Voksnes valg - barns bekymringer

Som tittelen tilsier, er det et leserinnlegg om konsekvenser ved voksnes valg.
Sjanger
Leserinnlegg
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.06.24

Voksne kan også ta feil. Det er et faktum, en uendrelig sak. De styrer samfunnet fordi de har mer erfaring, og er flinkere på å se ting objektivt. Spørsmålet er om det en bra ting, i sammenheng med barns følelser. Kan det ikke bli for objektivt – er det ikke mulig at det frarøver barna muligheten til å lære selv?

 

Voksne som må ta valg som påvirker barnas oppvekst og fremtid, er ikke alltid i stand til å velge det beste alternativet. Det at de må endre noe grunnleggende i barnas liv, betyr ofte at de har problemer som det er.

 

Mest sannsynlig vil ikke det gjøre at de velger ut i fra egne følelser – de ville falle tilbake til det objektive synspunktet, for å føle seg tryggere på at de tar det rette valget. Barnas eventuelle protester ville stort sett blitt oversett. De er jo tross alt ikke kvalifisert til å vite hva som er best.

 

Barna har en rett til å være med på valgene som omhandler deres liv. Hvis et barns foreldre bestemmer seg for å skilles, er det ikke noe å bekymre barnet med. Om det derimot blir diskusjon om hvem barnet skal bo med, har barnet mest å si. Det ville ikke endret barnets hverdag bare i form av bosted – det vil kunne endre familieforhold, rollemodeller, skole og venner. Det kan godt hende foreldrene tenker at det er best om barnet bor annenhver uke hos hver forelder, men barnet har kanskje ikke like lyst til å bytte bosted så ofte. Flere ordninger er mulig, og den eneste måten å være sikker på hva som er best – for foreldre og barn – er å være tålmodig og diskutere det. Det samme gjelder liknende situasjoner, f. eks. ferieturer. Mange familier drar ungene ut av skolen i en uke eller to for å dra på ferie. Skulle begge foreldrene gjøre det, ville barna miste altfor mye skolegang. I alle tilfeller må de voksne ta hensyn til barnas behov.

 

Hvis en velger å flytte langt, er boplassen viktig. Forskjellige boplasser har egne samfunn. For en voksen betyr en boplass et sted å slappe av og sove. Hvis en skal andre steder har man jo en bil. For et barn er en boplass der du leker og finner venner – eller for eldre barn, plassen du må lære deg hva som er regnet som populært og anstendig for å passe inn. Det er ofte vanskelig for ungdommer å venne seg til en ny livsstil, og enda vanskeligere å holde kontakten med gamle venner.

 

Sett at hovedforsørgeren i en familie fra Alta får et bedre jobbtilbud i Oslo, ville de voksne sannsynligvis velge å flytte dit. Ting som er regnet som det kuleste på markedet i Alta er ofte gammelt nytt i Oslo. Med tenåringer som er opptatt av å passe inn, måtte man ha kjøpt en helt ny garderobe, og selv da ville de hatt problemer med å finne gode venner. Ungdommene ville rett og slett vært for forskjellig. Valget om å flytte vil kanskje føles rett for de voksne, men galt for ungdommen.

 

Venner, familie og samfunnet har stor innvirkning på hvordan barn oppfører seg. Det er de barna prater med daglig som bestemmer hvilke meninger de får.    

 

Valgene de voksne tar bør diskuteres med barna, og meningene deres må ikke bare kastes til siden. Det er barna som må ta konsekvensene av valgene. Hvis de har innvirkning på utslaget av valget, har de i det minste lært noe, uansett hva konsekvensen blir.

 

Eventuelt blir også barn voksne, og da er det bedre at de fikk gjøre feil valg da de var ung, enn når det forventes at de velger rett.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst