6-1 Mekanisk Energi

Rapport fra forsøk om mekanisk energi.
Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.01.17

Utstyr:

Tempograf med papirremse

Vekselspenningskilde 50 Hz

Lodd

Målebånd

Vekt

Ledninger

 

Hensikt:

Mens vi holder ett lodd i en gitt høyde over gulvet, og slipper loddet, som har en papirremse festet til en tempograf. Vi vil undersøke om den mekaniske energien er konstant under fallet.

 

Beskrivelse:

Vi festet en papirremse mellom loddet og tempografen, som igjen var satt opp på et stativ på pulten. Tempografen fikk strømforsyning fra vekselspenningskilden på 50 Hz. Vi slapp loddet straks strømmen var slått på, slik at det falt i gulvet. På papirremsen satt en vibrator markeringer hvert 1/100 s med økende mellomrom etter hvert som loddets fart økte. Vi målte opp nullmerket, og kalte det 0. Deretter hvert tiende tidsmerke på remsa og kalte punktene A1, A2, A3 og A4.Vi brukte den målte høyden h0 og målingene på remsen til å finne høyden loddet har over gulvet i det tidsmerkene A1, A2, A3 og A4 ble satt. Vi regnet ut loddets potensielle energi i hver posisjon ved å bruke tidsmerkene rett ovenfor og rett under punktene A1, A2, A3 og A4 til å regne ut farten og den kinetiske energien i hver posisjon.

  • Hva tyder resultatene på?
  • Formuler loven for den mekaniske energien ved fritt fall.
  • Ser det ut til at friksjonen har spilt noen rolle under fallet?

 

Resultat:

 

H0 = 159,5                M = 0,773kg

 

Høyde over gulvet______________

A1      159, 5 cm – 4, 8 cm =           154, 7 cm

A2      159, 5 cm – 17, 1 cm =         142, 4 cm

A3      159, 5 cm – 40 cm =           119, 5 cm

A4      159, 5 cm – 72, 6 cm =         86, 9 cm

 

 

H

Ep=mgh

V

Ek = 1/2 mv2

Ep =Ek

O

159,5

1209,51 J

0 m/s

0 J

1209,51 J

A1

154,7

1173,11 J

0,85 m/s

0,279 J

1173,11 J

A2

142,4

1079,84 J

1,8 m/s

1,252 J

1079,84 J

A3

119,5

906,18 J

2,75 m/s

2,922 J

906,18 J

A4

86,9

658,97 J

 3,85 m/s

5,728 J

658,97 J

 

Konklusjon:

Den mekaniske energien er konstant.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst