Lovleg

Handler om det å være lovlig. Seksuelt altså.
Sjanger
Kåseri
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2009.01.29

Når du blir eldre, merkar du forandringar, du får lov til å gjere meir å vere med på meir. Når du blir 12 år, får du sjå på vaksen filmar. Når du blir 15 år, får du dra på konsertar, og på fest. På festane får du alkohol av dei som er myndige, sjølv om du eigentleg ikkje er lovleg, men du smaker likevel, og kjem heim sørpe full, men foreldra dine blir ikkje sinte dei flirar bare, og hjelper deg opp på rommet ditt, tek fram ein bøtte og setter den ved seng kanten. Alle gleder seg kjempe mykje til dei blir 15 år, nokre snikar seg til og med inn på festar slik at dei kan få med seg alt det rare, dumme, men gøyale som skjer der. Så går det et år og du er enda meir på veg inn i det vaksne livet.

 

Ein blir 16 år og lovleg, du har lov til å ha sex med ein som er eldre ein deg utan at han eller ho blir straffa. Du er ikkje lengre under den seksuelle lågalderen. Eg fylte 16 år for ein uke sidan, dei som gratulerte meg kom også med kommentaren at eg var lovleg, at eg kunne ha sex. Eg trur at mange ikkje tenkar over at ein kan ha sex før ein er lovleg, og ein trengar ikkje og ha sex sjølv om ein er blitt 16 år. Mange føler nok eit press når dei blir 16 år, dei trur at dei må ha sex, fordi at alle andre har hatt det. Men sanninga er jo eigentleg at mange ikkje har sex før dei blir 17 år eller eldre. Ein går rett og slett rundt å tru at vennane sine har debutert, og at ein derfor må gjere det også. Og vennane dine trur det same om deg. Derfor har fleirtalet sex på fest, slik at dei nesten ikkje hugsar at dei har kvart bak samfunnshuset.

 

Det er betre å vente ein og gjere noko forhasta. For noe kan jo gå gale, og ein kan bli gravid sjølv om man har brukt eit prevensjonsmiddel, fordi ein ikkje er moden nok til og bruka det på rett måte, då er man iallfall ikkje moden nok til og ha sex!

 

Så blir ein 18 år og ein har lov til å kjøpe alkohol, opptil 21 %, då får ein også lov til og stemme ved val, og ein slippar å ha nokre som bestemmer over seg. Når ein blir 21 år har ein så å si lov til og gjere alt. Ikkje det som er ulovlig då. Noko er det betre og vente med ein det andre sjølv om ein er lovleg eller ikkje.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst