Det er sommer, jeg er glad og jeg er edru

Innlegg fra en tidligere alkoholiker.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.11.02

Hei jeg er en tørrlagt alkoholiker, og mener å være svært så heldig. Det føler også familie og venner som slet pga min alkoholisme i mange vonde år.

Hvorfor er jeg heldig?? Jo- fordi vi i Kragerø og Vestmar har to grupper av AA (Anonyme Alkoholikere) med ukentlige møter. Disse og andre grupper er min ”medisin” for å holde meg edru og forbli edru hvis jeg bare er vil.

 

I AA har jeg de siste årene oppnådd det som både jeg selv og andre etter hvert trodde var umulig, nemlig å slutte å drikke.

Jeg prøvde i mange år ved hjelp av min egen såkalte ”jernvilje”, diverse institusjonsopplegg , trusler, fyllekjøringer, fengsel, tap av jobb. Kort sagt; jeg prøvde hele pakka, og det ble bare verre…..

 

Jeg kjente flere som brukte AA og så deres økte livskvalitet, men med mitt typiske alkoholiserte ego mente jeg at det ikke var noe for meg. Som alle alkoholikere trodde jeg at min form for alkoholisme og drikking var unik.

 

Tilslutt fant jeg i min elendighet ut at jeg måtte ”bite i det sure eplet”, å prøve AA jeg også. Det ble mitt vendepunkt.

 

Der ble jeg tatt imot i et inkluderende kameratskap og en forståelse av problemet som bare andre tørrlagte alkoholikere kan ha. Jeg lyttet og lærte av de andres erfaringer - folk med edruskap som strakte seg fra 14 dager til 30 år- De fikk høre min historie og mine erfaringer og jeg fant ut at de hadde slitt med og noen slet forstsatt med de samme tingene som jeg gjorde. Min alkoholisme var altså ikke unik.

Det er uvesentlig om du har pimpet champagne til 1200 kroner flasken eller rødsprit til 50 kr. literen, alkoholismens vesen, virkemåte og konsekvens er den samme.

 

Det er ingen pekefinger i AA, ingen ”du må” eller ”du skal”, men du får høre ”sånn gjorde vi og det virket for oss”

Jeg lærte også viktigheten av å ile langsomt, ta en dag av gangen å jobbe med det. Veien tilbake til flasken blir aldri lenger enn en armlengde, men det er ene og alene mitt valg.

 

Hvorfor innleder jeg med at jeg er heldig?

Jo nettopp fordi jeg kom til AA i tide. Samtidig vet jeg at det er mange som sliter med alkoholproblemer, alkoholisme og de følger det får, uten at de finner

veien ut av uføret.

Mange makter aldri å gjøre noe med det, Atter andre er ikke klar over at det finnes to aktive AA-grupper i distriktet som er gode alternativ for mange. Atter andre vet at AA er der, men tror ikke det er noe for dem.

 

Jeg ønsker at andre skal få den muligheten jeg har fått, derfor er hensikten med dette leserbrevet å minne alkoholikeren om at AA er der for alle som har et ønske om å slutte å drikke og vil ha det AA kan tilby — et edrulig liv i utvikling. Derfor tillater jeg meg også å opplyse at disse to gruppene har felles kontakttelefon nr. 99 23 20 39

 

Da mange ikke vet hva AA er refererer jeg Felleskapserklæringen:

 

”Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som forsøker å
løse et felles problem ved å dele erfaring, styrke og håp med hverandre
for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre til å friskne til fra alkoholisme.
Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte og drikke

Det er ingen avgift eller kontingent for AA medlemskap. Vi er  selvhjulpne gjennom egne bidrag.
AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti,
  organisasjon  eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller  motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til  edruskap.”

 

Som man ser fra Felleskapserklæringen er der ingen barrierer som sosial status, politisk tilhørighet, religiøs overbevisning eller etnisk bakgrunn.

Vi er altså et tverrsnitt av det samfunnet vi lever i.

Dette er ikke skrevet på vegne av noen AA-gruppe, men er helt og holdent min egen opplevelse ved å være med i dette fellesskapet.

Som navnet Anonyme Alkoholikere tilsier er anonymitetsprinsippet svært viktig, Det er da også grunnen til at jeg ikke skriver under med eget navn.

 

Hilsen

 

En levende tørrlagt alkoholiker

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst