Seksuell identitet - et menneskeverd?

Et leserinnlegg om hvordan homofile og bifile har det, og hvordan de akspeteres.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.11.03

Skrevet av Karl Sondre Blindheim & Trond Håkon Trondsen.

 

Vår seksuelle identitet uttrykker hvilken legning vi har. Din seksuelle identitet er en viktig del av hvem du er som person; enten du er homofil, bifil eller heterofil. Homofile tiltrekkes av samme kjønn. Er man bifil blir man seksuelt tiltrukket av begge kjønn og hvis man er heterofil er man tiltrukket av det motsatte kjønn. På mange måter kan vi si at vårt samfunn er bygd på et heterofilt samliv, og de som ikke lever på denne måten, faller utenfor. En gruppe som særlig får lide for sin seksuelle identitet, er de homofile. Dessverre opplever mange homofile i dag mobbing og trakasering utlukkende på grunn av sin seksuelle legning og identitet. Hva skyldes denne motstanden mot homofile og på hvilken måte blir vår seksuelle identitet så viktig for menneskeverdet?

 

Respekt uansett seksuell legning

Mange homofile opplever ofte en vanskelig hverdag med ufine kommentarer fra omverdenen. Dette begynner i ung alder. Mange homofile tør ikke fortelle om sin legning og fortelle hvordan de har det. Særlig på ungdomsskolen og barneskolen er det vanskelig å være homofil. Mange utforsker sin seksuelle identitet og opplever gjennom sjikane og dårlige vitser at det å være homo er ”helt på trynet”. De vanligste kommentarene som blir slengt er blant annet; ”Homo”, ”Soper”, ”Skeiving” og ”Gay”, men det finnes langt verre uttrykk enn disse.

 

Hva er hensikten med disse skjellsordene?

For det første sårer det veldig, og for det andre må en som er homofil også få lov til å leve uten at noen kommer med slike kommentarer. Homofile har følelser og tanker som alle andre mennesker, den eneste forskjellen fra heterofile er at de tiltrekkes de av det samme kjønn. Det var forbudt å være homofil i gamle dager og er fortsatt forbudt i andre religioner i dag, som for eksempel Islam. Men selv om det ikke er forbudt i Norge, er det i mange miljøer vanskelig å stå frem med homofil legning. Sannsynligvis er dette fordi engstelsen er stor for ikke å bli akseptert, verken fra familie, venner og på jobben.

 

Hvorfor blir man homofil?

Det diskuteres om homofili er medfødt eller et resultat av miljø. Dette er sannsynligvis et resultat av begge deler, men egentlig synes vi det er mindre interessant fordi alle mennesker fortjener lik respekt og behandling. Et viktig grep for å ta tak i denne problemstillingen, kan være å legge mer tid til dette temaet i barne- og ungdomsskolene. Slik kan vi alle bli mer opplyst om hvordan det er å ha annerledes seksuell identitet og hvordan det former personlighet. Slik kan vi også få en bedre forståelse for hvem vi, og andre er. Dette vil sannsynligvis føre til at man i ung alder viser mer respekt for mennesker med en annen type seksuell legning.

 

At homofili ikke er akseptert er faktisk den vanligste grunnen til å begå selvmord blant ungdom. Av undersøkelser går det frem at 26 % av ungdom mellom 16 og 24 år hadde begått selvmordsforsøk.

 

Seksuell legning og vår kristne tro

Kanskje er det spesielt vanskelig å ha en annen seksuell legning enn heterofil i de fleste kristne miljøer. Tidligere var det stort fokus på problemet med kvinnelige prester. Etter hvert som homofile står mer og mer frem, har kirken tatt standpunkt på ikke å akseptere homofilt partnerskap. Biskopene godkjenner at man er homofil, bare man ikke praktiserer sin legning.

 

Hvor finner vi kjærligheten i dette synet?

Problemet kan være at noen leser Bibelen bokstavelig og finner støtte for sitt syn på at homofili er synd, mens andre tolker den i vår tid med at alle er født i Guds bilde med lik verdi.

 

Hvordan skal kristne homofile forholde seg til dette? Det kan i alle fall ikke være lett. Vi tror at for å bli et helt menneske, er det viktig å få være seg selv fullt og helt med alle sine tanker og følelser. Å si at ”det er greit å være homofil, men ikke praktiser det”, vil bare gjøre mennesket ulykkelig og i verste fall gjøre at det tar livet av seg.

 

Seksuell identitet – hva er viktig?

Det er varierende meninger om hvor mange som er homofile, men det antas at det er ca 4-5 prosent av den norske befolkningen som er homofile. Mange homofile og bifile syntes det er vanskelig å stå fram med den identiteten de har. Det har nå i det siste vært en del aviser som har skrevet om unge homofile som har opplevd mobbing.

 

Likevel er det i forhold til før større rom for at alle kan være som de selv ønsker. Det er lov å uttrykke kjønn og identitet på flere forskjellige måter. Klare eksempler er at både jenter og gutter, menn og kvinner, kan kle seg mer som de vil. Men fortsatt er det en del å jobbe med. Målet for verden bør være at flere religioner kan godta homofili og bifili og akseptere disse i forhold til hva de gjør og er, å ikke dømme de på grunn av sin identitet. Dette gjør det bedre for mennesker som har forskjellige legninger.

 

Kvinner som er homofile blir i mange sammenhenger kalt lesbiske. Vi synes kvinner som er lesbiske må få kle seg slik de vil. De trenger ikke lenger kun å ha langt hår, gå med skjørt og kjole, være hjemmeværende og ta seg av barn. De kan ha kort hår, kle seg som gutter, ta den utdannelsen de vil og oppføre seg som de vil! Det viktige er derfor å jobbe for et inkluderende samfunn slik at alle kan være trygg på sin seksuelle identitet og dermed få et godt liv. Åpenhet og toleranse blir dermed viktig.

 

Bifile er som sagt de som blir tiltrukket av begge kjønn. De er som oftest tiltrukket mer av det ene kjønn enn det andre. Ordet bifili kommer av det greske ordet bi som betyr tosidig, og philos som betyr venn. Mange tror at biseseksualitet er en overgangsfase til homofili. Det er det ikke. Dette er en egen seksuell legning. I følge flere debatter på internett er det mange som mener at de som er homofile blir mobbet mer enn de som er bifile. Dette tror vi er fordi du da også har tiltrekning til, og flere likheter med heterofil.

 

Bør homofile få adoptere barn?

Når det gjelder dette temaet er meningene mange og delte. Noen mener at dette er en menneskerett, mens andre mener at det er best å vokse opp med foreldre av forskjellig kjønn. Vi mener at sistnevnte vil være best. Dette er fordi mann og kvinne er forskjellige og man bør bli påvirket litt av begge kjønn i oppveksten. I tillegg er det fare for at barnet kan bli mobbet på skolen, på grunn av foreldrenes legning, selv om dette ikke er noe de kan gjøre noe med.

 

Menneskeverdet – hvem er jeg?

Det enkelte menneske har et ansvar for hvordan de oppfører seg og uttaler seg om andre som har en mindre vanlig seksuell legning. Likevel må det være tillatt å spøke med temaet. Ikke på en ondskapsfull måte, men på samme måte som man spøker med andre temaer. Det kan være med på å gjøre at homofili ikke er like tabubelagt som før. Det som er viktigst er den grunnleggende respekten som må til og skal ligge til grunn for alle mennesker. Dette er et holdningsskapende arbeid som tidligere nevnt bør starte i ung alder.

 

Pedofili

Pedofili er også en form for seksuell legning. Dette er når man tiltrekkes av barn som ikke har kommet i puberteten. Det stemmer ikke at pedofile bare er gamle menn. De kan være i slutten av tenårene, eller være 20, 30, 40, 50 eller 60 år. Pedofili er som andre legninger noe som utvikles tidlig i livet, det kommer bare an på når du finner det ut selv. I Følge http://www.pedofili.info/ som drives av en pedofil mann er det mange myter som ikke stemmer om pedofile. Som for eksempel at de vil presse barn til sex. Grunnen til at det er en myte om at pedofile vil presse barn til sex er nok at barn blir presset til sex, og det er det vi får høre om. Det er forbudt å være pedofil, fordi man ikke har lov til å ha sex med barn under 16 år. Derfor er det nok bare ved overgrep at de får det de vil ha. Barn som ikke har kommet i puberteten har som regel ikke lyst på sex i det hele tatt i tillegg til at de i alle fall ikke har lyst til ha sex med eldre personer.

 

Hebefili er en seksuell legning der en voksen tiltrekkes av unge mennesker i puberteten, det vil si ca. mellom 11 og 16 år. Dette er et lite utbredt begrep, og mange hebefile blir feilaktig omtalt under det mer utbredte begrepet pedofil som beskriver tiltrekning til mennesker som ikke har kommet i puberteten enda, altså ca. før de er 11-12 år, men som gjerne blir brukt for alle som tiltrekkes av mennesker under den seksuelle lavalder.

 

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, eller påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

 

Seksuelle overgrep påvirker personen som blir utsatt svært negativt, og sliter som regel med dette hele livet. Seksuelle overgrep skjer som oftest fra personer du kjenner. Dette kan for eksempel være nachspielvoldtekt. Dette skjer for eksempel ved at en fest forsetter hjemme hos noen du kjenner, og personene rundt deg er i sterk påvirkning av alkohol. Da kan man lett handle ut fra føleleser og ikke fornuft. Det kan da være at noen har sex, selv om den ene ikke vil, og det blir en voldtekt.

 

Det finnes mange ressurs- og hjelpegrupper for seksuelt missbrukte, og det er ikke så vanskelig å få hjelp. Likevel er det en del som ikke tør å gå til slik behandling fordi dette på en måte er et tabutema og et veldig alvorlig tema som har satt veldig sterke spor. Seksuelle overgrep skjer også som oftest med unge mennesker, eller barn. Dette er når de trekkes inn i en seksuell aktivitet de ikke forstår noe av, og er for umodne til å samtykke til.

 

Det er viktig å påpeke at seksuelle overgrep også kan skje mot voksne personer, men vi har valgt og ta for oss de tilfellene der det skjer oftest.

 

Incest

Når seksuelle overgrep skjer fra noen i familien kalles det incest. Dette kan for eksempel være om en i familien din (onkel, fetter, foreldre og lignende) får deg til å gjøre seksuelle handlinger du ikke har lyst til å gjøre som å ta dem på kjønnsorganene, eller i ytterste konsekvens voldtar deg.

 

Den seksuelle lavalderen

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det vil si at en som er over 16 år ikke har lov til å ha sex med en under 16 år. Denne loven er i hovedsak for å beskytte mindreårige mot voldtekt fra voksne personer. På den måten må det ikke bevises i samme grad at det var et overgrep, fordi du kan bli dømt for bare å ha sex. Denne lavalderen er egentlig ikke laget for at ungdom under 16 ikke skal ha sex med en de er glad i og vil ha sex med, men for å beskytte unge fra å bli voldtatt.

 

Til slutt vil vi si at hvert eneste menneske har krav på aksept for sin egen legning enten det er; homofili, bifili eller heterofili. Dette har avgjørende betydning for menneskeverdet og verdien til den enkelte person. Alle har krav på å bli akseptert for den de er og den seksuelle identiteten de har. Den identifiserer faktisk meg; hvem jeg er og hvordan jeg tenker, føler og oppfører meg. Jeg må ha en plass i samfunnet for meg, uansett hvilken seksuell identitet jeg har. Å akseptere de som er annerledes vil skape et bedre samfunn og færre vil bli mobbet for sin legning.

 

Når det gjelder pedofile, skal de også aksepteres, så lenge de ikke utfører seksuelle overgrep mot barn. Det vil si at pedofil adferd egentlig ikke aksepteres.

 

I tillegg må det nevnes at incest og seksuelle overgrep, ikke er lovlig og at man derfor ikke skal utføre slike handlinger. Det er viktig at slikt blir anmeldt og hardt straffet. I forhold til at dette er lettere å anmelde er det bra at den seksuelle lavalderen finnes. På den måten er det lettere å få overgriperen dømt for det han har gjort.

 

Kilder:

http://www.korspahalsen.no/start/theme.asp?themeID=30

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=6032&catid=138&Itemid=92

http://no.wikipedia.org/wiki/Seksuell_reorientering

http://www.morfarbarn.no/sider/tekst.asp?side=21

http://www.pedofili.info/5myter.ht

http://ung.no/sok.php?sok=seksuelle+overgrep&submitsok.x=0&submitsok.y=0

Leksikon

 

Kildene vi har brukt svarte til alle kriteriene for å være en god kilde. Informasjonen vi fant vi sidene virket å være objektive, ga oss ny, nyttig informasjon, de ga oss informasjon om riktig emne, og var godt oppdatert. I tillegg utga opphavspersonene seg for å vite godt hva de skrev om.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst