Den moderne kvinna

Et kåseri på sidemål om hvordan den såkalte "moderne" kvinnen er i dag og var før i tiden.

Sjanger
Kåseri
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2008.04.02

Den moderne kvinna er ikkje lengre eit begreip i norsk tale. Den moderne kvinna er først og fremst eit abstrakt namn på korleis ting var før i tida. For før i tida, da var kvinna eit reiskap for mannen sjølv. Han skulle bruke ho som ein hammar på ein nagl og det var han som skulle få æra av å ha gjort arbeidet. Kvinna skulle liksom vere stuepiken i huset og heile tida passe på at alt fungera som det skulle. Arbeid i heimen, slikt som støvsuging, vasking og matlaging var ei sjølvfølgje og gjorde ho ikkje det, da var det ryk og reis for alle pengane.

 

No i dag tenkar vel dei fleste på stresskoffert og svart dress når dei høyrar orda ”moderne kvinner”. Ein kan nesten ikkje definere strofa ”den moderne kvinna”. For kva er det for noko? Det er nesten utenkeleg at ein kan komme med ei forklaring på kva ein meinar med det. Ikkje er det aktuelt i dag, og menneska pratar aldrig om det heller. Kanskje er det eit minne frå den tida kor kvinna sleit med å oppnå respekt og vere på lik linje med mannen sjølv. Men kva veit vel eg, eg som veks opp i det 21. århundret med girl power oppover ørane?

 

Ein kan begynne å lura på kva som skjer med ”den moderne kvinna”. Mange vil nok definere ho som ein sterk om suksessfull person som står på lik linje med dei andre i samfunnet. Men kva vil det sei og korleis har kvinna klart det? Vel, noko kan vere vanskelig å forklare, for det å vere moderne er ikkje så lett som ein skal ha det til.

 

Først må ein vite kva det vil sei å vere moderne, samtidig med det å vere kvinna.

 

Kvinner har heilt sia verdas start vore fødde ledarar, dei har berre ikkje komme til orde. Ta til dømes Condoleezza Rice, USAs president George W. Bush si høyre hand. Ho jobbar i eit mannsdominert miljø og er for mange menneska svaret på den moderne kvinna.

 

La meg tekne deg eit bilde; ei kvinne, med frodige formar og eit vakkert sinn. Kva er det med ho? Tilsynelatande ikkje nokon ting, men ein ting manglar; ho er ikkje moderne nok for dagens samfunn.

 

Men kva vil det eigentleg sei det å vere moderne? Ei kvinne i dag ser på det å vere moderne som å ha mykje makt. Kvinner med mykje makt er gjerne moderne og vi kan da trekke konklusjonen med at makt er moderne. Dette blir jo strengt tatt ikkje heilt korrekt sia det finns mykje anna som også er moderne, slik som mote og slikt.

 

Det som kanskje definerar den moderne kvinna best i dag er at ho er sjølvstendig, klarar å forsørgje seg sjølv, treng ikkje mannleg assistanse, og er meir engasjert.

 

Standhaftigheit er nøkkelordet her og i dei fleste tilfella så er det nok det som gjer kvinna til den ho er i dag.

 

Den moderne kvinna har voksi i løpet av åra og blitt meir konkret i kor ho står hen i samfunnet. Kvinna markerar meir der ho er og ein kan sjå at fleire og fleire kvinner i media trår fram og gjer det same.

 

Den moderne kvinna har fått ein identitet og eit namn hos mange, særleg når det gjeld media. På den måten har kvinner ein muligheit til å vise seg fram og vise samfunnet kva dei meinar. Men som alltid så kan ein likevel sjå at moderne kvinner ikkje lenger er så synlege. Før i tida hadde ein den moderne kvinna som ordna i kjøkkenet og tok seg av ting heime. I dag har vi ikkje noko som kan identifisera den moderne kvinna så lett som det vi kunne før. Grunnen er først og fremst at det er så mange variasjonar av det å vere moderne at ein rett og slett ikkje kan bestemme seg for kven som er riktig. Forvirring rår og ein har så mange valmuligheitar at det ikkje blir lett å ta eit val.

 

Personleg har eg i alle fall fastslått at ”den moderne kvinna” ikkje eksisterar. Den karakterismen den moderne kvinna ein gong hadde har blitt borte. Den finns ikkje meir og det er på den måten ein kan si at moderne kvinner ikkje meir er tilstede. I likskap med media, forsvinn mange ting og nye kjem og erstattar de tinga. Det kan ein også beskrive den moderne kvinna med. Stadig nye variasjonar av ordet moderne kjem og skyver den ein gong så moderne heimekvinna som styra på kjøkkenet og haldt husfred bort.

 

Det vi med sikkerheit kan si er at den moderne kvinna på eit vis ikkje lenger eksisterar.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst