Me har eit problem!

Stilen inneheld i korte trekk, egoismen til menneske i verda. Innlegget har vore i Aftenposten, Bergens Tidene og ei rekkje andre aviser.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2011.09.15

Me har eit stort problem i verda i dag, det største verda nokon gong har hatt faktisk! Egoisme heiter det.

 

Me skal ha alt, slik har det alltid vore: England ville ha heile verda, like eins med Hitler og Julius Cæsar. Kvifor? Kva er det med oss menneske som gjer at me vil ha alt sjølv om me ikkje har bruk for det?

 

Rikdomsjag.

Amerikanarane/engelskmenna og spanjolane dreiv indianarane på flukt fordi dei ville ha landet deira. Dei drap dei om dei måtte, tok gullet deira og drap dyra deira berre for moroskuld. Alt på grunn av rikdom. Slike historier finn du overalt i verda! Ikkje nok med det, slik er det framleis i verda i dag.

 

Egoisme.

Me menneske nøyar oss ikkje berre med eit par sko, nei me må ha ti par. Me treng berre eit, men kor kjedeleg er ikkje det? Me bryr oss vell ikkje om at ni barn i Afrika kunne hatt stor nytte for dei ni par skorne me ikkje hadde bruk for. Nei da, me tenkjer berre på oss sjølve. «Drit i alle andre, det er eg som er viktig», slik tenkjer me menneske, sjølv om me ikkje innrømmer det. Slik kan me ikkje tenkje så mykje lengre. Om me forsett slik vil me tømme jorda for unaudsynte ressursar. Mat, olje, tre og andre viktige ressursar vil forsvinne, berre på grunn av ein ting: Egoisme.

 

Me må byrja å tenkje på dei som ikkje har alt som me har, me må stoppe å tenkje på oss sjølve, og heller tenkje på dei som ikkje har det like godt.

 

Ti av kvar.

Kvifor må me eta meir mat enn me treng? Kvifor kastar me mat? Kvifor kjøpar me mykje kler når me alt har meir enn nok? Kvifor må me ha ti av kvar ting når me treng kun ein? Me må byrja å tenkje på dei som ikkje har alt som me har, me må stoppe å tenkje på oss sjølve, og heller tenkje på dei som ikkje har det like godt. Me må også slutte med all rådrift av naturressursane før me øydelegg kloden vår. Held me framleis på med slik vil det ikkje berre vera over halve verda som lev i svolt, men heile. Dette vil aldri menneske greie å forstå.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst