6.C Kraft og Tyngde

Naturfagforsøk
Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.02.20

Målet med dette forsøket var å utforske egenskapene om Kraft og Tyngde.

Utstyr:

- Stålpinne
- Plastilin
- Kraftmåler
- Trekloss med sytråd
- 50g 100g og 200g lodd med krok.

Utførelse:

1) Vi måte bruke kraft for å bøye stålpinen, både da vi bøyde den temperere og den varige.
2) For å forandre utseende på plastilinet overførte vi kraft fra hendene til plastilinet og formet utseende etter ønske.
3) –
4) Mens vi hold kraftmåleren på begge endene kunne vi øke og minste motstanden i kraftmåleren. Det varierte fra 0 til 2,5 Nw.

5) Etter å ha dradd treklossen over forskjellige underlag kom vi fram til dette:
- Treklosse med trekropp på vanlig skolebenk som underlag hadde motstand på 0,3Nw.
- Treklosse med stoff (lett motstand) på vanlig skolebenk som underlag hadde motstand på 0,4Nw.
- Treklosse med Tungt stoff (stor motstand) på vanlig skolestol som har et grov underlag hadde motstand på 0,5-0,6Nw.
- Treklosse med trekropp på vanlig skolebenk som sto på skrå, men med vanlig glatt underlag viste seg å ha 0,8Nm motstand.

6) Med glatt underlag blir det mindre behov for kraft. Farta holdes konstant ved 0,3Nm. Med et underlag med større friksjon blir det igjen større behov for kraft. Derfor vil 0,3Nm under dårligere forhold være for lite kraft til å holde same fart, farta minskes. Det trengs merrer kraft for å holde same fart, 0,5Nm hadde vært tilstrekkelig.
7)
50g = 0,5 Nw
100g = 1,0 Nw
200g = 2,0 Nw
1kg = 9,8 Nw
Når vi øker tyngden på en gjenstand øker vi samtidig vi motstanden mot jorda som males i Nw.

Konklusjon:

Under dette forsøket utførte vi en rekke småe tester på egenskaper til tyngde og kraft. Vi kan måle kraft i Newton (N), mens tyngde er krafta som jorda tiltrekker på en gjenstand.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst