Bruk av nasjonale prøver?

Et leserinnlegg fra en elev i 10. klasse om hva nasjonale prøver egentlig er, og hvor tragiske de er laget.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.10.16

Disse prøvene er så mye politikk i at jeg som person må få lov til å ha en egen mening, og den meningen samstemmer kanskje ikke med alle andre, men det er min mening. Skal jeg bli straffet for å ha det?

 

Regjeringen med Høyre og Krf har sagt at de skal ruste opp skolene, så hver elev får bedre skole tilbud. Gjennom sin regjeringstid har vi ikke sett bedre satsning. Bare en innføring av nasjonale prøver og flere private skoler. Kanskje skreddersydd for Høyres og Krf’s skjulte agenda, med å privatisere skolene!

 

De skal ha det til at de nasjonale prøvene er en ferdighets test for oss elever, men jeg mener at det i like stor grad handler om å teste ut lærene. Skal de gå gjennom oss elever for å finne ut hvilket nivå norske lærere har i dag?

 

Vår mening skal bety noe, og å boikotte er den mest drastiske måten å vise det på. Derfor er det viktig å stå samlet å kjempe, helt til Clemet og resten av regjeringen tar oss på alvor.

 

Et stempel er det vel ikke mange som vil ha på seg? Vi er kanskje få på Kippermoen ungdomsskole, men noen må begynne.

 

Jeg gjør dette for å få oppmerksomhet rundt mitt syn, jeg føler at det er viktig at jeg står på for mine verdier. Noe av skolegangen er å få oss til å bruke hodet vårt og begrunne våre valg og gi uttrykk for det vi mener. Gjelder det ikke de nasjonale prøvene?

 

Alle prøvene følger hver elev opp gjennom skoleårene, slik at nye lærere kan bruke dette i sin vurdering av eleven. Dette føler jeg ikke har kommet godt nok fram. Hvorfor bruke et karakter system som er ukjent, og som skaper frykt og usikkerhet blant elever og lærere?Disse prøvene skaper også uro og splid i skolemiljøene.

 

Å rangere skolene opp mot hverandre kommer det ikke noe godt ut av. Å bli uthengt i offentlighet, og få høre at f. eks vi i Nordland ikke kan matte, har jeg null interesse av å delta i. Uansett blir det jo ikke tatt hensyn til at skolene er forskjellige og ikke har samme utgangspunkt til å score bra.

Et eks. på dette er at vi ikke lærer om ting samtidig på et skoleår.

 

Tilslutt blir det jo slik at folk bryr seg mer om hvilken skole du har gått på, enn på hva du har greid å prestere der. Og da kan vi ende opp med så kalte ”tape” skoler.

 

Hvorfor skal vi hele tiden ta etter andre lands reformer?, vi bor i Norge, vi må finne ut hva som passer for oss her!

 

Disse nasjonale prøvene har et system som vi ikke er vant til, vi har aldri hatt slike prøver. Og hvorfor skal de komme med disse prøvene i det siste året vårt på grunnskolen? Et nytt opplegg som er ukjent, skal risikere at vi går ned.

 

En annen grunn er at de Nasjonale Prøvene ikke har et fast reglement på hvordan man skal takle elvers boikott på. Staten har sagt at det blir opp til hver enkelt skole/rektor å takle. Hvordan skal vi greie å gjøre et valg, når vi ikke får vite hva det valget vil ha slags konsekvenser?

 

Noen skoler blir satt ned i orden og oppførsel,- mens andre truer med at denne prøven skal ha en betydning for standpunkten din. Er det riktig at rektor på hver skole skal få lov til å bestemme selv hvordan han skal takle elever som boikotter? Da blir det ikke rettferdighet oppi alt dette kaoset, hvis vi blir straffet på forskjellige måter.

 

I år har de kommet med at prøven skal telle på standpunkten, ( kan det tenkte seg at det var fordi hele 4000 elever boikottet i fjor ?) men samtidig sier de at denne prøven er en ”profil” for et fag. Og at den ”profilen” du får, ikke kan sammen lignes med det vanlige karakter systemet vårt i dag. Der etter kommer de å sier at denne ”profilen” skal bare trekke deg opp i et fag og ikke ned. Så hvordan kan da denne ”profilen” trekke oss ned i standpunkt???

 

Hvis de må bruke et annet karaktersystem for de nasjonale prøvene, så sier de jo egentlig at det eksisterende karaktersystemet ikke virker. En standpunkt karakter er en karakter over en lang tid, normalt sett et halvt skoleår. Så denne prøven skal på sikt ikke få noen stor betydning. Det at de truer oss med å bli satt ned i standpunkt er en ren fornærmelse for meg. Jeg synes at det blir å tvile på vår evne til å tenke selv og på vår intelligens. Det blir en slags form for utpressing. Hvorfor så høye kriterier for å få en god ”profil”?

 

I noen skoler blir også elevene drillet i oppgaver som kommer på prøven, slik at deres skole skal score bra.

 

Hvis man skal teste oss i fag, er det jo viktig at vi blir testet i alle fag. Ikke bare i de ”tre viktige” ( engelsk, norsk og matte). Vi er forskjellige og vi har alle forskjellig områder vi er gode på. Disse prøvene gir rett og slett et urealistisk bilde av den norske skolen. Det er viktig å tenke på at en’ vurderingsform ikke passer bra for alle.

 

Det hjelper lite at jeg som er ung får vite at en’ ting er ”forbudt”, det gjør meg bare enda mer engasjert,- og at stå på viljen min øker betraktelig. Jeg føler at vi blir kontrollert og vurdert på en nedverdig måte.

 

Jeg må nesten få lov til å ta i bruk det samme ordet som ble rettet mot oss i HA onsdag, der rektoren sa at han var skuffet over oss. Jeg er også skuffet over at han ikke kom dirkete til oss og tok det opp med elevene.

 

Fremdeles mener jeg at det skulle vært samme reaksjonsform over hele landet når det gjelder boikotting av nasjonale prøver.

 

Tilslutt vil jeg si at skole er en plass man er på for å lære, ikke for å bli prøvet, målt og rangert. Prøver skal være et verktøy for å oppnå bedre læring, ikke et mål i seg selv.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst