Kvinners maktkamp

I denne oppgaven har jeg tatt for meg kvinners maktkamp og det at de skal få like mye rett som kvinner.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2013.05.23

Kvinner som lever i mindre utviklede land, som Asia og Afrika, får ikke like mye respekt som menn. Så lenge en mann gjør en dårlig handling, blir det ikke tatt på alvor slik som det vil bli når en kvinner oppfører seg dårlig. Dette er fordi menn har mer makt enn kvinner. Kvinner blir sett ned på og vil kanskje bli undertrykt. Dette sier litt om kunnskapen og logikken til menn. Menn har en tendens til å mene at de har bedre kunnskap enn kvinner. Men dette stemmer ikke!

 

Både religion, kultur og tradisjoner er med på å forme menneskets tankegang hos de som lever i den tredje verden. Et eksempel på hvordan religion påvirker tenkemåten, er at en del folk i buddhismen tror på at dersom man blir født i en kvinnekropp, vil det si at det er dårlig karma. Noen buddhister mener at kvinner er menn som har vært dårlige mennesker og som har gjort dårlige handlinger. Stemmer dette? Tilsier det å være født som kvinne en dårlig karma? Og innebærer en dårlig karma at du må gjenfødes minst åtte ganger for å oppnå nirvana? Ikke nødvendigvis! Dette er bare noe menn har kommet på, for å vise at menn er mer verdt enn kvinner. Fordi menn i mange sammenhenger har vært og er i maktposisjoner. For eksempel religiøse ledere – de har alle vært menn. I Islam er det for eksempel kun menn som er imamer, mens kvinnene er de som står igjen med de små og uviktige rollene. Et annet eksempel er at kvinner i Islam står bak menn når de ber. Mange menn vil si at grunnen er at de er mer verdt enn kvinner, men hovedgrunnen til dette er at menn ikke skal bli distrahert av kvinnenes bakdel. I Buddhismen er det også et godt eksempel på dette; man mener at siden Buddha var en mann, skal menn ofte ha de største rollene i religionen. For mennesker som står utenfor religionen, kan dette oppfattes som en unnskylding menn bruker for å komme i en maktssituasjon.

 

Joda… kvinner bør også ta utdanning

 

Mange menn i mindre utviklede land mener at jenter ikke burde gå på skole og kvinner ikke kan ta utdanning. Dette fordi de mener at kvinner har mindre forståelse for læring. Stemmer dette? Er det sant at kvinner ikke burde utdanne seg? Overhode ikke! Etter det forrige århundre har kvinner generelt fått større og flere muligheter til utdanning. På regjering.no skriver de at flere kvinner enn menn fra 19-23 år velger å ta høyere utdanning. Dette begynte på starten av 80-tallet. Statistikken viser at fra 1996 studerte 31 prosent kvinner i denne alderdersgruppen på høyskole eller universitetet. Og når det gjelder menn i samme aldersgruppe var det bare 23 prosent av dem som studerte på høyskole eller universitetet.

 

Hvorfor har det seg slik at det er flere kvinner i Norge i dag som har vært flinkere til å ta utdanning? Hvorfor er jenter flinkere på skolen enn gutter? Hvorfor er det flere kvinner som har legeyrke og som er sykepleier og jordmor? Mange muslimske menn mener at muslimske jenter ikke burde gå på skole, eller ta utdanning. Men hvordan kan det ha seg at et større flertall av muslimske jenter er bedre på skolen enn gutter, og flertallet av kvinner muslimske tar høyere utdanning enn menn?

 

Dette skal jeg videre ta for meg i oppgaven! Noen mener at både menn og gutter er mer kunnskapsrike og lærer bedre enn kvinner i noen av disse asiatiske og afrikanske landene.  Men ofte er det faktisk sånn jenter lærer  fortere enn gutter og blir modne fortere enn gutter.

 

Før i tiden var det nesten bare menn som tok seg jobb, mens kvinner var hjemme og holdt på med husarbeidet. Trdisjonelt var kvinner hjemme, men menn tok utdannnelse og fikk jobb. Men siden kvinner har fåt mulihet til skole, utdanning og arbeid, så ser vi jo i dag at kvinner er flinkere enn men til å dette. Det var ikke like lett å se det, fordi dety bare var menn som arbeidet. Så dette er brunnen til at, det at menn er flinkere enn kvinner til å ta seg jobb og utdanne seg, er bare tull.

 

Mulighet til utdanning

Gir du en kvinne mulighet til skole og utdanning spres det til andre kvinner og barn. Som regel er det kvinner som har mye kontakt med andre kvinner og barn, spesielt i de mindre utviklede landene. Disse kvinnene kan bidra til å være gode rollemodeller og oppmuntre andre kvinner til å ta utdannelse. Sterke rollemodeller kan bidra med å gi selvtillit og pågangsmot.

 

I denne oppgaven har jeg tatt for meg kvinners maktkamp og det at de skal få like mye rett som kvinner. Det at mennesker som er født med kvinnekropp, trenger ikke nødvendigvis å bety at det er en dårlig karma. Jeg vil heller si at at dette er noe menn har kommet frem til, for å bruke det som om en unskyldning mot sin egen makt og vilje.

 

Alt i alt prøvde jeg å få frem at kvinner ikke nødvendigvis trenger å jobbe i husarbeid for å være gode kvinner. Kvinner er perfekte uansett om de velger å ta utdanning eller ei, uavhengig av religion, kultur eller tradisjon.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst