Mobbing

Et leserinnlegg om mobbing.

Karakter: 6

Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2009.12.06
Tema
Mobbing

Korleis er det å føle seg mobbet? Jo det skal eg ta meg litt tid tel å fortelle dere mobbere, om korleis det er å bli mobbet. Først og fremst så vil eg si at dere mobbere ikkje tenker over kva dere gjør. Eg syns at dere skal ta dere tid til å tenke gjennom det sjølv. Korleis ser dere på mobbeofrene? Er dei glade og går rundt og smiler heletiden? Eller er dei triste og tørr ikkje å sjå opp når dei går forbi andre? Eg trur nok at dei er triste, og dei gruer seg hverdag til å gå på skule for å bli mobbet. Eg kan ikkje forstå at dei som mobber gjør det om og om igjen, lærer dei ikkje av sine eigne feil? Når ein tenker gjennom det så vet ein at mobbere ikkje har følelser, dei tenker ikkje og dei får ikkje dårlig samvittighet for å ha gjort noko så fælt.

 

Det er ikkje tøft å mobbe viss det er det mobbere trur. Eg kan skjønne om nokre er missunnelige og sjalu, men det er jo ikkje mobbeoffert sin feil at mobberen ikkje får det samme eller ikkje er like flink som mobbeoffern. Største parten av mobbing er misunnelse og sjalusi, men mobbing kan vere andre ting også som kvifor går ikkje du med desse klærne eller er du klar over kor fattig du er? Mobbing er ekkelt og det dummeste nokre gjør! Ein kan ødelegge livet til dei andre. Eg skjønner ikkje heilt kva mobbere oppnår av å mobbe. Alle vet jo at dei som mobber har dårlig sjølvtillet og ikkje tro på seg sjølv, dei tråkker på andre for å bli betre eller å føle seg stør, men det er ikkje slik. Dei tek heilt feil! Føler du deg betre viss ikkje andre gjør det? Kvifor tenkjer dere ikkje gjennom kva dere gjør? Korleis kan ein føle seg bra av å mobbe andre? Jo som eg sa tidligere, mobbere har ikkje følelsar.

 

Kvifor må nokre vere mobbeofre? Kvifor må nokre føle at dei ikkje passer inn? Alle har jo like rettigheitar og pliktar. Eg skjønner om ein ikkje har eit liv og mobber andre, men kvifor vil nokre av dei andre vere med på å mobbe? Er det fordi at den ikkje tør å stå i mot? Tenk før du gjer noko forferdelig! Folk ser ikkje opp til mobbere, men dei som tør å stå i mot. Tør å si frå at du ikkje vil vere med på å mobbe, og heller prøv å overtale mobberen til å ikkje gjere det. Det er tøft å stå imot og si at du ikkje vil vere med å mobbe, men det er tøffere å få mobberen tel å slutte med å mobbe! Nokon gonger hører mobberen på, mens andre gonger tek han/hun den som prøver å stoppe mobbingen. Det er veldig tøft og ein blir eit forbildet for andre når dei prøver å stoppe mobbingen, men når du ser at det er for mange som er med på å mobbe, og du kjenner deg liten i forhold til dei som mobber så kan alltid ein vaksen vere til hjelp. Mange forstår det slik at du sladrer og vil kalle deg for ein sladrehank, men det å si frå om mobbing er ikkje å sladre. Det er og tør å stille opp for ein mobbeofer, og det er ikkje ofte at ein tør og gjere noko slikt.

 

Det følas veldig trist å bli mobbet og det er noko av det verste. Dei som opplever det gruar seg hver dag til å stille opp, og vil ofre alt berre dei slipper å møte dei verste, dei som tek pengene dine, tømmer ut sekken foran heile skulen og dytter deg, slik at du snubler. Og når du går hjem spring du så fort du kan berre for å komma deg hjem før dei andre har kommet ut av skulen. Du opplever kvar dag som eit mareritt og eit rent helevete. Når dei andre i klassen eller mobberne sit i kantina går du og gjemmer deg. Du vil ikkje at nokon skal legge merke til deg. Det går fint i starten, men dei finn deg bestandig. Dei vet kor du gjemmer deg. Og dei er ingen som vil ''sladre'' på den verste i klassen. Dei dytter deg, sparker deg, slår deg og kallar deg teite ting. Du følar deg elendig. Og du kan ikkje gjere noko, dei er mange. Dei har ikkje følelser, dei tenker ikkje og dei trur at dei er betre.

 

Nokon trur at det er berre barn og ungdommer som blir mobbet og mobber, men det er ikkje sant. Mobbing skjer også i dei vaksines liv. Mange trur også at det å bli vaksen er å ta ansvar for å ikkje mobb og ikkje la andre mobbe, men dei voksne mobber sjølv dei også. Det er ikkje berre barn og undommer dette gjeld, mobbing skjer jo over alt, og det kan skje med dei gamle like mykje som det skjer med dei unge! Ein går ikkje rundt og tenker på slikt, men det er dette som er sannheten bak mobbing.

 

På skulen min så er det ikkje så mange som følar at dei blir mobbet og trukket på, eg trur ikkje det er nokon. Eg syns at det er eit bra miljø og eg trur at stort sett alle trivs på skolen. Eg syns også at det er bra fordi at folk behandlar andre slik dei sjølv ønsker at dei skal bli behandlet, dette er eit veldig viktig punkt, som alle mobbere bør tenkje gjennom. Det er viktig at alle følar at dei passer inn og at alle blir behandlet likt. Ein må ta vare på kvarandre og tenkje på andre. Ein tuller ikkje med mobbing, for ein kan faktisk ødelegge eit heilt liv for nokon. Eg syns at folk skal behandle mennesker rundt seg slik dei sjølv ønsker å bli behandlet. Det kan gjere at det blir eit betre miljø på skulen og arbeidsplassen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst