Homofil legning bør aksepteres

Leserinnlegg, 13.02.99 i Tidens Krav
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.07.10

Jeg har i den senere tid merket meg kritikk som er blitt ført mot biskop Rosemarie Køhn i forbindelse med aksepten av den homofile presten Siri Sunde, jeg må si at jeg støtter Køhn hundre prosent og jeg vil med dette leserinnlegget kritisere kirken og kirkens ledere sitt syn på homofili.

 

Forskning viser at den homofile legningen er medfødt, ut i fra dette beviset mener jeg at det er sterkt urimelig å klandre homofile individer for å utøve sin naturlige legning. Vi alle mennesker er forskjellige i forhold til hverandre, og i følge bibelen så skapte Gud alle menneskene og elsker også alle menneskene, bortsett fra de med homofil legning. Det store spørsmålet er: Hvorfor skapte han da mennesker med denne legningen? Jeg har følgende tolkning av svaret:: Kristendommen mener at Gud ikke skapte mennesker med legningen, men at fenomenet var en sosial påvirkning og et avvik fra de sosiale normene.

 

Kirken og kristendommen spiller en sentral rolle i mange unge menneskers liv, og Gud kan for mange oppfattes som et forbilde, men når forbildet i dagens opplyste samfunn fremstår som fordomsfullt overfor individer med en såkalt "uakseptabel" seksuell legning, vil det kanskje og har allerede resultert i fortapelse hos enkelte mennesker med denne legningen. Kirkens talsmenn taler om at det er mulig å endre sin beviselig medfødte seksuelle legning ved å akseptere og tro på Gud, noe som for meg og de fleste leger er noe stort pølsevev.

 

Det at Rosemarie Køhn aksepterte en prest med den såkalte "uakseptable" legningen tyder på svært fremtidsrettet tankegang og jeg vil tro at det er en seier for mennesker med denne legningen. Jeg har hele livet foran meg og vil verbalt prøve å kjempe for rettferdighet hos svake grupper i vårt samfunn.

 

Mitt håp for fremtiden er at det ikke vil eksistere et krav om seksuell legning i noen yrker.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst