli videreført ved hjelp av kabler til steder hvor den kan utnyttes.(hjem, bedrifter e.l.)

 

Hvordan utbredelse av vindmøller vil påvirke samfunnet:

Om utbredelse av vindmøller er et positivt eller et negativt tiltak er et emne som er mye diskutert blant politikere og i miljøorganisasjoner.       
- Mange motstandere av vindkraftsutvinning mener at vindmøller er en trussel mot fuglelivet. Et annet argument mot er at store vindparker tar stor plass, at vindmøllene ødelegger kulturminner og den fine naturen.
- De fleste mener likevel at vindkraft er et positivt tiltak for klimaet: Det er utnyttelse av en fornybar energikilde som vi har rikelig av, og det gir i tillegg gjerne positiv næringsutvikling og arbeidsplasser der de kommer. For å minske de negative sidene ved vindmølleparker, jobbes det nå med å utvikle slike offshore. Dette har lenge vært gjort for eksempel i England. Det foreligger mange planer for slike flytende vindmølleparker i Norge i dag.

 

Nærmeste vindkraftsannlegg

I dag er det ingen vindmølleparker i vårt nærområde. Men likevel er det er mange som jobber med å utvikle vindmølleparker her. Det er flere konsensjonssøknader til behandling i NVE for vindmølleparker på Austevoll og på Fedje, og det er også en søknad inne fra Coast Center Base i Fjell kommune. Selskapet har foreløpig søkt om å få bygge to vindmøller inne CCB-basen på Ågotnes.

 

<bilde>

 

Bildet ovenfor viser foreslått plassering av disse vindmøllene. Uansett hvordan det vil gå med disse søknadene, kan vi med sikkerhet si at vindkraft er en av de energikildene vi vil se og høre mye til i fremtiden.

 

 

Kilder:

Internett:

http://avis.skolenettet.no/cgi-bin/skoleavis/imaker?id=101339

http://www.vindkraft.no/

http://no.wikipedia.org/wiki/Vindm%C3%B8lle

http://www.nve.no/

http://www.nve.no/FileArchive/308/200603519_1.pdf

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst