Kortere skoledager

Tekst om hvorfor man skal ha kortere skoledager. Karakter 5-6.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.12.01
Tema

Hei, jeg skal fortelle om hvorfor man skal ha kortere skoledager.

For det første er flesteparten av alle som går på skole ungdommer. Ungdom er i fasen der du ikke er barn lengre, men på vei over i voksenlivet. Ungdom som er i puberteten trenger mer søvn og tenderer til å være mer B-mennesker i denne perioden. Ungdom bruker lengre tid på å sovne enn voksne. Professor og søvnspesialist Bjørn Bjorvatn ved Haukeland Universitetssykehus sier at tiden vi føler oss klare til å legge oss forandrer seg gjennom hele livet. Forskning viser tydelig at ungdom dermed lærer bedre når skolen starter senere. Dette er prøvd ut i praksis i Seattle i USA og karakterene gikk i gjennomsnitt opp fem prosent når elevene begynte senere.

Det siste halvåret med korona og hjemmeskole er også et argument for å bruke mer tid hjemme i fred å ro. Mange elever opplevde større mestring og bedre karakterer denne perioden. Det gir bedre fokus og det gir elever frihet. Da kan de selv velge arbeidsform. Det gir mer ansvar over til individet som igjen ruster eleven for fremtiden når eleven skal klare seg på egne ben. Korona Tiden førte også til at foresatte fikk bedre innblikk i elevens skolehverdag, hvilket faglig nivå eleven er på og hva slags faglige utfordringer eleven  har i skolearbeidet. 

Hvis skolen virkelig var interessert i vår akademiske suksess, så ville vi hatt mer frihet og mindre lekser. Gi eleven autonomi.  Denne konklusjonen har blitt vitenskapelig testet og bevist. Skolesystemet i Finland er et eksempel på dette.  I Finland får elevene ingen lekser og de har kortere skoledag. De ligger på toppen på leseferdigheter, matematikkferdigheter og realfagferdigheter i en undersøkesle utført av 30 land. Norge ligger på 10.plass...

Elever profiterer mye mer på en ekstra time søvn enn å bruke tiden på å lese 50 sider, gjøre ekstra oppgaver og få masse prosjekter som skal bli slutt i slutten av uken. Ikke bare vil elevene glemme alt de skal lære, men vi vil også gjøre en dårligere jobb og øke stressnivået. Dere sier vi skal bruke tiden vår klokt, men helt ærlig, er dette klokt?

Til slutt, skolen innfører i disse dager det helt nye livsmestringsfaget. Det går i hovedsak ut på hvordan leve bedre med seg selv og andre. Vi skal lære å prioritere søvn, psykisk helse, fysisk helse og kosthold, men når skal vi får tid til å praktisere dette, i tillegg til den lange skoledagen og alle hjemmeoppgavene. Tid er en gave- vær gavmild!

 

Kilder:

https://forskning.no/ny-barn-og-ungdom-sovn/bor-forste-time-begynne-senere/322350 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst