Narkotika

Om Narkotika og hvorfor vi burde stopp det.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.11.16
Tema

Jakten på “kicket” forklarer mye av ungdommens farlige eksperimentering, det innebærer ofte at man tar sjanser. De unge misbrukerne passer ikke alltid inn i de voksnes bilde av narkomane, derfor er det mange tilfeller der det ikke merkes før det har gått for langt. Det dreier seg om ungdommer som lever et tilsynelatende godt liv, som familie og venner som bryr seg. I fjor døde 29 unge mellom 15 og 20 år av overdose her i Norge.

De nye misbrukerne er delt inn i to grupper: 14-15 åringer som prøver narkotika og alkohol nesten samtidig, mens vi også har den eldre gruppen som vet hvor farlig det er, men har lyst å prøve noe nytt og spennende.

Det er viktig å være kul blant de unge, prøve ut det som er farlig og det ulovlig kan være en utfordring.  Noen ganger kan vi få inntrykk av at “ alle ” en gang har prøvd narkotika og at stoff er helt “normalt”. Men det er det slett ikke, det er bare et mindretall av de norske ungdommene som går på stoff. Vennegjengen spiller en stor rolle når det gjelder narkotika. Er gjengen du vanker med negativ til stoff vil de antakeligvis være mot at du prøver stoff, men er de derimot nøytrale eller positive til narkotika vil de antakeligvis enten ikke bry seg særlig om det, eller så vil de antakeligvis oppfordre deg til å prøve narkotika. Mange vil ikke føle seg utenfor, noe som kan skje om alle de andre prøver.

Tidligere hadde ungdommene gått gjennom en lang ruskarierer før de endte opp med heroin og amfetamin, men nå er denne prosessen mindre og rusmisbrukerne blir yngre og yngre.  De unge rusmisbrukerne har mindre erfaring og kan lett gjør feil, dette gjelder særlig når ungdommene tar narkotiske stoffer med sprøyte. Strengt tatt er det altfor alvorlig til å kalles en "lek". Men det er vel nærmest sånn det begynner, når flere og flere skoleungdom bruker og misbruker narkotiske stoffer. Dette som følge av at de unge har blitt mer å mer interessert i å prøve eller bruke narkotika.

Økningen av narkotika kan skyldes at prisene har lavere og lavere gjennom årene. Dette gjelder helst de harde stoffene. Før var prisen 500 kroner for en heroindose, mens nå er den nede i 200 kroner. Mens for eksempel hasj som du ikke blir så fort avhengig av koster det samme som det alltid har kostet. Dette kan være en være med å påvirke årsak til at ungdom vil ha mer rus for pengene og kjøper heroin for å oppnå den optimale rusen.

Narkotiske stoffer er ulovlig i Norge i dag, og det kan medføre straff, også ved bruk. Ved bruk av narkotika kan medføre psykiske og fysiske skader, og risikoen øker for hver gang. Det er ingen som vet hvordan de kommer til å reagere på stoff.

Det er forskjellig virkning på de forskjellige narkotiske stoffene.  F.eks. Ecstasy som ofte er brukt av ungdom gir hjerneskader på dyr, ecstasy påvirker den følsomme kjemiske ballansen i hjernen og kan føre til depresjon og angst. 3 av 4 som kommer til psykiatrisk ungdomsteam på Ullevål sykehus er ungdommer som har angst etter ecstasybruk. Noen kan bli skadet etter bare en tablett.

Ungdommer som er avhengig av narkotika kan bli lagt inn på rehabiliteringssenter for behandling og avvending. Behandlingssituasjonene har problemer med og ta imot alle de unge narkomane. Behandlingsprogrammet er tilregnet de “slitne” gatenarkomane, og dette tilbudet passer ikke alltid til de nye misbrukergruppene.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst