Arbeiderpartiet styrer Norge i grøfta

Ikke stem Arbeiderpartiet er oppfordringen i dette leserinnlegget.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.12.31

Hvordan våger de herr Stoltenberg å forlokke og forføre nordmenn til å bli landsforrædere, kongssvikere og forbrytere mot sitt eget folk. Til skjemsel for hele verden og til usselhet blant sine egne?

 

Hvorfor godtar det norske folk at vår regjering fly verden rundt og deler ut milliarder i u-hjelp til diktatorer og i miljø-bestikkelser på konferanser. Hvorfor krever vi ikke at disse pengene brukes på å drive Norges grunnfunksjoner forsvarlig? Glemt er Europas dårlige veier, skammelig behandling av gamle og syke. Helsekøer så lange som et vondt tiår. Skatter og avgifter som indirekte tar liv. Renteøkninger som gjør at folk må gå fra gård og grunn. Og de dummeste skole-elevene i Europa.

 

Lurer du på hvorfor togene i Norge ofte står stille eller ligger langt etter skjema når snøen kommer og gradene kryper nedover? Mange land velger å modernisere jernbanen slik at den oppfyller mer nyere og mer moderne krav. I Norge tar vi det mer med ro. Alt som har med jernbanen å gjøre har fått en høy alder og er basert på gammel og rusten teknologi. Hvorfor har verdens rikeste land samme standard på vei og jernbane som nasjoner vi ikke liker å sammenligne oss med?

 

AP liker å fortelle oss at det var dem som bygde landet etter krigen. Dette har vi i senere tid fått vite at ikke er helt sant, men hva med nå? Hvorfor blir vårt kjære land så målbevisst bygget ned? Veinettet har et etterslep på minst 50 år. Sykehus og pleiehjem for eldre stenger avdelinger og legges ned. Skoler forfaller og de få skolene som oppgraderes legges ned få år senere.

 

Vi må reise lengre og lengre for å få tak i politi, sykehus og andre nødvendige tjenester. Da snakkes det lite om global oppvarming og forurensning av miljøet. Vi har tidenes anledning til å skape et flott annerledesland som vi alle kunne vært stolte av. Istedet blir ikke landet vårt tatt forsvarlig vare på en gang. Samtidig blir vi avskrevet alle slags fantasifulle skatter og avgifter som om Norge skulle vært på konkursens rand. Når skal vi som er født og oppvokst her merke noe til vår formue? Vi må spare og atter spare. Vi må senke levealderen før eldrebølgen kommer. Da er det billigere med folk som ligger i graven.

 

Hvis myndighetene vil spare penger kan de begynne med det faktum at vi har en offentlig sektor som tilsvarer en befolkning på 20 millioner. Hvordan kan vi tillate at kongehuset får en så stor del av statsbudsjettet når de ikke gjør noe for å gjøre seg fortjent til pengene? Samtidig øremerket vi en tredjedel av hele statsbudsjettet på uføretrygdede der flere av dem sikkert kunne jobbet. Hvorfor får Mullah Krekar bli i landet, mens uskyldige kvinner og menn blir sendt til den sikre død i hjemlandet?

 

Norge er et overbeskyttet land som aldri egentlig har slåss i noen kriger. Vi har hele tiden latt andre slåss for oss. Helt siden Napoleonskrigene har vi gjemt oss bak andre. Vi har basert vår trygghet på at andre tar ansvar. Dette har pågått så lenge at vi har begynt å tro at verden i bunn og grunn bare er befolket av mennesker som vil oss godt.

 

Vi må ha en felles standard over hele landet når det gjelder utdanning, eldreomsorg og sykehus. Dette er livsnødvendige tiltak som det er umulig å tjene penger på i et statsbudsjett. Velferden kan ikke avhenge av hvor i landet du bor.

• Norge får mye skryt for oljefondets etiske retningslinjer. Samtidig investerer vi i industri hos regimer. Dette er en skam og det holder ikke å si at det er vanskelig å holde oversikten.

• Norge er et relativt nyrikt land sammenlignet med andre nasjoner. Vi har lite erfaringer med hvordan store pengesummer skal håndteres.

• Kan en politiker gi meg et fornuftig svar på dette?

• Politikerne spyr ut løfter til den store gullmedalje. Ting blir lovet og brutt hele tiden. Dette skaper politiker-forakt.

• Det snakkes mye om å spare til kommende generasjoner, men hva hjelper det hvis kommende generasjoner må bruke alle oppsparte midler på en velferdsstat som har kollapset.

 

De fleste norske politikere har aldri gjort et ærlig dagsverk hele livet. De er oppvokst i velstående hjem med sølvskje i munnen. Ramlet rundt i halvfylla på universitetene og havnet i et ungdomsparti. Deretter har de ranglet inn på tinget. De eier ingen realistiske begreper om hvordan mannen i gata lever. Vi kan lære mye av de asiatiske landene som tenker flere tiår fremover i tid. I Norge blir det sløst bort flere millioner av kroner hvert år fordi de ulike departementene og etatene risikerer budsjettkutt fordi de har penger til overs i desember og må skynde seg og bruke dem opp.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst